skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
24/11/2016

Õhu kvaliteet: saadikud kiitsid heaks uued õhusaasteainete piirmäärad

Kolmapäeval toimunud hääletusel toetasid saadikud uute ambitsioonikamate riiklike õhusaasteainete piirmäärade kehtestamist. Euroopa Komisjoni andmetel sureb enneaegselt  õhusaaste tõttu ligi 400 000 inimest aastas. Õhusaasteainete, sh lämmastikoksiidide (NOx), piirmäärade direktiivi üle saavutasid EP  ja ELi Nõukogu läbirääkijad kokkuleppe juulis.  

Õhu kvaliteet
Euroopa Parlament toetas uute riiklike õhusaasteainete piirmäärade kehtestamist. © European Union 2015 - EP.

“Õhusaaste on number üks keskkonnast tulenev surmade põhjustaja ELis,” ütles raportöör Julie Girling (ECR, UK). “Poliitiline olukord on muutunud dramaatiliselt viimase kolme aasta jooksul. Õhu kvaliteet on tõusnud tähelepanu keskmesse seoses VW skandaali ja reaalsetes sõidutingimustes mõõdetava saasteainete heitega. Võibolla on tunnistatud, et oleme liiga palju tähelepanu pööranud CO2-le ja jätnud unarusse õhu kvaltieedi. Tänane hääletus on samm õiges suunas. See ei ole ideaalne lahendus, aga toob olulisi muutuseid paremuse poole meie kodanike tervise jaoks” lisas ta.

Uute reeglitega kehtestatakse riiklikud heite vähendamise kohustused vääveldioksiidile (SO2), lämmastikoksiididele (NOx), muudele lenduvatele orgaanilistele ühenditele kui  metaan (NMVOC), ammoniaagile (NH3) ja tahketele osakestele (diameetriga vähem kui 2,5 mikromeetrit).

Eesmärgiks on vähendada 2030. aastaks poole võrra õhusaastest tekkivat kahjulikku mõju tervisele. Euroopa Keskkonnaagentuuri andmetel tulevad saasteained erinevatest sektoritest: 

  • tahkete osakeste heide tuleb peamiselt soojussektorist, tööstusest ja transpordist,
  • NOx heide tuleb peamiselt transpordisektorist,
  • SOx heide tuleb peamiselt energiatootmisest ja väljaspool teid kasutatavatest liikurmasinatest,
  • peaaegu kogu NH3 heide tuleb põllumajandusest,
  • CO heide tuleb soojus- ja transpordisektorist ja
  • suur osa metaani heitest tuleb põllumajandusest, jäätmekäitlusest ja energiasektorist. 

 

Saasteainete heide autotööstuses

Vastuvõetud tekstis rõhutatakse ka vajadust parandada kehtivaid allika kontrolli meetmeid, mille mittetoimimist on näidanud erinevused EURO 6 diiselautode NOx heite mõõtmisel testitingimustes ja reaalsetes sõidutingimustes.

 

Metaan

Liikmesriigid nõudsid, et metaan jäetaks direktiivi kohaldusalast välja.

 

menetlus: kaasosustusmenetlus, esimese lugemise kokkulepe

 

AV materjalid

EbS+ (23.11.2016)

Videosalvestis arutelust (23.11.2016)

Vastuvõetud tekst (23.11.2016)

Artikkel: Puhtam õhk: täiskogul tulevad hääletusele õhusaasteainete piirmäärad

 

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu