skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
04/02/2016

Euroopa Parlament: Teenusekaubanduse leping peab kaitsma ELi ettevõtteid ja avalikke teenuseid

Kolmapäeval vastu võetud soovitustes Euroopa Komisjonile kui ELi esindajale kaubandusläbirääkimistel, ütlevad saadikud, et käimasolevad teenustekaubanduse lepingu läbirääkimised riikide vahel, mis esindavad 70 protsenti maailma teenusekaubandusest, peaksid tulemusena kaasa tooma lepingu, mis lihtsustab ELi ettevõtete ligipääsu rahvusvahelistele turgudele. Saadikud lisavad, et see aga ei tohiks sundida ELi liikmesriike ja kohalike omavalitsusi avama avalikke teenuseid konkurentsile või muudmoodi piirama õigust avalikes huvides seaduseid luua.

"Tänane hääletus on läbimurre. Olen uhke, et saavutasime laiapõhjalise toetuse parlamendis, et muuta ELi kaubanduspoliitika suunda ELi ettevõtete ja tarbijate huvides," ütles raportöör Viviane Reding (EPP,LU).

"Pärast kaheaastast läbirääkimise kulgemise jälgimist ja inimeste murede ärakuulamist, istub Euroopa Parlament nüüd läbirääkimiste laua taha. Tänase hääletusega on Euroopa Komisjoni läbirääkimispositsioon seotud selge mandaadiga Euroopa Parlamendilt. Kui meie soovitusi austatakse, tagab kaubandusleping rohkem õigusi meie kodanikele ja eemaldab ettevõtetelt mõned takistused. Kui neid ei austata, ei kõhkle me sellele ka vetot panna," lisas ta.

ELi ettevõtete kaitsmiseks ebaausa konkurentsi eest paluvad saadikud ELi läbirääkijatel:

  • tagada vastastikkus turgude avamisel. sh riigihangete, telekommunikatsiooni, transpordi ning finants- ja digiteenuste valdkonnas
  • tagada, et ei kehtestataks piiravaid tingimusi nagu sundlokaliseerimisnõuded ELi ettevõtetele kolmandates riikides
  • tagada mittetariifsete tõkete eemaldamine, mis mõjutavad ebaproportsionaalselt väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid

 Saadikud reastasid ka valdkonnad, mis tuleks läbirääkimistelt välja jätta ja huvid mida tuleks kaitsta:

  •  ELi avalikud teenused (sh tervishoid, sotsiaalteenused, sotsiaalkindlustussüsteemid, haridus) ja audiovisuaalmeedia teenused tuleks lepingu kohaldusalast välja jätta
  •  leping ei tohiks kuidagi ohtu seada andmekaitset puudutavat ELi õigustikku
  •  EL peaks nõustuma vastu võtma ainult kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid kolmandatest riikidest, seda lepingute alusel ja piiratud ajavahemikus
  •  lepingusse tuleks samuti lisada läbivaatamisklausel, millega luuakse mehhanism, mis annab lepinguosalisele võimaluse lepingust lahti ütelda või peatada või tühistada teatava teenuse liberaliseerimine, eelkõige juhul, kui ei peeta kinni tööõigus- ja sotsiaalnormidest

Saadikud soovivad samuti, et kaitstaks ELi tarbijate õiguseid muutes läbipaistvaks rahvusvahelise rändlusteenuse ning rahvusvaheliste kõnede ja sõnumite tasud ning piirataks ülemääraseid tasusid, mida nõutakse väljaspool Euroopat krediitkaarte kasutavatelt tarbijatelt. Samuti on vajalik  teha pingutusi asukohapõhiste piiramiste tõkestamisel.

Saadikud toetavad Hiina palvet liituda läbirääkimistega ja lepingu muutmist laiemaks kokkuleppeks tulevikus.

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (03.02.2016)
Videosalvestis arutelust (01.02.2016)
Video pressikonverentsist (03.02.2016)
EbS+ (18.01.2016)
AV materjalid
Taustainfo

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu