skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

November 2016

Hääletamine.
Päevakorras on ELi 2017. aasta eelarve arutelu ja hääletus, ELi ja USA kokkulepe andmekaitsestandardite sätestamiseks politsei- ja õigusalases koostöös, parlamenti külastab Tuneesia president Beji Caid Essebsi.
Türgi ja ELi sidemed.
Saadikud soovivad Türgiga peetavate liitumisläbirääkimiste ajutist külmutamist. Resolutsioonis ütlevad saadikud, et on sellegipoolest jätkuvalt pühendunud Türgi ja ELi sidemete säilitamisele. Parlament on valmis oma seisukoha üle vaatama, kui erakorralise seisukorraga kehtestatud ”ebaproportsionaalsed karistusmeetmed” on tühistatud.
Euroopa Liidu lipp
Venemaa ja islamistlike terrorirühmituste propaganda surve ELi suunas on kasvamas, hoiatavad saadikud. ELi vastaste kampaaniatega võitlemiseks tuleks tugevdada ELi strateegilise kommunikatsiooni rakkerühma ja tõhustada tegevust teadlikkuse tõstmise, hariduse ja meediasisu kriitilisema analüüsi võimekuse valdkonnas.  
Euroopa Parlament toetas uute riiklike õhusaasteainete piirmäärade kehtestamist.
Kolmapäeval toimunud hääletusel toetasid saadikud uute ambitsioonikamate riiklike õhusaasteainete piirmäärade kehtestamist. Euroopa Komisjoni andmetel sureb enneaegselt  õhusaaste tõttu ligi 400 000 inimest aastas. Õhusaasteainete, sh lämmastikoksiidide (NOx), piirmäärade direktiivi üle saavutasid EP  ja ELi Nõukogu läbirääkijad kokkuleppe juulis.  
Toni Erdmann.
Kolmapäeval toimunud auhinnatseremoonial kuulutas parlamendi president Martin Schulz välja selle aasta LUX filmiauhinna võitja, milleks on Saksamaa, Austria ja Rumeenia filmigrupi koostöös valminud film “Toni Erdmann.  
Euroopa Liidu liikmesriikid peavad tõhustama oma julgeoleku- ja kaitsealast koostööd.
Halvenenud julgeolekuolukorras tuleb Euroopa Liidu liikmesriikidel tõhustada oma julgeoleku- ja kaitsealast koostööd, rõhutavad saadikud teisipäeval vastu võetud resolutsioonis. Saadikud kutsuvad liikmesriike üles kulutama kaitsele 2% SKPst, looma rahvusvahelised jõud ja ELi peakorteri kriisioperatsioonide juhtimiseks ning arendama välja võimekust tegutsemiseks autonoomselt juhtudel, kui NATO ei ole selleks valmis.
Päevakorras: LUX filmiauhind, kaitsealane koostöö, kuidas võidelda Venemaa ja ISISe propagandaga jpm
Euroopa Liidu lipud.
See, mis on erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikel ühist, on olulisem kui nende erinevused, leiab 71% eurooplastest viimase Eurobaromeetri uuringu kohaselt, mis viidi läbi sel sügisel.
Targalt tulevikku videokonkurss
Sügisel 2016 osalesid Ida-Virumaa õpilased "Targalt tulevikku!" videokonkursil. Karjääripäeval Narvas 3. novembril kuulutati välja võitja.