skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
23/02/2016

EPs sel nädalal: Ühendkuningriik ELis, NATO prioriteedid, autode heitkogused.

Kolmapäeval Brüsselis toimuval täiskogu istungil saab hinnangu eelmise nädala ELi tippkohtumine, kus riigipead jõudsid kokkuleppele Ühendkuningriigi reforminõudmistes Euroopa Liitu kuulumise tingimuste osas.

Alanud nädalal teeb visiidi parlamenti NATO peasekretär Jens Stoltenberg. Samuti on kavas autode heitkoguste mõõtmisele keskenduv kuulamine.

Ühendkuningriigi reforminõudmised ja eelseisev referendum ELi liikmelisuse küsimuses on täiskogul arutelul kolmapäeva pärastlõunal. Möödunud neljapäeval ja reedel, 18.-19. veebruaril toimunud ülemkogul leppisid ELi riigipead kokku, et kui Ühendkuningriik otsustab 23. juuniks plaanitud rahvahääletusel jääda ühenduse koosseisu, on riigil võimalik vähendada sotsiaaltoetusi EList pärit sisserändajatele ning eurotsooni mittekuuluvad riigid saavad juurde õigusi.

Euroopa tööturuasutuste võrgustiku EURES paremaks toimimiseks mõeldud meetmed on samuti istungi päevakorras. Neljapäeval hääletusele tulev õigusloome peab tagama tööpakkumiste piiriülese liikumise.

Lisaks on täiskogul hääletusel ettepanek, mis lubaks ajutiselt tõsta Tuneesiast tollimaksuvabalt Euroopasse imporditava oliiviõli hulka.

Komisjonide istungid

NATO peasekretär kindral Stoltenberg kohtub EP saadikute ja rahvusparlamentide esindajatega väliskomisjonis ning julgeoleku ja kaitse allkomisjonis teisipäeval. Riigikogust peaks kohal olema Eerik-Niiles Kross. Kõne all on liidu ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning suvel toimuv NATO tippkohtumine Varssavis. Kuulamisest võtab osa välispoliitikajuht Federica Mogherini.

Teisipäeval on keskkonnakomisjonis kavas kuulamine autode heitkoguste mõõtmisest. Veebruari täiskogul otsustasid saadikud mitte vetostada Euroopa Komisjoni delegeeritud akti, mille alusel tõstetakse ajutiselt diiselautode NOx heitkoguste piirnorme.

Siseturukomisjonis on teisipäeval kavas relvakontrollile keskenduv kuulamine. Päevakorral on relvade üle arvepidamine ja relvaostude järelevalve ELi tasandil.

Millest räägivad saadikud sotsiaalmeedias?