skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
17/03/2016

Saadikud teevad ettepaneku riiklike kvootidega tsentraliseeritud ELi varjupaigataotluste süsteemi loomiseks

Kolmapäeval EP põhiõiguste komisjonis hääletatud resolutsioonis ütlesid saadikud, et ELi varjupaigasüsteemi võimetus kasvavat pagulaste arvu efektiivselt  hallata, loob vajaduse nn Dublini reeglite radikaalseks muutmiseks. Saadikud teevad ettepaneku luua tsentraliseeritud süsteem varjupaigataotluste haldamiseks ja nende jaotamiseks. Sealhulgas peaks looma ka pagulaste liikmesriikide vahel jaotamise kvoodisüsteemi.

PagulasedVarjupaigataotluste haldamine.
Pagulased©European Parliament

Ettepanek üle vaadata Dublini III määrus (määratleb, milline liikmesriik vastutab varjupaigataotluste menetlemise eest) on sõnastatud Roberta Metsola (EPP, MT) ja Kashetu Kyenge (S&D, IT) koostatud resolutsioonis. Resolutsioon kiideti põhiõiguste komisjonis heaks häältega 44 poolt, 11 vastu, üks saadik jäi erapooletuks.

Resolutsioonis rõhutatakse, et praegune varjupaigataotlussüsteem ei arvesta rändega seotud survet, mida ELi välispiiril asuvad liikmesriigid peavad taluma. Saadikud nõuavad muudatusi, mis tagaksid õiglasema vastutuse jaotamise, solidaarsuse ja kiire taotluste läbivaatamise.

2015. aastal tuvastati 1,83 miljonit inimest, kes üritasid ületada ELi piire ebareeglipäraselt (2014. aastal oli see arv 282,500) ja ELis, Norras ja Šveitsis esitati 1,4 miljonit rahvusvahelise kaitse taotlust.

Resolutsioonis kutsutakse liikmesriike täitma oma kohustusi seoses varjupaigataotlejate ümberpaigutamisega, rõhutades, et 3. märtsiks 2016 oli ainult 660 Itaalias ja Kreekas asuvast 106 000st varjupaigataotlejast ümberpaigutatud teistesse ELi riikidesse.

Resolutsioonis avaldatakse samuti muret osa ELi riikide otsuse üle sulgeda oma piirid või kehtestada ajutised piirikontrollid, kuna sellised meetmed teevad küsitavaks Schengeni ala funktsioneerimise.

Saadikud juhivad tähelepanu, et alaealised, eriti aga üksi reisivad alaealised, on eriti haavatavas olukorras ja kutsuvad üles looma vastavad meetmed nende kuritarvitamise ärahoidmiseks. Nad rõhutavad samuti, et esimese üheksa nädala jooksul sel aastal uppus Vahemeres 444 inimest, sh 77 last.

 

Edasised sammud

Resolutsiooni projekti hääletatakse järgmisel täiskogu istungil 13. aprillil Strasbourgis.

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

 

Lisainfo

Raportöör Roberta Metsola (EPP, MT) rände teemal

Raportöör Kashetu Kyenge (S&D, IT) rände teemal

EuroparlTV video: Schengen on ohus

Video- ja fotomaterjal

EPRS taustinfo: 7. märtsi Euroopa Ülemkogu ja EL-Türgi tippkohtumise tulemused

EPRS taustinfo: Euroopa rändekriisJaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu