Az Európai Unió működése Az Európai Unió működése

Az Európai Unió működése

Az Európai Unió jogalkotó és végrehajtó hatáskörrel, valamint független bírói testülettel és központi bankkal rendelkezik. Ezeket egy sor intézmény és szerv támogatja és egészíti ki, a rájuk ruházott hatáskörök pedig az alapszerződésekből következnek. Az évek során az egymást követő szerződések révén az Unió hatáskörei jelentős változásokon mentek keresztül, csakúgy, mint azok a döntéshozatali eljárások, amelyeket a Parlament és a Tanács a legtöbb uniós politikával kapcsolatos jogalkotás során követ. Céljainak megvalósításához az Unió saját költségvetéssel is rendelkezik. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a Parlament ugyanolyan súllyal vesz részt az uniós költségvetés egészének és a többéves pénzügyi keretnek az elfogadásában, mint a Tanács.