skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
24/11/2016

Venemaa ja islamistlike terrorirühmituste ELi vastane propaganda on kasvamas, hoiatavad Euroopa Parlamendi liikmed

Venemaa ja islamistlike terrorirühmituste propaganda surve ELi suunas on kasvamas, hoiatavad saadikud. ELi vastaste kampaaniatega võitlemiseks tuleks tugevdada ELi strateegilise kommunikatsiooni rakkerühma ja tõhustada tegevust teadlikkuse tõstmise, hariduse ja meediasisu kriitilisema analüüsi võimekuse valdkonnas.  

Euroopa Liidu lippEuroopa Liidu lipp
Euroopa Liidu lipp(C) European Union 2007 PE-EP

“Mulle anti ülesandeks kirjeldada nii riikide kui mitteriiklike organisatsioonide propagandat. Selles valdkonnas oleme näinud palju muutuseid. Venemaa Föderatsiooni osas on olukord nüüd selge. Pärast Krimmi annekteerimist ja agressiooni Ukraina idaosas, on paljud riigid täielikult teadlikud Venemaa desinformatsioonist ja manipulatsioonidest. Ka see raport oli koostamise käigus vaenuliku propaganda sihtmärgiks,“ ütles raportöör Anna Fotyga (ECR, PL).

Resolutsioonis rõhutatakse, et ELil on vaja võidelda riikide nagu Venemaa ja valitsusväliste osalejate nagu ISIL/Daesh  desinformatsiooni kampaaniate ning propaganda vastu.

ELi ja liikmesriikide vastu suunatud vaenuliku propaganda eesmärgiks on moonutada tõde, tekitada kahtlusi, tekitada lõhesid liikmesriikide vahel, ajendada Euroopa Liidu ja selle Põhja-Ameerika partnerite strateegilist üksteisest eemaldumist ning pärssida otsustusprotsessi, diskrediteerida ELi institutsioone ja tekitada hirmu ja ebakindlust ELi kodanike seas, ütlevad saadikud vastu võetud resolutsioonis.

Saadikud hoiatavad, et alates Krimmi annekteerimisest ja hübriidsõjast Donbassis, on Kreml viinud oma propagandasõja järgmisele tasemele. “Venemaa valitsus kasutab väga mitmesuguseid mooduseid ja vahendeid, nagu mõttekodasid [...], mitmekeelseid telekanaleid (nt Russia Today), pseudouudisteagentuure ja -multimeediateenuseid (nt Sputnik) [...],sotsiaalmeediat ja internetitrolle demokraatlike väärtuste ründamiseks, Euroopa lõhestamiseks, riigisisese toetuse kogumiseks ja ELi idapoolsetele naaberriikidele läbikukkunud riikide kuvandi loomiseks,” nenditakse resolutsioonis.

“Kreml toetab erakondi ja muid organisatsioone ELis” rõhutavad saadikud resolutsioonis taunides “Venemaa poolt ELi-vastaste jõudude toetamist ELis” nagu seda on äärmuslikud parempoolsed erakonnad ja populistlikud liikumised.

Kuna EL ja Euroopa kodanikud on üheks ISILi/Daeshi peamiseks sihtmärgiks, peavad EL ja selle liikmesriigid tegema tihedamat koostööd, et kaitsta ühiskonda ja eelkõige noori värbamise eest ning suurendada nende vastupanuvõimet radikaliseerumise suhtes, ütlevad saadikud. Nad kutsuvad ELi ja selle liikmesriike üles töötama välja oma vastunarratiivi ISILile/Daeshile, tehes seda haridussüsteemi kaasamise ning ka niisuguste n-ö peavoolu islami haritlaste mõjuvõimu ja nähtavuse suurendamisega, kellel on ISILi/Daeshi propaganda õigustuste ümberlükkamiseks vajalik usutavus.

Saadikud rõhutavad teadlikkuse tõstmise, haridusse investeerimise ning info pädevuse olulisust,  et võimaldada kodanikel kriitiliselt analüüsida meediasisu propaganda äratundmiseks. Samuti on oluline nii ELis kui ka väljaspool sidusalt ja tulemuslikult edastada teavet ELi poliitika kohta ning kohandada teavet konkreetsete piirkondade jaoks, tehes teabe kättesaadavaks kohalikes keeltes.

Samuti rõhutavad saadikud ELi ja NATO koostöö tugevdamise olulisust strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas ja nõuavad 9-liikmelise ELi strateegilise kommunikatsiooni rakkerühma tugevdamist.

Resolutsioon võeti vastu häältega 304 poolt, 179 vastu, 208 erapooletut.

 

menetlus: mitteseadusandlik menetlus

 

Lisainfo

 

Vastuvõetud tekst (2016/2030 (INI)) (23.11.2016)

Videosalvestis arutelust (22.11.2016)

Videosalvestis pressikonverentsist (23.11.2016)

EbS+ (22.11.2016)

EPRS taustainfo ELi strateegilise kommunikatsiooni kohta (mai 2016)

EPRS taustainfo Venemaa infosõja kohta (oktoober 2016)

AV materjalid

Artikkel: Võitlus propagandaga: Venemaa on taas kasutamas külma sõja aegseid meetodeid

 

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu