skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
25/02/2016

Mõlemad pooled võidavad sellest kui Ühendkuningriik on Euroopa Liidus, ütlesid suuremate fraktsioonide juhid

Kolmapäeval toimunud arutelul Euroopa Ülemkogu tulemuste kohta Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuskiga, tervitasid EP suuremate fraktsioonide juhid EL-ÜK kokkulepet kui head pakkumist brittidele ELi jäämiseks.

See on “jah” või “ei” hääletus, mitte järgmine faas läbirääkimistes, toonitas osa saadikuid. Mitmed Ühenkuningriigist valitud saadikud väljendasid oma poolt ja vastu argumente ELi liikmelisusele.

Saadikud avaldasid arvamust ka EL liikmesriikide pagulaskriisile reageermise teemal ja kutsusid liikmesriike oma tegevust paremini koordineerima ning leidma lahenduse märtsis toimuval erakorralisel kohtumisel Türgiga.

Videosalvestised sõnavõttudest:

Donald Tusk, Euroopa Ülemkogu eesistuja

Jean-Claude JUNCKER, Euroopa Komisjoni president

Manfred WEBER (EPP, DE)

Gianni PITTELLA (S&D, IT)

Ashley Fox (ECR, UK)

Guy Verhofstadt (ALDE, BE)

Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE)

Rebecca Harms (Greens/EFA, DE)

Nigel Farage (EFDD, UK)

Marine Le Pen (ENF, FR)

Diane Dodds (NI, UK)

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu

Videosalvestis arutelust (26.02.2016)
Euroopa Ülemkogu 18-19 veebruari kohtumise tulemused
Storify