skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
10/03/2016

Saadikud soovivad antibiootikumide kasutamise vähendamist põllumajanduses

Selleks, et võidelda suureneva bakterite antibiootikumiresistentsusega, tuleks piirata olemasolevate antimikroobsete ravimite kasutamist ja arendada välja uusi ravimeid, leiavad saadikud. Neljapäeval hääletatud ELi veterinaarravimite määruse täiendustes toetasid saadikud  loomade kollektiivse ja ennetava antibiootilise ravimise keelustamist ja uute ravimite arendamist stimuleerivaid meetmeid.

Kristina Liik
Kristina Liik

"Maailma Terviseorganisatsioon hoiatab meid, et maailm on liikumas ajajärgu suunas, kus antibiootikumiresistentsus põhjustab rohkem surmasid igal aastal kui vähk. On ülim aeg võtta vastu meetmed, mis tegeleksid probleemi algpõhjustega" , ütles raportöör Françoise Grossetête (EPP, FR).

Veterinaarravimeid ei tohi mingil tingimusel kasutada ebapiisavate kasvatustingimuste korvamiseks, ütlevad saadikud, kes pooldavad antimikroobsete ravimite profülaktilise kasutamise piiramist vaid üksikutele loomadele ja veterinaararsti poolt põhjendatud juhtudel.

Antimikroobse resistentsusega võitlemisel annaks uus eelnõu Euroopa Komisjonile õiguse  lubada teatud   ravimite  kasutamist vaid  inimesi puudutavate haiguste puhul.

Selleks, et ergutada innovatsiooni ja teadustööd uute antimikroobsete ravimite loomiseks, soovitavad saadikud pikendada vastavaid andmekaitse perioode. Uued uuringud ja katsed on ettevõtjatele  suur investeering,  mistõttu peavad nende katsetega seoses erinevatele ametitele esitatavatele andmetele olema kehtestatud kaitseperioodid, leiavad saadikud. 

Saadikud hääletasid samuti Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D, RO)  koostatud raportit, millega muudetakse kehtivat inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve korda.

Edasised sammud

Saadikud kiitsid mõlemad raportid heaks ning toetasid samuti läbirääkimiste alustamist ELi Nõukoguga, et leppida kokku määruste lõplikus sõnastuses.

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekstid (10.03.2016)

Videosalvestis arutelust (09.03.2016)

EPRS taustainfo

Euroopa Komisjon: veterinaarravimid

Video – Vähem antibiootikume parema loomatervise nimel

AV materjalid

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu