skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
30/11/2016

Täiskogu uudiskiri, 30. november - 1. detsember, Brüssel

Päevakorras on ELi 2017. aasta eelarve arutelu ja hääletus, ELi ja USA kokkulepe andmekaitsestandardite sätestamiseks politsei- ja õigusalases koostöös, parlamenti külastab Tuneesia president Beji Caid Essebsi.

HääletamineHääletamine Euroopa Parlamendis
Hääletamine(C) European Union 2011 PE-EP

ELi 2017. aasta eelarve arutelu ja lõpphääletus

Kolmapäeval arutavad saadikud parlamendi ja ELi Nõukogu vahel saavutatud  ELi 2017. aasta eelarve kokkulepet. Hääletus eelarve heakskiitmiseks toimub neljapäeval.

Läbirääkimistel seisid EP esindajad selle eest, et suurendada vahendeid noorte toetamiseks, tööhõive algatuseks ning väikeettevõtete, transpordiprojektide, teadusarenduse ja Erasmus+  rahastuseks.

Kulukohustuste kogusummaks on 157,86 miljardit eurot ja maksete kogusummaks 134,49 miljardit eurot.

Võrreldes esialgse eelnõuga kindlustas parlament  veel 500 miljoni euro eraldamise  noorte tööhõive algatuseks ning 200 miljoni euro planeerimise  meetmetele COSME, Euroopa ühendamise rahastu, Horisont 2020 ja Erasmus+.

Samuti tagasid saadikud 725 miljoni euro ulatuses lisavahendeid rändega seotud fondidele (sh +28 miljonit eurot ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsioonile UNRWA, kokku 328 miljonit eurot) ja lisaraha Küprose rahuläbirääkimisteks (+ 3 miljonit, kokku 34,8 miljonit eurot).

 

Edasised sammud eelarvemenetluses

ELi Nõukogu kiitis eelarvekokkuleppe ametlikult heaks 28. novembril. Hääletus parlamendis toimub 1. detsembril.

 

Mitmeaastase finantsraamistiku (MFF) vahekokkuvõte

Kolmapäeval toimuval arutelul esitavad saadikud ELi Nõukogu esindajatele küsimusi viimaste arengute kohta ELi pikaajalise eelarve (2014-2020) läbivaatamisel, mille osas liikmesriigid pole ühisele seisukohale jõudnud.

Pressikonverents raportööride Jens Geier’i ja Indrek Tarandi ning EP eelarvekomisjoni esimehe Jean Arthuis’ga toimub neljapäeval, 1. detsembril kell 13.30 (Eesti aeg)

Otseülekanne pressikonverentsist

arutelu: kolmapäeval, 30. novembril

hääletus: neljapäeval, 1, detsembril

menetlus: eelarvemenetlus

#EUBudget #EUBudget2017  #MFF

 

Viited

Pressiteade eelarve osas saavutatud kokkuleppe kohta (ingl.k.)

EPRS taustainfo 2017. aasta eelarve kohta

Raportöör Jens Geier (S&D, DE)

Raportöör Indrek Tarand (Greens/EFA)

 

ELi ja USA kokkulepe andmekaitsestandardite  sätestamiseks politsei- ja õigusalases koostöös

Kolmapäeval arutavad saadikud ELi-USA raamkokkulepet, mis puudutab kuritegude tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks edastatavate ja töödeldavate isikuandmete kaitset. Hääletus toimub neljapäeval. Kokkuleppe eesmärk on tagada tõhusad ja siduvad andmekaitsestandardid isikuandmete edastamisel politsei- ja õigusalase koostöö raames.

Kokkuleppe allkirjastasid Euroopa Komisjoni ja USA esindajad juunis ja see vajab nüüd jõustumiseks Euroopa Parlamendi nõusolekut.

arutelu: kolmapäeval, 30. novembril

hääletus: neljapäeval, 1. detsembril

menetlus: nõusolekumenetlus

#UmbrellaAgreement #dataprotection

 

Viited

Pressiteade pärast hääletust EP kodanikuvabaduste komisjonis (ingl.k.) (24.11.2016)  

Raportöör Jan Philipp Albrecht (Greens, DE)

Menetlusetapid

EPRS taustainfo (ingl.k.) (november 2016)

Euroopa Komisjoni pressiteade kokkuleppe allkirjastamise kohta (ingl.k.) 02.06.2016

Euroopa Komisjoni taustainfo

AV materjalid
 

Euroopa Parlamenti külastab Tuneesia president Beji Caid Essebsi

President Beji Caid Essebsi peab pidulikul istungil kõne kell 12 (Eesti aeg).

Hr Essebsi valiti presidendiks 23. detsembril 2014 pärast nn araabia kevade algust. Enne seda oli ta Tuneesia välisminister (1981-1986) ja peaminister (2011).

Euroopa Liit toetab demokraatlikku üleminekuprotsessi Tuneesias kaubandussuhete tugevdamise, finantsabi ja naabruspoliitika abil.

 

#Tunisia @BejiCEOfficial

 

Viited

EP pressiteade Tuneesiale laenuabi heakskiitmise kohta (ingl.k.) (08.06.2016)

EP pressiteade: Rände haldamine: saadikud toetavad koostööd Aafrika riikidega, aga hoiatavad uute "Türgi kokkulepete" eest (08.06.2016)

EP pressiteade Tuneesia oliiviõli tollivabastuse kohta (ingl.k.)(25.02.2016)

EPRS taustainfo: Tuneesia enne ja pärast revolutsiooni (ingl.k.) (21.04.2016)

EPRS taustainfo : EL jätkab Tuneesia abistamist (ingl.k.) (22.02.2016)

AV materjalid


Muud päevakorrapunktid

Kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumendid ning määruse kohaldamiskuupäev, hääletus neljapäeval

Euroopa Komisjoni volinike huvide deklaratsioone käsitlevad suunised, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval

Võitlus rassismi, ksenofoobia, homofoobia ja muude sallimatuse vormide vastu, ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, neljapäeval

Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis, arutelu ja resolutsiooni hääletus neljapäeval

Avamere nafta- ja gaasiammutamise protsessidega seotud vastutus, hüvitamine ja finantstagatised, resolutsiooni hääletus neljapäeval

Lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping, hääletus neljapäeval

Olukord Itaalias pärast maavärinaid, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval