skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Märts 2016

Lipsud ette või kirved kätte.
Kas oled mõelnud, milline on Eesti elu kümne aasta pärast? Kas väljaspool Tallinna on veel elu? Mida saab (kutse)haridus siin ära teha? Milline peaks olema kool, mis ei heidutaks, vaid peibutaks? Mida saab haridus raamatutarkusele ja oskustele lisaks ühiskonnale anda?
Pagulased.
Kolmapäeval EP põhiõiguste komisjonis hääletatud resolutsioonis ütlesid saadikud, et ELi varjupaigasüsteemi võimetus kasvavat pagulaste arvu efektiivselt hallata, loob vajaduse nn Dublini reeglite radikaalseks muutmiseks. Saadikud teevad ettepaneku luua tsentraliseeritud süsteem varjupaigataotluste haldamiseks ja nende jaotamiseks. Sealhulgas peaks looma ka pagulaste liikmesriikide vahel jaotamise kvoodisüsteemi.
Kuni 31. märtsini 2016. aastal ootame töid videokonkursile "Meil on lahendus!". Kuni kaheminutiline video peab tutvustama ja lahendama üht aktuaalset murepunkti Euroopas. Nelja parima töö esitajad sõidavad Euroscola noorteprogrammi raames 2016. aasta sügissemestril Strasbourgi. Euroscola programmis saavad osaleda gümnaasiumi- või kutsekooliõpilased. Konkursist saavad osa võtta need koolid, kes on enda koolis läbi viinud 2015/2016 õ-a Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu ning ei ole Euroscola programmist osa võtnud viimase kahe aasta jooksul.
15. märtsist kuni 15. maini 2016 saab kandideerida praktikale Euroopa Parlamenti, sealhulgas ka infobüroosse Eestis. See on hea võimalus heita pilk Euroopa Liidu institutsioonide töösse ja panna koolipingis omandatu praktikas proovile.
Reedel, 11. märtsil selgitati välja Karl Suure Euroopa noorteauhinna 2016 rahvusliku vooru võitja. Eesti parimaks tunnistati "Skype Book Club" ("Skype raamatuklubi"). Tegemist on noortele suunatud projektiga, mille käigus erinevatest riikidest pärit noored kohtusid Skype konverentskõne kaudu, et koos analüüsida kirjanduslikke tekste.
Selleks, et võidelda suureneva bakterite antibiootikumiresistentsusega, tuleks piirata olemasolevate antimikroobsete ravimite kasutamist ja arendada välja uusi ravimeid, leiavad saadikud. Neljapäeval hääletatud ELi veterinaarravimite määruse täiendustes toetasid saadikud loomade kollektiivse ja ennetava antibiootilise ravimise keelustamist ja uute ravimite arendamist stimuleerivaid meetmeid.
Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsus enamus EP saadikuid Euroopa Komisjoni mitte uuendama ELi ja Philip Morris International (PMI) vahel sõlmitud salakaubaveoga võitlemiseks sõlmitud koostöölepingut, mille kehtivus lõpeb 2016. aasta juulis. Selle asemel kutsuvad nad üles keskenduma ELi ja rahvusvaheliste õiguslike vahendite kasutamisele.
Kolmapäeval toimunud arutelul nõudsid saadikud täpset informatsiooni ELi juhtide ja Türgi vahel sõlmitud rände- ja pagulasvoogude haldamist puudutava kokkuleppe kohta, rõhutades, et rahvusvahelistest varjupaigataotlemise reeglitest tuleb kinni pidada. Arutelul Euroopa Komisjoni ja ELi Nõukogu esindajatega rõhutas enamus EP fraktsioonide juhte, et liitumisläbirääkimisi Türgiga ja läbirääkimisi viisareziimi liberaliseerimise üle Türgi kodanikele ei tohiks seostada pagulasküsimusega.
Õpilased saavad varsti kasu uuendatud piima, puu- ja juurviljade koolides jagamise toetuskavadest ning ka paremast tervisliku toitumise õppest. Teisipäeval kiitsid EP saadikud heaks seadusloome eelnõu, millega liidetakse praegused ELi piima ja värske puuvilja haridusasutustes jagamise toetuskavad. Vastavat eelarvet suurendataks aga 20 miljoni võrra 250 miljoni euroni aastas. Põhimõtteline kokkulepe selleks sõlmiti ELi ministritega 2015. aasta detsembris.
Teisipäeval andsid saadikud EP täiskogu istungil oma toetuse loomatervise määruse eelnõule, mille eesmärk on tõhustada võitlust loomade seas levivate nakkushaigustega nagu nt linnugripp ja sigade aafrika katk, mis võivad ka inimestele üle kanduda. Eelnõu osas on juba saavutatud kokkulepe ELi Nõukoguga.
ELi rände- ja varjupaigapoliitikad ja menetlused peavad tagama varjupaika taotlevate naiste, kellest paljud on saabunud koos lastega, ohutuse, ütlevad saadikud teisipäeval vastu võetud resolutsioonis.
Avades teisipäevast osaistungit, kus rahvusvahelise naistepäeva puhul tegi pöördumise ÜRO pagulaste ülemvolinik Filippo Grandi, rõhutas parlamendi president Martin Schulz, et parlament on pidevalt teinud pingutusi, et võidelda igasuguse naiste vastu suunatud vägivallaga, olgu see siis koduriigis, teel ELi või saabudes ELi. Filippo Grandi kutsus ELi üles kinnitama oma väärtuseid ja tagasi lükkama tagasisaatmise poliitikad, millel puuduvad kaitseklauslid.
EP Strasbourg, plenary hall.
Päevakorras: Arutelu 7. märtsil toimuva EL-Türgi tippkohtumise ja Euroopa Ülemkogu kohtumise teemal; saadikud kutsuvad üles tõhustama ELi meetmeid naissoost pagulaste kaitsmiseks; arutelu Rootsi peaministri Stefan Löfveniga; tervislikuma koolitoidu toetamine; võitlus loomade nakkushaigustega; päevakorral antibiootikumide resistentsus jpm
ELi Maja Infokeskuses Laikmaa 15 on avatud prantsuse fotograaf Marie Dorigny fotoreportaaž naispõgenike ja varjupaigataotlejate olukorrast. Näitust saab vaadata märtsikuus esmaspäevast neljapäevani kell 11-17, reedeti 11-14.