skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
15/09/2016

Laiapõhjaline toetus EK riigiabi puudutavale otsusele seoses Iirimaa ja Apple’i maksukokkuleppega

Saadikud toetasid EK otsust, mille kohaselt on ebaseaduslikud Iirimaa poolt Apple’ile kehtestatud maksusoodustused.

PuuviljadTervisik toitumine
Apple'i ja Iirimaa maksukokkulepped(C) European Union 2011 PE-EP

Saadikud toetasid EK otsust, mille kohaselt on ebaseaduslikud Iirimaa poolt Apple’ile kehtestatud maksusoodustused, mis  võimaldasid ettevõttel maksta teistest oluliselt vähem makse.

Osa saadikuid kritiseerisid Iirimaa ja Apple’i kavatsusi edasi kaevata komisjoni otsus, mille kohaselt tuleb Iirimaal välja nõuda 13 miljardi euro ulatuses maksmata makse ja intresse. Volinik Vestager nentis, et selline edasikaebamise õigus on olemas. ”Aga me oleme vastu võtnud ”jõulise” otsuse ja kaitseme seda kohtus,” lisas ta.

Vestager ütles, et sooviks näha suuremat läbipaistvust hargmaiste ettevõtete põhiandmete osas. Selline informatsioon peaks olema avalik, ütles volinik, viidates hiljuti esitatud Euroopa Komisjoni ettepanekule töötajate arvu, teenitud kasumit ja makstud makse puudutavate andmete esitamise kohta liikmesriikides.

 

Taustainfo

Euroopa Komisjoni arvutuste kohaselt on maksusoodustused Iirimaal võimaldanud ettevõttel Apple maksta 2003. aastal 1% määraga tulumaksu, mis 2014. aastal kahanes  0,005%-ni.

Komisjon leiab, et vastavalt ELi riigiabi reeglitele on see ebaseaduslik, sest annab Apple’ile olulise eelise võrreldes teiste ettevõtetega, kellele kehtivad Iirimaa maksueeskirjad.

Komisjon on otsustanud, et Iirimaa peab nüüd Apple'ilt tagasi nõudma 2003.–2014. aastal Iirimaal maksmata jäänud maksud, mis ulatuvad kuni 13 miljardi euroni. Sellele lisanduvad intressid. Iirimaa on  otsuse edasi kaevanud.

Pärast mitmeid avalikke kuulamisi tunnistajatega erinevatest hargmaistest ettevõtetest, sh Apple’ist, esitas parlamendi maksueelotsuste erikomisjon 2015. aastal oma soovitused ettevõtete maksustamise õiglasemaks ja läbipaistvamaks muutmiseks.

 

Lisainfo

EbS+ (14.09.2016)

Videosalvestis arutelust (14.09.2016)

Pressiteade TAXE 1 komisjoni raporti hääletuse kohta (25.11.2015)

Pressiteade TAXE 2 komisjoni raporti hääletuse kohta (06.07.2016)

Pressiteade EP soovituste vastuvõtmise kohta täiskogu istungil (16.12.2015)

 

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu