skip to content
 
 
 

Parlamentin viikko

Parlamentti jatkaa työskentelyään osin poikkeusoloissa. Mepit kokoontuvat keskiviikkona täysistuntoon, jonka asialistalla ovat muun muassa Saksan EU-puheenjohtajuuskauden painopisteet, EU:n pitkän aikavälin budjetti ja elvytys, unionin kansanterveysstrategia sekä tieliikennesektorin uudistus. Valiokunnissa keskustellaan tällä viikolla muun muassa turvapaikanhakijoiden tilanteesta Kreikan ja Turkin rajalla, EU:n vihreän kehityksen ohjelmasta sekä petosten torjunnasta EU:ssa. 
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, joiden asialistoilla ovat mm. EU:n lähestymistapa energian varastointiin, tekoäly, kestävä kemikaalistrategia, Euroopan pankkiviranomaisen johtajan nimitys, Euroopan kohtaamat puolustus- ja turvallisuushaasteet sekä humanitaarisen avun kehitys. Lisäksi poliittiset ryhmät valmistelevat 8-10. heinäkuuta pidettävää täysistuntoa.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, joiden asialistoilla ovat mm. EU:n pitkän aikavälin budjetti ja elvytyssuunnitelma, covid-19, kemikaalistrategia, EU:n terrorismin vastaiset toimet, työllisyys sekä Syyrian pakolaistilanne ja ihmisoikeudet EU:ssa.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, joiden asialistoilla ovat mm. Euroopan keskuspankin covid-19-toimet, EU:n liikkuvuuspaketti, pankkien pääomavaatimukset sekä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tuleva kumppanuus. Poliittiset ryhmät valmistautuvat Brysselissä 17.-19.6. pidettävään täysistuntoon. 
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, jotka käsittelevät muun muassa EU:n valmisteilla olevan pitkän aikavälin budjetin vaikutuksia maatalousrahoitukseen, Schengenin alueen sisärajatarkastusten poistamista, romaniväestön integraatiostrategioita sekä digitaalisen valvonnan vaikutuksia ihmisoikeuksiin. Viime viikolla parlamentti kokoontui täysistuntoon kuulemaan komission tuoreet ehdotukset EU:n pitkän aikavälin budjetiksi sekä elvytyssuunnitelmaksi. Valiokunnissa olivat esillä myös talouden ohjausjakso, matkailualan tulevaisuus ja työvoiman liikkuvuus.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Mepit kokoontuvat tällä viikolla Brysselissä ylimääräiseen täysistuntoon, joka käsittelee EU:n rahoitusta ja elvytystä. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esittelee täysistunnolle keskiviikkona uuden ehdotuksen EU:n pitkän aikavälin (2021-2027) budjetiksi sekä elvytyspaketin. Viikon ohjelmassa on myös valiokuntien kokouksia, joiden asialistalla on muun muassa Euroopan tulevaisuuskonferenssin valmistelu, unionin kilpailupolitiikka ja valtiontukisäännöt, Puolan oikeusvaltiotilanne sekä koronapandemian vaikutukset EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla meppien ohjelmassa on valiokuntien kokouksia, joiden asialistoja hallitsevat edelleen koronaviruspandemia ja EU:n vastaukset. Esillä ovat muun muassa EU:n exit-strategia, pankkien pääomavaatimuksien mahdollinen laskeminen, verkkorikollisuuden torjuminen sekä koronavirusrokotteiden ja -hoitojen eteneminen. Viime viikolla parlamentti kokoontui täysistuntoon, joka käsitteli EU:n vuoden 2020 jälkeisen monivuotisen budjetin valmistelua ja varautumista sen viivästymiseen sekä talouden elvytystä. Parlamentti hyväksyi uudet säännöt autojen rengasmerkinnöille sekä maataloustukien siirtymäsäännökset. Esillä oli myös Unkarin poikkeuslakien vaikutus demokratiaan ja oikeusvaltioon.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla meppien ohjelmassa on valiokuntien kokouksia ja täysistunto etäyhteyksin. Valiokuntien asialistalla ovat mm. teollis- ja tekijänoikeudet ja eettiset näkökohdat tekoälyn kehityksessä, oikeudenmukaisen ilmastosiirtymän rahaston perustaminen, kiertotalouden toimintasuunnitelma ja uusi biodiversiteettistrategia. Mepit käsittelevät 13.-16.5. täysistunnossa koronavirukseen keskittyneen EU-maiden 23.4. huippukokouksen tuloksia, EU:n vuoden 2020 jälkeisen monivuotisen budjetin valmistelua ja varautumista sen viivästymiseen sekä talouden elvytystä. Esillä on myös Unkarin poikkeuslakien vaikutus demokratiaan ja oikeusvaltioon. 
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, joiden asialistalla on muun muassa EU:n oikeudenmukaisen ilmastosiirtymän rahaston perustaminen, varautuminen uusien monivuotisten rahoituskehysten 2021-2027 viivästymiseen, Euroopan digitaaliset valmiudet, EU:n toimet koronapandemian vaikutuksen hillitsemiseksi sekä turvallisuus, maahanmuutto ja kansalaisten yksityisyydensuoja kriisin aikana. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 13.-16.5. Brysselissä pidettävään täysistuntoon. 9.5. juhlistetaan jälleen Eurooppa-päivää - poikkeusoloista johtuen verkossa. Viime viikolla valiokunnat käsittelivät koronakriisin talousvaikutuksia, Libyan tilannetta, EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyötä, maatalouden siirtymäkauden rahoitusta sekä autojen uusia rengasmerkintöjä.   
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, joissa käsitellään muun muassa koronakriisin talousvaikutuksia, Libyan tilannetta, EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyötä, maatalouden siirtymäkauden rahoitusta sekä autojen uusia rengasmerkintöjä. Viime viikolla valiokunnat puivat covid-19-pandemian taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia sekä vaikutuksia EU:n työn alla olevaan monivuotiseen rahoitukseen, aluekehitykseen, kauppaan ja ulkosuhteisiin, vihreän kehityksen ohjelmaan, kuten myös oikeusvaltiokehitykseen. 
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit  kokoustavat etäyhteydellä valiokunnissa, joiden asialistalla ovat covid-19-pandemian taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä vaikutukset EU:n työn alla olevaan monivuotiseen rahoitukseen, aluekehitykseen, kauppaan ja ulkosuhteisiin. Esillä on myös koronakriisin ja hätätoimien vaikutus oikeusvaltiokehitykseen. Viime viikolla parlamentti kokoontui Brysselissä 16.-17.4. ylimääräiseen täysistuntoon käsittelemään EU:n toimia koronaviruspandemiaa vastaan ja kriisin seurauksia. Mepit korostivat yhteisten eurooppalaisten toimien tärkeyttä myös rajoitustoimien jälkeen ja muun muassa vaativat mittavaa elvytyspakettia ja solidaarisuusrahaston perustamista.  
Lue lisää
Mepit kokoustavat tällä viikolla Brysselissä sekä valiokunnissa, että poliittisissa ryhmissään. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa käsitellään brexitiin varautumista Erasmus+ -vaihto-ohjelmaan osallistuvien osalta sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen budjettia ja painopisteitä. Kansalaisvapauksien ja oikeudellisten asioiden valiokunnat äänestävät uuden oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen rahaston perustamisesta. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 11.-14. helmikuuta pidettävään täysistuntoon.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu tällä viikolla täysistuntoon Strasbourgiin. Mepit äänestävät muun muassa EU:n ja Singaporen välisestä vapaakauppasopimuksesta, EU:n pelastuspalvelumekanismin uudistuksesta sekä rahoitussäännöistä kaudelle 2021-2027. Parlamentin käsittelyssä ovat myös uudet säännöt, joiden myötä pystyttäisiin valvomaan suorien ulkomaisten sijoitusten turvallisuutta. Italian pääministeri Giuseppe Conte keskustelee EU:n tulevaisuudesta parlamentin jäsenten kanssa.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu Brysselissä torstaina ylimääräiseen täysistuntoon käsittelemään EU:n toimia koronaviruspandemiaa vastaan ja kriisin seurauksia. Viikon ohjelmassa on myös valiokuntien kokouksia, joissa keskustellaan muun muassa kuluttajansuojasta ja kuluttajien oikeuksien toteutumisesta kriisin aikana sekä koronapandemian vaikutuksista maataloussektorilla. Pääsiäisviikolla mepit kokoustivat videoyhteydellä valiokunnissa toimenpiteistä koronaviruskriisin seurausten lievittämiseksi kalastusalalla ja alueilla.  
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteydellä muun muassa toimenpiteistä koronaviruskriisin seurausten lievittämiseksi kalastusalalla. Viime viikolla valiokunnissa käsiteltiin EU:n toimia koronapandemian torjumiseksi, kuten elintarvikkeiden ja lääkkeiden kuljetusten turvaamista, sekä pakolaistilannetta Kreikan rajalla. Kansainvälisenä faktantarkistuspäivänä 2.4. parlamentti muistutti vaaroista, joita disinformaatiosta aiheutuu kansalaisten terveydelle ja demokraattiselle järjestelmälle. Parlamentti kokoontuu Brysselissä ylimääräiseen täysistuntoon 16.-17.4. käsittelemään EU-toimia koronapandemian patoamiseksi sekä kriisin seurauksia. 
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteydellä valiokunnissa, joissa käsitellään EU:n vastauksia koronapandemiaan sekä pakolaistilannetta Kreikan rajalla. Viime viikolla parlamentti kokoontui Brysselissä ylimääräiseen täysistuntoon. Mepit käsittelivät ja hyväksyivät kiireellisinä komission ehdottamat lait koronaviruksen talous- ja terveysvaikutusten lieventämiseksi. Näillä perustetaan 37 miljardin euron investointialoite sekä mahdollistetaan EU:n solidaarisuusrahaston hyödyntäminen ja pandemian tyhjentämien ”haamulentojen” lakkauttaminen. Täysistunnossa käytettiin etä-äänestystä ensimmäistä kertaa parlamentin historiassa.
Lue lisää
Tällä viikolla mepit kokoontuvat Brysselissä valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksiin. Parlamentti juhlistaa kansainvälistä naistenpäivää teemalla naisten valta politiikassa. Valiokunnissa äänestetään kellojen siirtelystä luopumisesta ja uudesta EU:n ulkopolitiikan rahoitusvälineestä. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 11.-14. maaliskuuta täysistuntoon. Parlamentin puhemies tapaa Naton pääsihteerin sekä Brysselissä vierailevat Ruotsin kuningasparin ja Keski-Afrikan tasavallan presidentin.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu torstaina 26.3. Brysselissä ylimääräiseen täysistuntoon käsittelemään lakiehdotuksia koronaviruspandemian seurausten torjumiseksi EU-maissa. Euroopan komission ensimmäiset kolme lakiehdotusta koskevat koronaviruksen vaikutusten lieventämiseen tähtäävää 37 miljardin euron investointialoitetta, EU:n solidaarisuusrahaston soveltamisalan laajentamisesta kansanterveysuhkiin sekä pandemian aiheuttamien tyhjien ”haamulentojen” lopettamista. Täysistuntossa käytetään etä-äänestystä ensimmäistä kertaa parlamentin historiassa. Torstain istunto korvaa täysistunnon, joka oli määrä järjestää 1.-2.4. Parlamentti jatkaa toimintojensa rajoittamista osana koronavirukseen varautumista. Kaikki yleisötilaisuudet kaikissa parlamentin toimipaikoissa on peruttu tällä erää 31. toukokuuta saakka. Parlamentti haluaa varotoimilla turvata keskeiset toimintonsa ja etenkin lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttöön liittyvän työnsä. Samalla varotoimenpiteillä pyritään suojelemaan parlamentin jäsenten ja henkilöstön terveyttä.
Lue lisää
Euroopan parlamentti rajoittaa toimintojaan osana koronavirukseen varautumista. Tämän viikon valiokuntakokoukset ja muu virallinen toiminta on joko peruttu tai siirretty myöhempään ajankohtaan. Tarvittaessa puhemies voi kuitenkin sallia esimerkiksi parlamentin, neuvoston ja komission välisiä neuvotteluita keskeneräisestä lainsäädännöstä. Rajoitukset eivät toistaiseksi koske 23.3. alkavaa viikkoa. Myös kaikki yleisötilaisuudet kaikissa parlamentin toimipaikoissa on peruttu tällä erää 31. toukokuuta saakka.  Parlamentti haluaa varotoimilla turvata keskeiset toimintonsa ja etenkin lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttöön liittyvän työnsä. Parlamentin maalis-huhtikuun vaihteen täysistunto järjestetään Brysselissä. Samalla varotoimenpiteillä pyritään suojelemaan parlamentin jäsenten ja henkilöstön terveyttä.
Lue lisää
Mepit kokoontuvat tällä viikolla täysistuntoon poikkeuksellisesti Brysselissä, jossa parlamentti arvioi toimia koronavirusepidemian torjumiseksi. Esillä ovat myös ehdotus EU:n ilmastolaiksi, pakolaistilanne Kreikan ja Turkin rajalla, neuvottelut EU:n pitkän aikavälin rahoituksesta sekä kiertotalouden vauhdittaminen. Täysistunto päätettiiin siirtää Strasbourgista Brysseliin osana koronavirusepidemiaan varautumista. Myös parlamentin valiokuntatyöskentely jatkuu, mutta yleisötilaisuudet kaikissa parlamentin toimipaikoissa on peruttu tällä erää 30. maaliskuuta saakka. Päivitys: Parlamentti kokoontuu täysistuntoon vain tiistaina 10.3., aiheina koronavirusepidemia, EU:n pitkän aikavälin rahoitus sekä tilanne Kreikan ja Turkin rajalla.
Lue lisää
Parlamentin jäsenet kokoontuvat tällä viikolla Brysselissä valiokunnissa ja poliittisissa ryhmissä. Valiokuntien asialistalla ovat ilmastonmuutos, koronavirus ja EU:n pelastuspalvelumekanismin rahoitus sekä mm. Euroopan investointipankin rahoitustoiminta. Ilmastoaktivisti Greta Thunberg vierailee parlamentissa keskiviikkona. Poliittiset ryhmät valmistautuvat tulevan viikon täysistuntoon. Parlamentti juhlistaa kansainvälistä naistenpäivää Pekingin julistuksen 25. vuosipäivän merkeissä; aiheesta pidetään seminaari perjantaina Eurooppasalissa Helsingissä.
Lue lisää
Kuluva viikko on varattu parlamentin jäsenten kotimaantyölle ja valiokuntien virkamatkoille. Valiokuntien vierailuilla agendalla ovat muun muassa EU:n ja Turkin väliset suhteet, tullimaksut ja kauppaneuvottelut sekä yhteistyö tietosuojan ja lainvalvonnan saralla Yhdysvaltojen kanssa, EU-varojen mahdollinen väärinkäyttö Tšekissä, vilpillinen kilpailu EU:n tavaramarkkinoilla sekä Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin toiminta.
Lue lisää
Mepit kokoontuvat tällä viikolla Brysselissä valiokunnissa, joiden asialistalla on muun muassa EU-maiden talouden ohjaus, EU:n etua koskevien energiahankkeiden valintakriteerit, uuden komission ehdottamat tekoäly- ja digistrategiat, juomaveden laadun parantaminen sekä EU:n varainkäytön asianmukaisuuden valvonta. Puhemies Sassoli edustaa parlamenttia torstain ylimääräisessä EU-huippukokouksessa, jossa neuvotellaan unionin monivuotisesta budjetista vuosille 2021-2027.
Lue lisää
Mepit kokoontuvat Strasbourgin täysistuntoon, jossa parlamentti äänestää kannastaan neuvotteluihin Ison-Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta sekä EU:n ja Vietnamin välisestä vapaakauppa- ja sijoitussuojasopimuksesta. Lisäksi agendalla on keskustelu seuraavaa EU:n pitkän aikavälin budjettia koskevista painopisteistä ennen 20.2. EU-päämiesten huippukokousta sekä äänestys tekoälyn haasteita ja kuluttajan suojelua koskevasta kannanotosta. Mepit keskustelevat Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarden kanssa euroalueen näkymistä sekä käsittelevät muun muassa pakolaisten humanitaarisia oloja EU:n rajoilla ja sukupuolten tasa-arvoa koskevaa EU-strategiaa.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu tällä viikolla Brysselissä valiokunnissa. Agendalla keskustelu koronaviruksesta, Euroopan keskuspankin johtajan Christine Lagarden kuuleminen sekä katsaus Euroopan syyttäjänviraston perustamisprosessiin. Lisäksi Ison-Britannian EU-eron myötä parlamenttiin nousseet jäsenet aloittavat työnsä, mukaan lukien Suomen 14. meppi Alviina Alametsä. Poliittisissa ryhmissä valmistellaan ensi viikon täysistuntoa.
Lue lisää