skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
08/03/2016

Käes on tõehetk ELi väärtuste kinnitamiseks, ütles ÜRO pagulaste volinik Filippo Grandi

Avades teisipäevast osaistungit, kus rahvusvahelise naistepäeva puhul tegi pöördumise ÜRO pagulaste ülemvolinik Filippo Grandi, rõhutas parlamendi president Martin Schulz, et parlament on pidevalt teinud pingutusi, et võidelda igasuguse naiste vastu suunatud vägivallaga, olgu see siis koduriigis, teel ELi või saabudes ELi.  Filippo Grandi kutsus ELi üles kinnitama oma väärtuseid ja tagasi lükkama tagasisaatmise poliitikad, millel puuduvad kaitseklauslid.

Schulz avaldas samuti austust inimõiguste aktivistile Berta Càceresele ja palus Hondusarese valitsust teha kõik võimalik, et leida need, kes ta tapsid.

Filippo Grandi rõhutas, et peredest, kes põgenevad sõja eest Süürias on 20 % perepeaks naine ning üksi reisivaid naisi, rasedaid või lastega naisi on alates 2016. aastast rohkem kui meessoost pagulasi. Tüdrukuid ja naisi ohustab ebaproportsionaalselt vägivald ja seksuaalne ärakasutamine kriminaalsete võrgustike poolt, ütles Grandi, ja kutsus üles tagama turvalised varjupaigataotlusmarsruudid, et võidelda inimkaubandusega.

Sõnavõtud arutelul:

Martin Schulz

Filippo Grandi, (1. osa)

Filippo Grandi (2. osa)

Filippo Grandi (3. osa)

Dimitris Avramopoulos, Euroopa Komisjoni volinik

EP fraktsioonide esindajate sõnavõtud : Esteban González Pons (EPP, ES), GUILLAUME Sylvie Guillaume (S&D, FR),  Timothy Kirkhope (ECR, UK), Cecilia Wikström (ALDE, SE), Malin Björk (GUE/NGL, SE), Rebecca Harms (Green/EFA, DE), Rolandas Paksas (EFDD, LT) SALVINI Matteo Salvini (ENF, IT) and Lampros Fountoulis (NI, EL)

 

Lisainfo

UNHCR veebileht: Filippo Grandi kõne

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu