skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
26/05/2016

Uued digitaalse ühtse turu ettepanekud on samm õiges suunas, ütlesid saadikud

Andrus AnsipAndrus Ansip, Euroopa Komisjoni asepresident
Andrus Ansip

Kolmapäeval toimunud arutelul Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipiga tervitasid saadikud uusi algatusi, mille eesmärgiks on lubada tarbijatel ja ettevõtetel lihtsamalt osta ja müüa tooteid ja teenuseid interneti vahendusel. Parlament otsustab ELi Nõukoguga võrsetel alustel digitaalse ühtse turu seadusandlike algatuste osas.

Algatuste pakett e-kaubanduse arengu toetamiseks ELis, mille Euroopa Komisjon esitas kolmapäeva lõunaajal, sisaldab ettepanekuid ebaõiglase asukohapõhise piiramise e. geoblokeerimise ärahoidmiseks, piiriülese postipakkide kohaletoimetamise parandamiseks ja ELi tarbijate õiguste kaitseks piiriüleste tehingute puhul. Euroopa Komisjon esitas samuti ettepaneku ELi audiovisuaalmeedia direktiivi ümbervaatamiseks ja teatise internetiplatvormide kohta.

Arutelu käigus ütlesid saadikud, et soovivad tagada, et kõik kodanikud saaksid kasu digitaalse ühtse turu paketist, kiitsid kavatsusi mitte kasutada “üht kõigile sobivat” lahendust internetiplatvormide puhul ja kutsusid üles parandama läbipaistvust postipakkide kohaletoimetamise turul. Osa saadikuid ütles, et geoblokeerimise ettepanek oleks võinud olla ambitsioonikam, seda eriti andmekaitse küsimustes, ja osa rõhutas, et selles valdkonnas on veel palju teha.

Videosalvestised sõnavõttudest arutelul

 

Toimetajatele:

Digitaalse ühtse turu strateegia koosneb 16 algatusest, mis esitatakse käesoleva aasta jooksul. Euroopa Komisjon on juba esitanud ettepanekud digitaalset sisu puudutavate lepingute kohta, kaugmüügi lepingute kohta, digitaalse sisu piirülese ülekantavuse kohta ja sagedusala 470–790 MHz kasutamise kohta.

Parlamendi resolutsioon digitaalse ühtse turu väljaarendamise teemal, mille koostasid saadikud Evelyne Gebhardt (S&D, DE) ja  Kaja Kallas (ALDE, ET) võeti vastu 19. jaanuaril toimunud hääletusel.

Lisainfo

Videosalvestis arutelust (25.05.2016)

AV materjalid

EP pressiteade: Euroopa Parlament: Geoblokeerimisele tuleb teha lõpp ning toetama peab e-kaubandust ja digitaalselt innovatsiooni (19.01.2016)

EPRS taustainfo

Artikkel: Sissejuhatus digiajastusse – tutvu sõnavaraga!

EuroparlTV: Euroopa muutub digitaalseks

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu