skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
24/10/2016

Eesti põlevkiviõli- ja keemiatööstuses koondatute toetamine

Raha taskus, eelarve
Raha taskus, eelarve

EP eelarvekomisjon kiitis heaks 1,1 miljoni euro eraldamise 800 Eesti põlevkiviõli- ja keemiatööstussektoris koondatu toetamiseks töö leidmisel.

Esmaspäeva õhtul Euroopa Parlamendi eelarvekomisjonis toimunud hääletusel andsid saadikud oma toetuse ettepanekule eraldada 1 131 358 eurot selleks, et aidata töö leidmisel 800 põlevkiviõli- ja keemiatööstussektori koondatud töötajat. Abi eraldamise Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist peab 8. novembril heaks kiitma ELi Nõukogu ja 22. novembril EP täiskogu.

Abi eraldamise aluseks on Eesti ametiasutuste taotlus seoses 1550 töötaja koondamisega kolmes ettevõttes: Eesti Energia AS, Nitrofert AS ja Viru Keemia Grupp AS. Taotlus hõlmab tööturumeetmeid nagu nt formaalõppe toetamine, tööturukoolitus, tööpraktika. Kavadatavates meetmetes osaleb vastavalt taotlusele eeldatavalt 800 koondatud töötajat.

EP eelarvekomisjoni saadikud andsid oma toetuse häältega 29 poolt, 7 vastu, 1 erapooletu.Lisainfo

EP eelarvekomisjoni raporti projekt
Menetlusetapid
Raportöör Victor Negrescu (S&D, RO)

EGF veebileht

 

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu