skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
06/10/2016

Saadikud karmistavad ELi ekspordikeeldu piinamisvahenditele

Saadikud kiitsid teisipäeval heaks muudatused eeskirjas, mis tõkestab kauplemist piinamisvahenditega.

Varasemate eelnõude osas liikmesriikidega peetud läbirääkimiste käigus lisas Euroopa Parlament transiidi- ja müügiedenduskeelu kolmandates riikides julmaks, ebainimlikuks või inimväärikust alandavaks kohtlemiseks kasutatavatele kaupadele.

„Surmanuhtluse ja piinamise keelustamine on Euroopa kaubandus- ja välispoliitika ühed peamised eesmärgid ning on oluline, et ELi ettevõtted sellisele tegevusele kaasa ei aitaks. Me muutsime uue õigusakti tugevamaks ja paindlikumaks, et EL saaks kiiresti vastata muudatustele turul ning tehnoloogilistele arengutele,“ ütles raportöör Marietje Schaake (ALDE; NL) enne hääletust.

EP ja ELi nõukogu vahel saavutatud kokkulepe määruse lõplikus sõnastuses võeti vastu häältega 612 poolt, 11 vastu ja 54 erapooletut.

2005. aasta piinamisvahendeid keelava määruse ajakohastamise üle peetud läbirääkimistel liikmesriikidega lisas Euroopa Parlament järgmised sätted:

Kaubandusliku turustamise ja müügiedenduskeeld. Keelustatakse nii tavapärase kui internetipõhise reklaamiteenuse ost ja müük kaupade osas, millel puudub muu praktiline funktsioon kui kasutamine surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks (elektritoolid, automaatsed keemilise aine manustamise süsteemid, sakilised näpurauad). Keeld hõlmab ühtlasi ELi territooriumil toimuvaid näitusi ja kaubandusmesse, kus seaduselünkade tõttu on senini olnud võimalik teatud tooteid (ogadega kumminuiad, näpurauad, ogadega kilbid) vaatamata ekspordikeelule reklaamida ja demonstreerida.

Transiidikeeld ELi territooriumil. Vedajad on kohustatud peatama reguleeritud kaupade (nt massirahutuste ohjeldamiseks mõeldud relvad, teatud anesteetikumid, mida kasutatakse surmavateks süstideks) transiitveo, kui nad on teadlikud asjaolust, et saadetis võib sattuda valedesse kätesse. Samuti on keelatud selliste kaupade osas vahendusteenuste ja tehnilise abi osutamine.

Kiire reageerimine uutele toodetele turul. Saadikud avardasid korda, mis võimaldab Euroopa Komisjonil kiiresti lisada uusi tooteid keelatud või reguleeritud kaupade nimekirja.

Läbivaatamise klausel. Komisjon peab määruse rakendamise üle vaatama hiljemalt 2020. aasta augustiks. See hõlmab ühtlasi hinnangut, kas seadusandlus peaks reguleerima ka ELi kodanike tegevust väljaspool Euroopa Liitu.

Piinamisvastase koordineerimisrühma loomine, kelle hulka kuuluvad parlamendi eksperdid, et jälgida seadusandluse kohaldamist.

Järgmised sammud

Pärast ELi nõukogu ametlikku heakskiitu jõustub uus määrus kolmandal päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Komisjon on kohustatud keelu rakendamise kohta aruande esitama 2020. aasta augustiks.

Taustateave

ELi peamine vahend võitluses surmanuhtluse täideviimise ja piinamisvahenditega on 2005. aasta määrus, millega keelustatakse tooted, millel puudub muu praktiline funktsioon kui kasutamine surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks, ning reguleerib kauplemist selliste toodetega, mida võidakse neil eesmärkidel kasutada. Vaatamata mõningate tulemuste saavutamisele on määrust kritiseeritud lünkade tõttu, mis võimaldasid selliste toodetega kauplemise, vahendamise ja reklaamimise jätkamist. Vastusena parlamendi 2010. aasta resolutsioonile võttis komisjon 2014. aastal vastu määruse muutmise ettepaneku. Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjon pakkus välja muudatusettepanekud, et kauplemist veelgi piirata. Lõplik kompromiss, mis saavutati kolmepoolsete kõneluste raames Euroopa Komisjoni ning liikmesriikide ministritega, kajastab enamikku rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ettepanekutest ning vajab nüüd parlamendi heakskiitu.


Lisainfo

Vastuvõetud tekst (04.10.2016)

Videosalvestis sõnavõttudest (04.10.2016)

EbS+ (04.10.2016)

Videosalvestis pressikonverentsist (04.10.2016)

EPRS: Võitlus piinamisvahendite vastu (09/2016)

AV materjalid

 

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu