skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Mai 2016

EP liige Gesine Meissner,
Millised mehhanismid ja vahendid on võimalik välja töötada selleks, et parandada keskkonnaalaste õigusaktide nõuetelevastavuse seire ja aruandluse haldustavasid Euroopas? Kuidas muuta kogutavad keskkonnaandmed kodanikele lihtsamalt kättesaadavaks? Neid ja teisi teemasid arutatakse 2. juunil Rakvere linna Targas Majas toimuval rahvusvahelisel keskkonnaõiguse ja INSPIRE-alasel konverentsil.
Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsuvad saadikud üles andma tarbijatele enam kaalu turu mõjutamisel ja pakkuma paremaid valikuid energiaturul. EP liikmed soovitavad pöörata enam tähelepanu hinnavõrdlusvahenditele, kollektiivsete ostuvõimaluste ja kodumajapidamiste isetootmise edendamisele ning energiatarnija vahetamise lihtsustamisele.
Andrus Ansip.
Kolmapäeval toimunud arutelul Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipiga tervitasid saadikud uusi algatusi, mille eesmärgiks on lubada tarbijatel ja ettevõtetel lihtsamalt osta ja müüa tooteid ja teenuseid interneti vahendusel. Parlament otsustab ELi Nõukoguga võrsetel alustel digitaalse ühtse turu seadusandlike algatuste osas.
Euroopa Parlament Strasbourgis võõrustas möödunud nädalavahetusel 7500 noort eurooplast noorteüritusel EYE2016. Päevakajaliste teemade üle arutlesid koos noortega EP saadikud, kodanikuühiskonna esindajad ja tegijad ärimaailmast.
Päevakorras: Madalmaade kuninga Willem-Alexanderi visiit; energialiit; andmekaitse: kas “privaatsuskilp” tagab piisava kaitse?; arutelu uute digitaalse ühtse turu ettepanekute teemal Andrus Ansipiga.
Eurobaromeeter avalikustas ELi 28 liikmesriigi 16-30-aastaste noorte seas korraldatud uuringu tulemused. Uuring viidi läbi 9.-25. aprillil 2016 ja kokku küsitleti 10 294 noort. Uuring kajastab ühiskonnas noorte kaasamise, tööturu, reisimise, õppimise, sotsiaalmeedia jt teemasid.
Kuni Hiina pole täitnud viit kriteeriumi, mille EL on turumajanduslike riikide määratlemiseks kehtestanud, tuleb Hiina importkaubale kohaldada ka "mittestandardset" metoodikat, rõhutavad saadikud neljapäeval vastu võetud mitteseadusandlikus resolutsioonis. Mittestandardset metoodikat tuleks kasutada dumpingu- ja subsiidiumivastastes uurimistes hindade võrreldavuse kindlaks määramiseks, et tagada võrdsed võimalused ELi tootjatele ja kaitsta töökohti ELis, leiavad saadikud.
Kolmapäeval toimunud hääletusel toetas parlament seadusloome muudatusi, millega tõhustatakse ELi politseiameti Europol võimekust võitluses terrorismi, küberkuritegevuse ja muude kriminaalkuritegudega. Uute reeglitega kaasnevad ka tõhusamad andmekaitse garantiid ja tugevam demokraatlik järelvalve.
Euroopa Parlamendi istung
Viisavabadus Türgi kodanikele, rändeküsimused ja pagulaskriisi mõju Schengeni ala sisepiiridele on peamisteks teemadeks kell 15.00 (16.00 Eesti aja järgi) algavas kolmes arutelus Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi ja volinik Dimitris Avramopoulosega.
Nordstream
Nord Stream 2 projekt on vastuolus ELi energialiidu eesmärkidega, kahjustab solidaarsust ELi liikmesriikide vahel ja seda tuleks kaaluda nii geopoliitilisest kui majanduslikust seisukohast.
Euroopa Parlament
Varjupaigataotlussüsteemi reform, saadikud arutavad Dublini reeglite muutmist, kuidas taastada Schengeni ala toimimine
LuX tasuta filmiprogramm
8. - 13. mail toimub kinos Artis Euroopa Parlamendi tasuta filmiprogramm, mis toob igal õhtul kell 19 ekraanile ühe filmiauhinnaga LUX pärjatud Euroopa filmi.
Karl Suure Euroopa noorteauhind 2016
Karl Suure 2016. aasta noorteauhinna võitis Itaalia projekt InteGREAT, mille eesmärgiks on toetada põgenike lõimumist.