skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Veebruar 2016

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis ütlevad saadikud, et seoses illegaalse lemmikloomade kaubandusega, mida üha enam seostatakse organiseeritud kuritegevusega ja mis võib olla samuti ohuks inimeste tervisele, oleks vajalik tõhustada lemmikloomade identifitseerimise ja registreerimise andmete jagamist.
Kolmapäeval toimunud arutelul Euroopa Ülemkogu tulemuste kohta Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuskiga, tervitasid EP suuremate fraktsioonide juhid EL-ÜK kokkulepet kui head pakkumist brittidele ELi jäämiseks.
Kolmapäeval Brüsselis toimuval täiskogu istungil saab hinnangu eelmise nädala ELi tippkohtumine, kus riigipead jõudsid kokkuleppele Ühendkuningriigi reforminõudmistes Euroopa Liitu kuulumise tingimuste osas.
Kolmapäeval vastu võetud soovitustes Euroopa Komisjonile kui ELi esindajale kaubandusläbirääkimistel, ütlevad saadikud, et käimasolevad teenustekaubanduse lepingu läbirääkimised riikide vahel, mis esindavad 70 protsenti maailma teenusekaubandusest, peaksid tulemusena kaasa tooma lepingu, mis lihtsustab ELi ettevõtete ligipääsu rahvusvahelistele turgudele. Saadikud lisavad, et see aga ei tohiks sundida ELi liikmesriike ja kohalike omavalitsusi avama avalikke teenuseid konkurentsile või muudmoodi piirama õigust avalikes huvides seaduseid luua.
EP lükkas tagasi ettepaneku panna veto Euroopa Komisjoni eelnõule tõsta ajutiselt diiselautode NOx heitkoguste piirnorme.