Piliečiai: pagrindinės teisės, saugumas ir teisingumas Piliečiai: pagrindinės teisės, saugumas ir teisingumas

Piliečiai: pagrindinės teisės, saugumas ir teisingumas

ES piliečiai turi teisę keliauti, gyventi ir dirbti visoje Sąjungoje. Buvo sukurta veiksminga sistema ir ji nuolat vystoma siekiant visapusiškai įgyvendinti šias teises. Pagrindinių teisių chartija į vieną dokumentą sujungiamos visos asmens teisės, suskirstytos pagal kelis pagrindinius principus: žmogaus orumo, pagrindinių laisvių, lygybės, solidarumo, piliečių teisių ir teisingumo. Visi piliečiai turi teisę pateikti Parlamentui peticiją bet kuriuo Sąjungos kompetencijos sričiai priklausančiu klausimu. Imdamiesi Europos piliečių iniciatyvos piliečiai gali skatinti priimti teisės aktus, kurie, kaip manoma, yra būtini siekiant įgyvendinti Sutartis. Lisabonos sutartyje nustatyti keli nauji laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės elementai, be kita ko, veiksmingesnė ir demokratiškesnė sprendimų priėmimo procedūra, didesni ES Teisingumo Teismo įgaliojimai ir naujas nacionalinių parlamentų vaidmuo.