skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Oktoober 2016

LUX filmiauhind.
3.-4. novembril toimub kinos Artis Euroopa Parlamendi filmiprogramm, mille raames linastuvad tänavuse EP LUX filmiauhinna nominendid
Väike-Maarja Gümnaasium 10.-11. klass
Augusti lõpus välja kuulutatud kollaažikonkursi võitjakoolid on nüüd selgunud. Võitjatega võetakse ühendust.
Türgi-EL
Oktoobri täiskogul mõistsid EP saadikud hukka Türgi opositsiooni ja vaba ajakirjanduse lämmatamise.
Euroopa Liidu eelarve 2017
Saadikud nõuavad 2017. aasta ELi eelarves rohkem rahastust töökohtade loomiseks ja noorte toetuseks
Strasbourg, plenary
Parlament tegi Komisjonile ettepaneku seada sisse demokraatia, põhiõiguste ja õigusriigi järelevalvemehhanism.
Raha taskus, eelarve
EP eelarvekomisjon kiitis heaks 1,1 miljoni euro eraldamise 800 Eesti põlevkiviõli- ja keemiatööstussektoris koondatu toetamiseks töö leidmisel.
Euroopa Parlamendi hoone Strasbourgis
Päevakorras: Euroopa Ülemkogu tulemuste arutelu, ELi prioriteedid 2017. aastaks, rahstuse surendamine noorte tööle aitamiseks, kodanike turvalisus, transrasvhapete vähendamine toidus jpm.
Targalt tulevikku videokonkurss
Kutsume Ida-Viru gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilasi osalema "Targalt tulevikku!" videokonkursil.
LUX filmiauhind sai 10 aastaseks #LuxPrize
Euroopa Parlament on toetanud Euroopa filmide levikut juba terve dekaadi – sotsiaalsete ja poliitiliste linateoste tunnustamiseks mõeldud filmiauhind LUX saab 10. oktoobril 10-aastaseks.
Saadikud kiitsid teisipäeval heaks muudatused eeskirjas, mis tõkestab kauplemist piinamisvahenditega.
COP21 konventsioon
ÜRO kliimakonventsiooni Pariisi kokkulepe võitluseks kliimamuutustega, mis on esimene seaduslikult siduv globaalne kliimakokkulepe, jõustub juba järgmisel kuul.
Pariisi kliimakokkulepe 2015
Euroopa Parlament hääletab teisipäeva lõunaajal, et anda oma nõusolek Pariisi kliimakokkuleppe ratifitseerimiseks ELi poolt.
Euroopa Parlamendi istung Strasbourgis
Pariisi kliimakokkulepe: parlament valmis nõusolekut andma, Ülemkogu-eelne arutelu rände, Venemaa ja ELi kaubanduspoliitika teemal, saadikud karmistavad ELi ekspordikeeldu “piinamisvahenditele”, rändlustasud: kas “mõistliku kasutamise” klausel on mõistlik?