skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
09/03/2016

Saadikud nõuavad EL-Türgi kokkuleppe üksikasju ja rahvusvahelisest õigusest kinnipidamist

Kolmapäeval toimunud arutelul nõudsid saadikud täpset informatsiooni ELi juhtide ja Türgi vahel sõlmitud rände- ja pagulasvoogude haldamist puudutava kokkuleppe kohta, rõhutades, et rahvusvahelistest varjupaigataotlemise reeglitest tuleb kinni pidada. Arutelul Euroopa Komisjoni ja ELi Nõukogu esindajatega rõhutas enamus EP fraktsioonide juhte, et liitumisläbirääkimisi Türgiga ja läbirääkimisi viisareziimi liberaliseerimise üle Türgi kodanikele ei tohiks seostada pagulasküsimusega.

Saadikud esitasid arutelul ELi Nõukogu esindanud Hollandi ministri Jeanine Hennis-Plasschaerti ja Euroopa Komisjoni asepresidendi Valdis Dombrovskisega küsimusi ohtude kohta meediavabadusele Türgis ja hiljutise Zaman ajalehe kontori ülevõtmise kohta Türgi ametivõimude poolt, samuti Kurdi vähemuse kohtlemise kohta. Ka puudutati arutelul eelseisva Euroopa Ülemkogu kohtumise päevakorras olevaid teemasid. Saadikud arutasid fiskaalpoliitika ja majanduspoliitika kordineerimise Euroopa poolaasta teemal.

Videosalvestised sõnavõttudest arutelul:

Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (1. osa)

Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (2. osa)

 Valdis DOMBROVSKIS (1. osa)

 Valdis DOMBROVSKIS (2. osa)

Manfred Weber (EPP, DE)

Gianni Pittella (S&D, IT)

Syed Kamall (ECR, UK)

Guy Verhofstadt (ALDE, BE)

Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE)

Philippe Lamberts (Greens/EFA, BE)

David Borrelli (EFDD, IT)

Marine Le Pen (ENF, FR)

Krisztina Morvai (NI, HU)

 

Lisainfo

ELi riigi- ja valitsusjuhtide avaldus EL- Türgi tippkohtumist  (07.03.2016)

Euroopa Ülemkogu 17.-18. märtsi kohtumise päevakord

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu