skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
31/05/2016

Konverents 2. juunil Rakveres: Kuidas ELi õigusakte paremini rakendada, et kaitsta meie keskkonda?

Millised mehhanismid ja vahendid on võimalik välja töötada selleks, et parandada keskkonnaalaste õigusaktide nõuetelevastavuse seire ja aruandluse haldustavasid Euroopas? Kuidas muuta kogutavad keskkonnaandmed kodanikele lihtsamalt kättesaadavaks? Neid ja teisi teemasid arutatakse 2. juunil Rakvere linna Targas Majas toimuval rahvusvahelisel keskkonnaõiguse ja INSPIRE-alasel konverentsil.

EP liige Gesine Meissner,
EP liige Gesine Meissner,

Keskkonnaõiguse rakendamine on Euroopas mitterahuldav ning ELi erinevate keskkonnaalaste õigusaktide nõuetelevastavuse tagamises ja aruandluses puudub sidusus ja järjepidevus. Rakvere linnavolikogu liige Andres Jaadla (EE/ALDE) on Euroopa Regioonide Komitee raportöör teemal „ELi keskkonnaõigus: aruandluse ja nõuetelevastavuse parandamine“.  Raportis pakutakse mitmeid lahendusi, kuidas keskkonnaandmete kogumist ja seiret tõhustada ning muuta kogutud andmed nähtavamaks kohalikele omavalitsustele ja kodanikele.

2. juunil 2016 on Rakverre kutsutud keskkonnaalased spetsialistid, omavalitustegelased ning kõik keskkonnaõiguse arengutest huvitatud Eestist ja lähivälismaalt, et üheskoos arutada Euroopa tasandil esile kerkinud kitsaskohtade üle. Konverents algab kell 10.00 Rakvere linna Targas Majas (Rakvere, Lai tn 20, II korruse suur saal). Konverents on Euroopa Regioonide Komitee ametlik kohalik üritus ning toimub Euroopa Rohelise nädala „Investeerides rohelisema tuleviku nimel" ametliku partnerüritusena.

Muu hulgas käsitletakse konverentsil e-lahenduste ja e-valitsuse pakutud märkimisväärseid võimalusi, mis aitaksid kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel muuta tõhusamaks oma keskkonnaseiret ja aruandlust. Seda eelkõige seoses kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning ettevõtjate halduskoormuse vähendamisega, struktureeritud andmete ning seire ja aruandluse süstemaatiliste väljundite jäädvustamisega, riskianalüüsi lihtsustamisega ning seire ja aruandluse kvaliteedi parandamisega (näiteks seire ja aruandluse suunised ja veebivormid). Uudsed e-lahendused võiksid saada e-valitsuse keskseteks vahenditeks, mis aitavad tõhustada ELi keskkonnaalaste õigusaktide nõuetelevastavuse tagamist ja jõustamist.

Euroopa Komisjoni algatusel on  muutumas Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuuri INSPIRE direktiiv, arenedes edasi e-valitsuse keskse vahendina, millega tagada keskkonnaseire ja -aruandluse tõhustamise otstarbel keskne ühine vorming ja protsess keskkonnaalaste ruumiandmete kogumiseks. Samuti muudetakse tõhusamaks ELi õigusaktide nõuetele vastavuse tagamine ja nende jõustamine, rakendades „avatud andmete” (open data) põhimõtteid ja targa linna (smart city) e-lahendusi elanikele andmete nähtavakstegemisel ja visualiseerimisel. Euroopa Parlament ja Regioonide Komitee konsulteerivad omavahel õigusaktide koostamisel.

Konverentsil astuvad üles Rakvere Linnapea ning Euroopa Regioonide Komitee asepresident  Mihkel Juhkami, ja  maavanem Marko Torm.  Konverentsi tervitab Regioonide Komitee president  Markku Markkula ja keskkonnaminister Marko Pomerants. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt räägib sellest, millised saavad olema keskkonnateemad Eesti Euroopa Liidu eesistumisel 2018.

Ettekannetega esinevad  Eesti  keskkonnavaldkonna tippteadlased: Prof. Kalev Sepp Eesti Maaülikool, Dr. Jur. Hannes Veinla Tartu Ülikool, Prof. Tõnu Oja Tartu Ülikool ja  INSPIRE  rakendamisel järgimisväärt praktilisi kogemusi omav Sulev Õitspuu  Eesti Maa-ametist  ning  praktiseerivad keskkonnajuristid SA Keskkonnaõiguse Keskusest. Euroopa Liidu Regioonide Komitee seostest kohalike omavalitsustega räägib  Eesti Maaülikooli dotsent Uno Silberg. Lähinaabrite omavalitsuste kogemustest räägivad Soome omavalitsustegelased ning Leedu praktikaid tutvustab Leedu Keskkonnaministeeriumi aseminister Daiva Matoniene.