skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
17/03/2016
 .

Kutsume koole osalema videokonkursil "Meil on lahendus!"

Kuni 31. märtsini 2016. aastal ootame töid videokonkursile "Meil on lahendus!". Kuni kaheminutiline video peab tutvustama ja lahendama üht aktuaalset murepunkti Euroopas. Nelja parima töö esitajad sõidavad Euroscola noorteprogrammi raames 2016. aasta sügissemestril Strasbourgi. Euroscola programmis saavad osaleda gümnaasiumi- või kutsekooliõpilased. Konkursist saavad osa võtta need koolid, kes on enda koolis läbi viinud 2015/2016 õ-a Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu ning ei ole Euroscola programmist osa võtnud viimase kahe aasta jooksul.

 

Kui olete enda koolis läbi viinud Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu, siis saate osa võtta videokonkursist.

Kuidas videokonkursil osaleda?

1. Valige probleem, millele lahendust otsite. Konkursitöö peab kajastama üht järgmistest murepunktidest:

- Euroopa Liidu migratsioonipoliitika ja illegaalsed immigrandid,

- Euroopa Liidu riikide piiriülese kaubanduse piirangud,

- Euroopa Liidu riikide maapiirkondade negatiivne migratsioon,

- Euroopa Liidu riikide vähene energiajulgeolek,

- noorte töötus Euroopa Liidus,

- inimkaubandus Euroopa Liidus.

2. Tutvustage oma valitud probleemi ja sellele pakutud lahendust kuni kahe minuti pikkuses vabalt valitud vormiga videos.

3. Laadige video üles Youtube´i, Vimeosse vm keskkonda, kus kõik huvilised videot vaadata saavad.

4. Saatke videolink koos lühikese kaaskirjaga aadressile info@epsim.eu hiljemalt 31.03.2016. Kaaskirjas märkige konkursitöö autorid ja kool, samuti lisage põgus konkursitöö kirjeldus, kus kajastub töös käsitletud probleem ja pakutud lahendus.

Konkursitöid hinnatakse kolme kriteeriumi alusel.

1. Probleemi arusaadavus: kui selgelt tuleb videost välja, mis probleemi lahendatakse? (max 15 p)

2. Lahenduse arusaadavus: kui selgelt tuleb videost välja, kuidas plaanitakse probleemi lahendada? (max 15 p)

3. Leidlikkus: kuivõrd asjalik, vaimukas või muul viisil kaasahaarav on probleemilahendus? (max 10 p)

Võidutööd selgitab välja Euroopa Parlamendi infobüroo ja avalikustab 07.04.2016.

Vaata Euroscola programmi tingimusi täpsemalt Euroscola programmi lehelt.

 

Lisainfo ja küsimused

Kairi Sammel, EP simulatsioonimängude projektijuht

telefon: 502 9181

e-post: kairi.sammel@civitta.ee

Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu veebileht: www.epsim.eu

 

Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis

telefon: 630 6969

e-post: eptallinn@europarl.europa.eu