Coeziune, creștere economică și locuri de muncă Coeziune, creștere economică și locuri de muncă

Coeziune, creștere economică și locuri de muncă

Politicile structurale sunt menite să promoveze coeziunea economică, socială și teritorială din UE, prin sprijinirea creării de locuri de muncă, a concurenței, cercetării și inovării și a dezvoltării durabile, precum și prin îmbunătățirea calității vieții cetățenilor UE. Coeziunea, agricultura, pescuitul și transporturile sunt domenii în care Uniunea are un cuvânt de spus. Unul dintre principalele obiective ale UE este reducerea disparităților dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor. Politica agricolă comună urmărește să le garanteze fermierilor un standard de viață echitabil, precum și să asigure disponibilitatea produselor la prețuri rezonabile pentru consumatori, sprijinind în același timp practicile sustenabile. Politica comună în domeniul pescuitului este menită să asigure pescuitul și acvacultura sustenabile și să garanteze venituri și locuri de muncă stabile pentru toți producătorii, recurgând la măsuri financiare și de piață pentru a sprijini aceste obiective. Alături de deschiderea piețelor transporturilor și de crearea rețelei transeuropene de transport, mobilitatea sustenabilă constituie o provocare majoră în prezent. Turismul, cultura, educația și sportul sunt și ele domenii în care Uniunea joacă un rol activ.