skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
08/03/2016

Saadikud nõuavad sootundlikkuse parandamist varjupaigapoliitikas

ELi rände- ja varjupaigapoliitikad ja menetlused peavad tagama varjupaika taotlevate naiste, kellest paljud on saabunud koos lastega, ohutuse, ütlevad saadikud teisipäeval vastu võetud resolutsioonis.

"Resolutsioon näitab, kui haavatavas olukorras on varjupaika taotlevad naised ELis. Nad on põgenenud tagakiusamise eest oma kodumaal, võttes ette riskantse teekonna, et leida eluks turvalisem paik. Varjupaigataotlejate vastuvõtukeskustes on naised, kes on  võib-olla juba olnud seksuaalse vägivalla, inimkaubanduse või vägivaldsete kuritegude ohvrid. Nüüd seisavad nad silmitsi uute takistustega, mis võivad veelgi halvendada nende olukorda," ütles  Mary Honeyball (S&D, UK).

Resolutsioon kiideti heaks häältega 388 poolt, 150 vastu, 159 erapooletut.

Resolutsioonis rõhutavad saadikud, et vägivalla ja diskrimineerimise soolised vormid nagu  vägistamine ja seksuaalne vägivald, naiste suguelundite moonutamine, sundabielu, perevägivald või nn aukuriteod kujutavad endast tagakiusamist ja peaksid olema kehtivad põhjused ELis varjupaiga taotlemiseks.

Samuti rõhutatakse, et kõigis liikmesriikides on vaja LGBTI-inimestega arvestavaid vastuvõtukeskusi, sest LGBTI-inimeste vastane vägivald on vastuvõtukeskustes tavaline.

Resolutsioonis reastatakse vajadused, millele on vaja tähelepanu pöörata naiste vastuvõtu puhul, sh

  • eraldi magamis- ja sanitaarvõimalused naistele ja meestele;
  • naissoost tõlgid ja intervjueerijad;
  • juurdepääs nõustamisele;
  • lastehoid varjupaigataotluse intervjuu ajaks;
  • informatsioon õiguse kohta esitada varjupaigataotlus sõltumatult abikaasast;
  • soopõhine koolitus töötajatele

Saadikud nõuavad, et kõigis liikmesriikides lõpetataks kohe laste, rasedate ja rinnaga toitvate naiste ning vägistamise, seksuaalse vägivalla ja inimkaubanduse ohvrite kinnipidamine ning tehtaks neile kättesaadavaks asjakohane psühholoogiline abi.

Selleks, et pagulaste hulgas olevate naiste ja tütarlaste turvalisust ja ohutust parandada, on vaja võimaldada ohutuid ja seaduslikke marsruute ELi saabumiseks, kordavad saadikud.

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (08.03.2016)
Videosalvestis arutelust (08.03.2016)
AV materjalid
Intervjuu raportöör Mary Honeyballiga

EPRS taustainfo

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu