skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
15/09/2016

Uus reisidokument ebaseaduslikult ELis viibivate inimeste tagasisaatmiseks

EP kiitis heaks ettepaneku luua standardne tagasisaatmise reisidokument  kolmandate riikide kodanike jaoks, kes viibivad ELis ebaseaduslikult.

ReisidokumentStandardne  tagasisaatmise reisidokument.
Standardne tagasisaatmise reisidokument kolmandate riikide kodanike jaoks©European Parliament

EP kiitis heaks ettepaneku luua standardne tagasisaatmise reisidokument  kolmandate riikide kodanike jaoks, kes viibivad ELis ebaseaduslikult ja ilma passi või ID-kaardita.

Vormi ühtlustamise peamine eesmärk on saavutada selle laialdasem tunnustamine kolmandate riikide poolt. Selleks parandatakse dokumendi  tehnilisi ja turvastandardeid.

Parlament kiitis ettepaneku heaks häältega 494 poolt, 112 vastu, 50 erapooletut.

Euroopa Komisjoni andmetel rakendati 2014. aastal vähem kui 40% tagasisaatmisotsustest.

Kolmandate riikide ametiasutused tihti ei aktsepteeri ELi liikmesriikide poolt väljastatavaid tagasisaatmisdokumente, põhjendades seda muuhulgas sellega, et neil puuduvad piisavad turvaelemendid.

“Vähene tagasisaatmisotsuste rakendamine õõnestab ELi rändepoliitika usaldatavust meie kodanike silmis. Samuti julgustab see inimesi varjupaigataotlussüsteeme kuritarvitama. Ühtlustatud tagasisaatmise reisidokumendi vorm on samm õiges suunas kehtivate seaduste ja otsuste rakendamisel, ” ütles raportöör Jussi Halla-aho (ECR, FI).

Määrusega ühtlustatakse Euroopa tagasisaatmise reisidokumenti, et tagada kõrged tehnilised ja turvastandardid, eriti järeletegemise ja võltsimise vastaste kaitsemeetmete valdkonnas. Euroopa tagasisaatmise reisidokumendile  peavad kehtima turvaelementide osas samad reeglid, mis   2002. aastal  kehtestati viisade väljastamiseks kodanikele, kellel puuduvad reisidokumendid.

 

Edasised sammud

Määruse jõustumiseks on vaja selle ametlikku heakskiitmist ELi Nõukogus.

menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimese lugemise kokkulepe

 

Lisainfo

Videosalvestis arutelust (14.09.2016)

Vastuvõetud tekst (15.09.2016)

EbS+ (14.09.2016)

Pressiteade hääletuse kohta komisjonis (30.05.2016)

Raportöör Jussi Halla-aho (ECR, FI)

Menetlusetapid

AV materjalid

EPRS taustainfo

EuroparlTV: Tagasipöörduvad migrandid jäävad illegaalselt Euroopasse

 

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu