skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
04/03/2016

EP täiskogu uudiskiri, 7.- 10. märts 2016, Strasbourg

Päevakorras: Arutelu 7. märtsil toimuva EL-Türgi tippkohtumise ja Euroopa Ülemkogu kohtumise teemal; saadikud kutsuvad üles tõhustama ELi meetmeid naissoost pagulaste kaitsmiseks; arutelu Rootsi peaministri Stefan Löfveniga; tervislikuma koolitoidu toetamine; võitlus loomade nakkushaigustega; päevakorral antibiootikumide resistentsus jpm

EP Strasbourg, plenary hall
EP Strasbourg, plenary hall

Arutelu 7. märtsil toimuva EL-Türgi tippkohtumise ja Euroopa Ülemkogu kohtumise teemal

Kolmapäeva hommikul toimuval arutelul tutvustavad ELi Nõukogu Hollandi eesistumist esindav Jeanine Hennis-Plasschaert ja Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis EL-Türgi tippkohtumise tulemusi. Samuti arutatakse saadikutega 17.-18. märtsil toimuva Euroopa Ülemkogu päevakorrapunkte.

ELi riigi- ja valitsusjuhtide erakorralisel kohtumisel Türgi peaministri Ahmet Davutoğluga püütakse leida lahendusi Kreekas ja Türgis asuvate pagulaste olukorrale. Eesmärgiks on kaasa aidata Schengeni ala normaalse toimimise taastamisele.

arutelu: kolmapäeval, 9. märtsil
menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, arutelu

#euco #refugeecrisis #UkinEU #EUCO #migration @JunckerEU @eucopresident

Viited:

Euroopa Ülemkogu 17.-18.03. kohtumise esialgne päevakava


Saadikud kutsuvad üles tõhustama ELi meetmeid naissoost pagulaste kaitsmiseks


Teisipäeval hääletatavas resolutsioonis ütlevad saadikud, et ELi rände- ja varjupaigapoliitikate reform peab sisaldama sootundlikke meetmeid, et tagada tihti koos lastega varjupaika taotlevate naiste turvalisus. Enne hääletust võtab täiskogu istungil sõna ÜRO pagulaste ülemvolinik Filippo Grandi.


Resolutsiooni eelnõu kohaselt tuleb varjupaigataotluste läbivaatamisel arvestada vägivalla ja diskrimineerimise sooliste vormidega. Vägistamine ja seksuaalne vägivald, naiste suguelundite moonutamine, sundabielu ja perevägivald peaksid olema kehtivad põhjused ELis varjupaiga taotlemiseks.

Resolutsioonis reastatakse vajadused, millele on vaja naiste vastuvõtul tähelepanu pöörata, sh:
• eraldi magamis- ja sanitaarvõimalused naistele ja meestele;

• juurdepääs sootundlikele tervishoiuteenustele, sealhulgas sünnituseelne ja -järgne hooldus;

• naissoost tõlgid ja intervjueerijad;

• juurdepääs nõustamisele;

• lastehoid varjupaigataotluse intervjuu ajaks;

• informatsioon õiguse kohta esitada varjupaigataotlus sõltumatult abikaasast;

• soopõhine koolitus töötajatele, sealhulgas põhjalik koolitus seksuaalse vägivalla, inimkaubanduse ja naiste suguelundite moonutamise teemal.

Alates 2016. a. algusest on naised ja lapsed moodustanud 55% Kreekasse saabunud varjupaigataotlejatest. 2015. aasta juunis oli see 27 % (UNHCR).

arutelu: teisipäeval, 8. märtsil
hääletus: teisipäeval, 8. märtsil
menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon
pressikonverents: 8. märtsil kell 17 (Eesti aja järgi)

#IWD2016 #womenrefugees #refugeecrisis #asylumseekers

Viited:

Resolutsiooni eelnõu

Raportöör Mary Honeyball (S&D, U.K)

AV materjalid: raportööri avaldus pärast hääletust komisjonis

UNCHR pressiteade naissoost pagulaste olukorrast Euroopas

Menetlusetapid

EPRS taustainfoArutelu Rootsi peaministri Stefan Löfveniga

Kolmapäeva pärastlõunal toimub EP täiskogu istungil arutelu Rootsi peaministri Stefan Löfveniga. Arutelule järgneb PM Löfveni ja EP presidendi Martin Schulzi pressikonverents.

Rootsi Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Löfven juhib esimest sotsiaaldemokraatidest ja rohelistest koosnevat koalitsiooni aastast 2014.

Alates 2014. aastal toimunud EP valimistest on täiskogu istungil toimuvatel aruteludel osalenud järgmised ELi riigi- ja valitsusjuhid:

19. mail 2015: Ungari peaminister Viktor Orbán

8. juulil 2015: Kreeka peaminister Alexis Tsipras

7. oktoobril 2015: Prantsusmaa president François Hollande ja Saksamaa liidukantsler Angela Merkel

19. jaanuaril 2016: Poola peaminister Beata Szydło

 

arutelu: kolmapäeval, 9. märtsil kell 16 (Eesti aja järgi)
menetlus: arutelu

#Lofven #Sweden

 

Viited:

Rootsi peaministri veebileht

 

Tervislikuma koolitoidu toetamine

Teisipäeval tuleb hääletusele seadusloome eelnõu, millega soovitakse liita praegused ELi piima ja värske puuvilja haridusasutustes jagamise toetuskavad. Vastavat eelarvet suurendataks 20 miljoni võrra 250 miljoni euroni aastas.

ELi värske puuvilja haridusasutustes jagamise toetuskavast on kasu saanud ligi 10 miljonit last ELis ja piima jaotamise toetuskavast 19 miljonit last 2013/2014 aastal.

Piima jaotamise toetuskava loodi 1977. aastal ja puuvilja jaotamise toetuskava 2009. aastal. Kõik 28 ELi liikmesriiki võtavad osa piimatoodete toetuskavast ja 25 liikmesriiki osalevad puuvilja jaotamise toetuskavas (ei osale ÜK, Soome ja Rootsi).

arutelu: esmaspäeval, 7. märtsil
hääletus: teisipäeval, 8. märtsil
menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimese lugemise kokkulepe
pressikonverents: teisipäeval, kell 16 (Eesti aja järgi)

#milk #schoolschemes #fruits #vegetables


Viited:

Eelnõu tekst (kokkulepe ELi Nõukoguga)

Pressiteade kokkuleppe kohta ELi Nõukoguga (16.12.2015)

Raportöör Marc Tarabella (S&D, BE)

Menetlusetapid

ELi toetuse jaotus liikmesriigiti

EuroparlTV: Lastele tervislike toitumisharjumuste õpetamine

EPRS taustainfo


Võitlus loomade nakkushaigustega

Teisipäeval tuleb EP täiskogu istungil hääletusele loomatervise määruse eelnõu, millega soovitakse tõhustada võitlust loomade seas levivate nakkushaigustega nagu nt linnugripp ja sigade aafrika katk, mis võivad ka inimestele üle kanduda. Eelnõu osas on juba saavutatud kokkulepe ELi Nõukoguga. Arutelu sel teemal toimub esmaspäeva pärastlõunal.

Uue määrusega ühendatakse ja täiendatakse ligi 40 erinevat varasemat seadusloome akti. See on esimene ELi seadusloome, milles luuakse selge seos loomade ja inimeste tervishoiu vahel.

Eelnõus täpsustatakse põllumeeste, loomadega kauplevate ettevõtete ja loomadega töötavate professionaalide nagu veterinaararstide, aga ka lemmikloomade omanike, kohustusi nakkushaiguste levimise ärahoidmisel. Näiteks peavad kõik põllumajandusettevõtted ja loomadega kauplejad rakendama hea karjakasvatuse ja veterinaarravimite vastutustundliku kasutamise põhimõtteid ning veterinaararstid peavad tõstma teadlikkust mikroobivastaste ravimite suhtes esineva resistentsuse kohta.

Uue määrusega antakse Euroopa Komisjonile õigus vastu võtta kiireloomulisi meetmeid taudi korral, millel võib olla “ülimalt oluline mõju” rahvatervisele ja põllumajanduslikule tootmisele.

Selleks et aidata ära hoida illegaalselt kaubeldavate lemmikloomadega levivaid nakkushaigusi, lisasid saadikud muuhulgas eelnõusse nõuded professionaalsete lemmikloomapidajate ja lemmikloomadega kauplejate registreerimise kohta.

 

arutelu: esmaspäeval, 7 märtsil
hääletus: teisipäeval, 8. märtsil
menetlus: kaasotsustusmenetlus, teise lugemise kokkulepe
pressikonverents: teisipäeval kell 16 (Eesti aja järgi)

#AnimalHealth #AnimalDiseases


Viited:

Soovitus teiseks lugemiseks

ELi Nõukoguga kokku lepitud tekst 14.12.2015

Pressiteade hääletuse kohta EP põllumajanduskomisjonis (23.02.2016)

Raportöör Jasenko Selimovic (ALDE, SE)

EuroparlTV: Intervjuu raportööriga

Menetlusetapid

EPRS taustainfo

Võitlus antibiootikumide resistentsusega

Selleks, et võidelda suureneva bakterite antibiootikumide resistentsusega, tuleks piirata olemasolevate antimikroobsete ravimite kasutamist ja arendada välja uusi ravimeid, leiavad saadikud. Neljapäeval hääletatakse ELi veterinaarravimite määruse täiendusi ning suure tõenäosusega toetavad saadikud loomade kollektiivse ja ennetava antibiootilise ravimise keelustamist ja uute ravimite arendamist stimuleerivaid meetmeid.

Veterinaarravimeid ei tohi mingil tingimusel kasutada karjakasvatuse puudujääkide kompenseerimiseks, ütlevad saadikud, kes pooldavad antimikroobsete ravimite profülaktilise kasutamise piiramist vaid üksikutele loomadele ja veterinaararsti poolt põhjendatud juhtudel.

Antimikroobse resistentsusega võitlemisel annaks uus eelnõu Euroopa Komisjonile õiguse määratleda osa antimikroobseid ravimeid vaid inimeste ravimiseks.

Neljapäeval hääletavad saadikud samuti Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D, RO) raportit, millega muudetakse kehtivat inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve korda.

arutelu: kolmapäeval, 9. märtsil
hääletus: neljapäeval, 10. märtsil
menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimene lugemine

#veterinarymedicines #antimicrobialresistance #superbugs


Viited:

Raporti eelnõu: veterinaarravimid

Raporti eelnõu inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta

Pressiteade hääletuse kohta komisjonis (17.02.2016)

Raportöör Françoise Grossetête (EPP, FR)

Raportöör Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D, RO)

Menetlusetapid


Saadikud annavad hinnangu ELi sigarettide salakaubaveo koostöölepingutele tubakatootjatega


Kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis ütlevad saadikud, et paremad järelevalvemeetmed on vajalikud näitamaks, kas ELi salakaubaveoga võitlemiseks sõlmitud koostöölepingud nelja suurima tubakatootjaga ka reaalselt toimivad. Saadikud ei ole täielikult rahul Euroopa Komisjoni hiljuti esitatud hinnanguga, mis puudutab lepingut tubakatootjaga Philip Morris International (PMI). Komisjon otsustab, kas pikendada antud lepingut, mis aegub 2016. aastal, pärast kolmapäeval toimuvat hääletust.

Koostöölepingute alusel võtsid neli ettevõtet endale kohustuse aktiivsemalt võidelda sigarettide salakaubaveo ja võltsimisega. Lepingute alusel lõpetati nende ettevõtete vastu algatatud kohtuasjad. ELile ja liikmesriikidele nõustusid ettevõtted maksma $2,15 miljardit.

Euroopa Komisjoni hinnangu kohaselt tõi koostööleping PMIga kaasa antud tootja sigarettide salakaubaveo vähenemise 85% ajavahemikus 2006 kuni 2014. Saadikutel on aga tõsiseid kahtlusi lepingu efektiivsuse osas, mis puudutab salakaubaveo vähendamist.

Saadikud juhivad tähelepanu sellele, et 2014. aasta ELi tubakadirektiiv loob efektiivsed vahendid salakaubaveoga võitlemiseks ELi tasandi järelevalvesüsteemi abil. Liikmesriigid peaksid oma tähelepanu pöörama selle rakendamisele, leiavad saadikud.


arutelu: 25. veebruaril
hääletus: kolmapäeval, 9. märtsil
menetlus: suuline küsimus, resolutsioon

#tobacco #PMI

Viited:

Videosalvestis arutelust (25.02.16)

Euroopa Komisjoni PMI koostöölepingu hindamine

EPRS taustainfo: koostöölepingud tubakatootjatega

OLAF: tubaka salakaubavedu

Koostööleping: Philip Morris International (PMI) (2004)

Koostööleping: Japan Tobacco (2007)

Koostööleping: British American Tobacco (BAT) (2010)

Koostööleping: Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010)

 

“Vilepuhujate” rahvusvaheline kaitse


Kolmapäeval tõstatavad saadikud “vilepuhujate” kaitsmise teema Euroopa Komisjoni ja ELi Nõukoguga. Suure tõenäosusega esitatakse küsimusi seoses Wikileaks veebilehe looja Julian Assange’i juhtumiga.


11. veebruaril kirjutasid 38 EP saadikud Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile ja ELi välispoliitika kõrgele esindajale Federica Mogherinile, et protestida Julian Assange’i kohtlemise vastu. Nad rõhutasid vajadust austada ÜRO meelevaldse kinnipidamise töögrupi (Working Group on Arbitrary Detention - WGAD) arvamust, mille kohaselt on Assange Rootsi ja Briti valitsuste poolt kinni peetud meelevaldselt. Saadikute hinnangul tuleks ta vabastada ning talle peaks maksma kompensatsiooni.


arutelu: kolmapäeval, 9. märtsil
menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused

#whistleblowers @JulianAssange_ @wikileaks


Viited:

ÜRO WGAD arvamus

ÜRO WGAD


Töötajate lähetamine: arutelu uute reeglite teemal

Teisipäeva pärastlõunal tutvustab Euroopa Komisjoni volinik Marianne Thyssen parlamendi täiskogu istungil saadikutele töötajate lähetamise reeglite uuendamise ettepanekut.

arutelu: teisipäeval, 8. märtsil
menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus, arutelu

#employment #postedworkers


Viited:

Euroopa Komisjon: lähetatud töötajad


Muud päevakorrapunktid

*Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus
*Kriminaalmenetluse raames kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikud tagatised
*Pangandusliit - 2015. aasta aruanne
*2017. aasta eelarvemenetluse suunised
*Paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe
*EÜ ja Andorra vaheline leping hoiuste intresside maksustamise kohta
*EK avaldus talidomiidi teemal
*2015. aasta aruanded endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi ja Montenegro kohta
*Olukord Süürias
*Olukord Eritreas
*Inimõiguste resolutsioonid
*ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2014. aasta aruanne
*Suuliselt vastatav küsimus: Mis on sotsiaalne AAA-reiting?
*Arutelu Zika viiruse teemal