skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
06/05/2016

EP täiskogu uudiskiri, 9.- 12. mai 2016, Strasbourg

Varjupaigataotlussüsteemi reform, saadikud arutavad Dublini reeglite muutmist, kuidas taastada Schengeni ala toimimine

Euroopa Parlament
Euroopa Parlament

saadikud toetavad Europoli võimekuse suurendamist; nääletusel kohustuslik automaatne teabevahetus ettevõtete maksustamisel; saadikud soovivad ELi tööstuse kaitsmist Hiina dumpingimpordi vastu

Varjupaigataotlussüsteemi reform: saadikud arutavad Dublini reeglite muutmist

 

Kolmapäeva pärastlõunal arutavad saadikud EP täiskogu istungil Euroopa Komisjoni 4. mai ettepanekuid muuta Dublini reegleid, mis sätestavad varjupaigataotluste menetlemist.

Aprilli täiskogu istungil vastu võetud resolutsioonis ütlesid saadikud, et praegune süsteem tuleks asendada uuega, mis tagaks taotlejate õiglasema jaotuse liikmesriikide vahel.

 

arutelu: kolmapäeval, 11. mail
menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus, arutelu

#asylum #refugees

Viited:

Kodanikuvabaduste komisjoni saadikud kutsuvad üles Dublini reegleid reformima (06.04.2016)

Raportöör Cecilia Wikström (ALDE, SE) 

EPRS taustainfo


Arutelu: Kuidas taastada Schengeni ala toimimine?

Kolmapäeval toimuval arutelul ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega arutavad saadikud, kuidas parimal viisil taastada täielikult toimiv Schengeni ala, võttes arvesse, et mitmed Schengeni riigid on taaskehtestanud piirikontrolli või on ajutiselt oma piirid sulgenud.

Osa liikmesriike informeeris hiljuti Euroopa Komisjoni soovist jätkata ajutiste piirikontrollide rakendamist veel kuue kuu jooksul.

arutelu: kolmapäeval, 11. mail
menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused

#Schengen

 

Viited:

EPRS taustainfo (aprill 2016)

Euroopa Komisjoni info: ajutised piirikontrollid
EP pressiteade: EL peab ületama hirmud ja erimeelsused, et kaitsta Schengenit, ütlesid saadikud (02.02. 2016)

 

Saadikud toetavad Europoli võimekuse suurendamist

Kolmapäeval tuleb EP täiskogu istungil hääletusele eelnõu, millega tõhustatakse ELi politseiameti Europol võimekust võitluses terrorismi, küberkuritegevuse ja muude kriminaalkuritegudega. Samuti tõhustatakse andmekaitse garantiisid ja demokraatlikku järelvalvet.

arutelu: kolmapäeval, 11. mail
hääletus: kolmapäeval, 11. mail
menetlus: kaasotsustusmenetlus, teise lugemise kokkulepe
pressikonverents: kolmapäeval, 11. mail, kell 15 (Eesti aja järgi)

#Europol

Viited:

Pressiteade hääletuse kohta EP kodanikuvabaduste komisjonis (30.11.2015)

Raportöör Augustín Díaz de Mera (EPP, ES)

Menetlusetapid

 

Hääletusel kohustuslik automaatne teabevahetus ettevõtete maksustamisel

Kolmapäeval toimuval hääletusel võtavad saadikud seisukoha Euroopa Komisjoni eelnõu suhtes, mis kohustab riiklikke maksuameteid vahetama automaatselt rahvusvaheliste kontsernide maksuaruandluse alast teavet.

Resolutsiooni eelnõus, mille valmistas ette Dariusz Rosati (EPP, PL), annavad saadikud kavale oma heakskiidu, nähes seda positiivse sammuna võitluses agressiivse maksuplaneerimisega. Samas soovivad EP liikmed, et Euroopa Komisjonile antaks teabele ligipääs, mis võimaldaks täita järelevalvaja rolli riigiabireeglite täitmise valdkonnas.

Tõenäoliselt esitavad saadikud liikmesriikidele üleskutse sätestada sanktsioonid rahvusvahelistele kontsernidele aruandluskohustuse täitmata jätmisel.

arutelu: kolmapäeval, 11. mail
hääletus: neljapäeval, 12. mail
menetlus: konsultatsioonimenetlus

#LuxLeaks #TaxTransparency

Viited:

Resolutsiooni eelnõu

Pressiteade hääletuse kohta komisjonis (26.04.2016)

Raportöör Dariusz Rosati (EPP, PL)

Menetlusetapid

EPRS taustainfo

Artikkel: Parlament nõuab läbipaistvust ja ELi tasandi koostööd

 

Saadikud soovivad ELi tööstuse kaitsmist Hiina dumpingimpordi vastu

Neljapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis rõhutavad saadikud, et EL peaks jätkama dumpinguvastaste meetmete rakendamist dumpinghinnaga turustatavatele Hiina toodetele ka pärast 2016. aasta detsembrit, kui Hiina pole täitnud ELi kriteeriume, et saada turumajandusega riigi staatust. Samas rõhutatakse resolutsiooni eelnõus, et EL peab kinni pidama Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reeglitest ja tunnistama Hiinat ELi strateegilise kaubanduspartnerina.

Euroopa Komisjon analüüsib Hiinale turumajandusega riigi staatuse andmist ja tutvustab selleteemalise avaliku konsultatsiooni tulemusi juunis.

Parlamendi resolutsioon on sisendiks 13. mail toimuvale EL Nõukogu kaubandusministrite kohtumisele.

Taustainfo

Kui Hiina 2001. aastal WTO-ga liitus, tunnistasid organisatsiooni liikmed, et Hiina polnud veel saanud turumajanduslikuks riigiks. Hiina nõustus, et teised WTO liikmed võivad tema kui “mitteturumajandusliku staatusega riigi” ekspordi suhtes rakendada vastavaid meetmeid. Praktikas tähendas see tihti kõrgemaid dumpinguvastaseid tollilõive.

Hiina on olnud seisukohal, et WTO-ga liitumise protokolli kohaselt on turumajandusliku staatusega riigiks tunnistamine teiste WTO riikide poolt automaatne pärast 11. detsembrit 2016. Samas täidab Hiina hetkel vaid ühte viiest ELi “turumajandusliku staatusega riigi“ tehnilisest kriteeriumist.

arutelu: teisipäeval, 10. mail
hääletus: neljapäeval, 12. mail
menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, resolutsioon

#China #economy

Viited:

EPRS taustinfo
EP DG Expo analüüs

 

Muud päevakorrapunktid

  • Nord Stream 2, arutelu esmaspäeval
  • Reformid Kreekas ja Kreeka abiprogramm, arutelu teisipäeval
  • Võitlus inimkaubitsejatega, resolutsiooni hääletus neljapäeval
  • Olukord Venetsueelas, EL-Mercosur kaubandusläbirääkimised, arutelu teisipäeval
  • Vanemapuhkus, resolutsiooni hääletus neljapäeval
  • Ülemaailmse humanitaarabiteemalise tippkohtumise ettevalmistamine, arutelu teisipäeval
  • Inimõiguste resolutsioonid: Krimmi tatarlased, Gambia, Djibouti, hääletused neljapäeval
  • ELi abi Liibanonile ja Jordaaniale seoses Süüria kriisiga, arutelu teisipäeval

 

Lisateave:

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
Rävala pst 4, 10143 Tallinn
tel: 630 6969
eptallinn@europarl.europa.eu
www.europarl.ee
Facebook
Twitter