skip to content
 
 
  • Euroopan parlmentin rakennus Strasbourgissa
 

Pääsivu

Päivitämme verkkosivuston sisältöä vastaamaan Yhdistyneen kuningaskunnan eroa Euroopan unionista.

Parlamentin viikko

Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteydellä muun muassa toimenpiteistä koronaviruskriisin seurausten lievittämiseksi kalastusalalla. Viime viikolla valiokunnissa käsiteltiin EU:n toimia koronapandemian torjumiseksi, kuten elintarvikkeiden ja lääkkeiden kuljetusten turvaamista, sekä pakolaistilannetta Kreikan rajalla. Kansainvälisenä faktantarkistuspäivänä 2.4. parlamentti muistutti vaaroista, joita disinformaatiosta aiheutuu kansalaisten terveydelle ja demokraattiselle järjestelmälle. Parlamentti kokoontuu Brysselissä ylimääräiseen täysistuntoon 16.-17.4. käsittelemään EU-toimia koronapandemian patoamiseksi sekä kriisin seurauksia. 
Lue lisää

Ajankohtaista

EU:n toimielimet jatkavat toimintaansa poikkeusoloissa ja mukauttavat sitä tilanteen vaatimalla tavalla. Euroopan komissio koordinoi yhteisiä toimia koronavirusepidemian torjumiseksi ja tarjoaa tietoa viruksen leviämisestä ja tehokkaista toimista sen hillitsemiseksi. Komissaarit kokoontuvat etäyhteyksin. EU:n neuvoston viralliset ministerikokoukset on peruttu huhtikuun loppupuolelle asti, mutta työt jatkuvat, osin epävirallisesti. Neuvoston puheenjohtajamaa Kroatia järjestää kokouksensa nyt puhelinkokouksina. Euroopan parlamentti jatkaa työtään, ja jäsenillä on mahdollisuus osallistua täysistuntoihin ja valiokuntien kokouksiin samoin kuin äänestää etäyhteydellä.
Lue lisää
European Youth Event (EYE) palaa kehiin! Euroopan parlamentti järjestää joka toinen vuosi Euroopan nuorisotapahtuman, jolla se tarjoaa 16–30-vuotiaille eurooppalaisille mahdollisuuden pohtia yhdessä ja muovata Euroopan tulevaisuutta. Nuorten työpajoissa laatimat parhaat ehdotukset kootaan ja esitellään tapahtuman jälkeen parlamentin jäsenille. Seuraava, neljättä kertaa järjestettävä, EYE pidetään Strasbourgissa Euroopan parlamentin tiloissa 29.-30. toukokuuta 2020.
Lue lisää
Ison-Britannian EU-eron myötä Euroopan parlamentti koki muutoksia kokoonpanossaan, kun parlamentin jäsenten kokonaismäärä väheni 751:stä 705:een. Suomi sai uuden edustajan, kun Vihreiden Alviina Alametsä nousi parlamenttiin 14. suomalaismepiksi. Myös valiokuntien, alivaliokuntien ja parlamenttienvälisten valtuuskuntien kokoonpanoissa nähtiin muutoksia. Alametsän lisäksi uusille vastuualueille siirtyivät suomalaismepeistä Elsi Katainen, Miapetra Kumpula-Natri ja Ville Niinistö.
Lue lisää
On jälleen aika hakea Euroopan kansalaisen palkintoa tai nimetä ehdokas sen saajaksi! Euroopan parlamentin vuosittain myöntämä palkinto rohkaisee kansalaisia, ryhmiä, yhdistyksiä ja järjestöjä ryhtymään poikkeuksellisen merkittäviin hankkeisiin, joilla edistetään ja vahvistetaan Eurooppa-henkeä, yhteistyötä ja kanssakäymistä. Haku- ja nimeämisaikaa on 20.4. asti.
Lue lisää
 

Tapahtumat

Metsäasiat kuuluvat Euroopan unionissa jäsenmaiden vastuulle. Samalla EU:lla on metsiin liittyviä politiikkoja ja myös metsästrategia, jota uudistetaan paraikaa. ”Vihreällä kullalla” on monta tehtävää ja metsäisessä maassa metsäpolitiikka on erityisen keskeisessä asemassa. Miten turvataan metsien kestävä talouskäyttö ja siitä riippuvat työpaikat, entä luonnon monimuotoisuus ja metsien rooli ilmastonmuutoksen hidastajina ja hiilinieluina? Mitä kestävä metsänhoito ylipäätään tarkoittaa? Millainen EU:n 2020-luvun metsästrategian tulisi olla? Euroopan parlamentin Suomen-toimisto järjestää perjantaina 27.3.2020 klo 10–12 Eurooppasalissa (Malminkatu 16, Helsinki) aiheesta keskustelutilaisuuden.
Lue lisää
Vuonna 1995 hyväksytty Pekingin julistus ja toimintaohjelma naisten aseman parantamiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi täyttää syyskuussa 25 vuotta. Pekingiä pidetään käännekohtana naisten oikeuksien edistämisessä. Sukupuolten tasa-arvo julistettiin tuolloin perus- ja ihmisoikeudeksi, mutta mihin toimintaohjelma on johtanut neljännesvuosisadan matkallaan? Entä kuinka kansainväliset sopimukset näkyvät EU:n ja sen jäsenenä 25 vuotta olleen Suomen tasa-arvopolitiikassa? Miten tasa-arvoa kiritetään? Euroopan parlamentin Suomen-toimisto ja Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry järjestävät perjantaina 6.3.2020 klo 10–12 Eurooppasalissa (Malminkatu 16, Helsinki) naistenpäivän keskustelutilaisuuden.
Lue lisää
 .