skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
26/10/2016

Saadikud ütlesid ei 2017. aasta ELi eelarvekärbetele

Saadikud nõuavad 2017. aasta ELi eelarves rohkem rahastust töökohtade loomiseks ja noorte toetuseks

Euroopa Liidu eelarve 2017
Euroopa Liidu eelarve 2017

Vastavalt kolmapäeval hääletatud Euroopa Parlamendi seisukohale 2017. aasta  ELi eelarve kohta, tuleb suurendada rahalisi vahendeid noorte tööle aitamiseks, majanduskasvu toetamiseks ja kolmandate riikide abistamiseks rändekriisi leevendamisel. Saadikud lükkasid tagasi kõik ELi Nõukogu poolt eelarveprojekti tehtud kärpeettepanekud.

Saadikud seadsid 2017. aasta eelarve kulukohustusteks 160,7 miljardit eurot (+4,1  miljardit eurot võrreldes eelarveprojektiga)  ja makseteks 136,7 miljardit eurot (+2,5 miljardit eurot).

“EL  seisab silmitsi pretsedenditu arvu erinevate väljakutsetega. Kui soovime tõsimeeli nendega tegeleda, siis on meil vaja piisavaid rahalisi vahendeid ELi eelarves. Kui me pidasime läbirääkimisi 2014-2020 pikaajalise eelarve osas 2013. aastal, siis saabus ELi igal aastal oluliselt vähem pagulasi. Peame tunnistama, et olukord on muutunud. Meil on vaja põhjalikku pikaajalise eelarve ümbervaatamist ja ambitsioonikamat eelarvet”, ütles raportöör Jens Geier (S&D, DE).

“Parlament otsustas hoida 20 protsenti endiste volinike tasust reservis kuni Euroopa Komisjon jõustab rangema käitumiseeskirja huvide konfliktide vältimiseks. Tabame endisi volinikke seal, kus see on kõige valusam, suunates löögi nende rahakoti pihta. Olen täiesti kindel, et suunates selle raha reservi, paneme Euroopa Komisjoni tegutsema, võttes arvesse hiljuti avalikustatut ja selleks, et võita tagasi ELi kodanike usaldus”, ütles raportöör Indrek Tarand (Greens/EFA, EE).

Resolutsioon EP seisukohaga 2017. aasta eelarve kohta kiideti heaks häältega 446 poolt, 184 vastu, 60 erapooletut.

Noored ja tööhõive

Saadikud suurendasid noorte tööhõive algatuse kulukohustusi 1,5 miljardi euro võrra, et noorte tööpuudusele tulemuslikult reageerida.

Samuti otsustasid saadikud, et kompenseerida tuleb täielikult kõik Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondiga (EFSI) seotud kärped Euroopa ühendamise rahastus (CEF) ja programmis Horisont 2020 uute vahendite kaudu, mis saadakse mitmeaastase finantsraamistiku (MFF) muutmise abil. Kulukohustusi suurendati seega 1,24 miljardi euro võrra.

Rände- ja pagulaskriis

Praeguste pagulas- ja rändeprobleemide tõttu vajab ELi välistegevus üha enam raha, leiavad saadikud. Saadikud kinnitasid enda  seisukohta, et lisarahastamise taotlusi praeguste pagulas- ja rändeprobleemide lahendamiseks ei tohiks rahuldada ELi juba elluviidava välistegevuse, sh ELi arengupoliitika arvelt.

Parlament otsustas seetõttu tühistada kõik kärped, mille ELi Nõukogu on teinud eelarve ettepaneku rubriigis 4 (“Globaalne Euroopa”) ja taastas assigneeringud 2016. aasta tasemel ka Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi Vahemere piirkonda puudutavatel eelarveridadel ja humanitaarabi osas.

Põllumajandus

Saadikud suurendasid samuti assigneeringuid võrreldes eelarveprojektiga 600 miljoni euro võrra, et võidelda piimasektori kriisi mõjude vastu ja Venemaa embargo mõjude vastu piimasektorile.

Kultuur

Parlament suurendas vahendeid ka kultuurivaldkonna jaoks, nt MEDIA programmi vahendeid 10,8 miljoni euro võrra.

Edasised sammud

Hääletus on alguseks ELi Nõukoguga kolm nädalat kestvatele ”lepitusmenetluse” läbirääkimistele (kuni käesoleva aasta 17. novembrini), mille eesmärgiks on saavutada eelarve osas kahe institutsiooni vaheline kokkulepe, mida saaks hääletada detsembris toimuval täiskogu istungil.

Kui parlament ja ELi nõukogu läbirääkimiste lõpuks kokkuleppele ei jõua, peab Euroopa Komisjon esitama uue eelarveprojekti.

 

menetlus: eelarvemenetlus

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (26.10.2016)

Videosalvestis arutelust (25.10.2016)

Videosalvestis pressikonverentsist (26.10.2016)

EbS+ (25.10.2016)

Raportöör Jens Geier (S&D, DE)

Raportöör Indrek Tarand (Greens/EFA, EE)

EPRS taustainfo

Võrdlustabel 2017. aasta eelarve

Intervjuu eelarveraportöör Geieriga: Brexit on juba 2017. aastaks tekitamas puudujääki

 

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu