skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
11/05/2016

Saadikud avaldasid sügavat muret Nord Stream 2 projekti osas

Nordstream
Nordstream

Nord Stream 2 projekt on vastuolus ELi energialiidu eesmärkidega, kahjustab solidaarsust ELi liikmesriikide vahel ja seda tuleks kaaluda nii geopoliitilisest kui majanduslikust seisukohast.

Mitmed saadikud rõhutasid, et Nord Stream 2 ei aitaks kaasa energiavarustuse mitmekesistamise eesmärgi saavutamisele, vaid suurendaks hoopis sõltuvust ühest tarnijast. Osa saadikuid leidis, et projekt ei ole õigustatud majanduslikult või kliimaeesmärkide seisukohast, vaid peegeldab geopoliitilisi motiive. Enamus sõna võtnud saadikuid palus Euroopa Komisjonil teha Nord Streami projektile lõpp niipea kui võimalik.

Volinik Cañete ütles arutelul, et projekt "muudab tõenäoliselt praegust gaasituru ülesehitust" ja, et Euroopa Komisjon on võtnud ühendust Saksamaa ametivõimudega selleks, et saada vajalikku teavet  projekti hindamiseks. Cañete rõhutas, et ELi õigust tuleb rakendada ja järgida kõigis Nord Stream 2 projekti aspektides ja et "kõik projektid peaksid olema kooskõlas energialiidu poliitikatega".

 

Lisainfo

Videosalvestis arutelust

EPRS taustainfo Nord Stream 2 projekti kohta

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu