skip to content
 
 
 

Parlamentin viikko 31/2020: Täysistunnon lopputulos ja parlamentin kesätauko

 

Parlamentti kokoontui viime viikolla ylimääräiseen täysistuntoon puimaan huippukokouksen saavuttamaa sopua EU:n elvytyspaketista ja keskustelemaan jäsenmaiden kannasta EU:n pitkän aikavälin budjettiin.  

Parlamentti on kesätauolla, jonka seurauksena myös parlamentin viikkokirje jää tauolle elokuun ajaksi.

Palaamme taas elokuun lopussa!

Koronapandemian varotoimena parlamentin virallisia kokouksia järjestetään edelleen osin etäyhteyksin. Parlamentin jäsenillä on mahdollisuus osallistua pidettäviin täysistuntoihin ja valiokuntien kokouksiin videoyhteydellä sekä äänestää etänä. Kaikki kokoukset lähetetään verkkolähetyksinä. Väliaikainen poikkeusjärjestely jatkuu toistaiseksi. 

Varotoimilla pyritään turvaamaan parlamentin keskeiset toiminnot ja etenkin lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttöön liittyvä työ. Parlamentti on päivittänyt vuosikalenteriaan lisäten siihen päiviä, jolloin parlamentin hallintoelimet, valiokunnat ja poliittiset ryhmät voivat järjestää etäkokouksia. Strasbourgin täysistuntoviikko on peruttu heinäkuulta ja parlamentti kokoontui täysistuntoon Brysselissä 8.-10.7. ennen kesätaukoaan. Kunkin valiokunnan sivuilta löytyy lisätietoa lähiviikkojen kokousaikatauluista. 

Parlamentti jatkaa myös muiden toimintojensa rajoittamista osana koronavirukseen varautumista. Valtuuskuntamatkat ja valiokuntien asiantuntijakuulemiset on toistaiseksi peruttu. Muiden kuin parlamentin jäsenten, henkilökunnan ja median edustajien pääsy parlamentin tiloihin on rajoitettu. Myös yleisötilaisuudet kaikissa parlamentin toimipaikoissa on peruttu toistaiseksi. Varotoimenpiteillä suojellaan parlamentin jäsenten ja henkilöstön terveyttä. Parlamentin jäsenet, virkamiehet ja muu henkilökunta työskentelee edelleen osin etänä.

Kotimaan ja Eurooppasalin tapahtumia
- Kaikki parlamentin Suomen-toimiston kotimaan tapahtumat on peruttu toistaiseksi

Toimittajille
- Hakuilmoitus: Viestintäalan apurahoja tiedotusvälineille

EU @Oodi odottaa vierailijoita
- EU @Oodi jälleen avoinna

EU:n työpaikat
- Virkamieskilpailuja ja muita hakuja 

Muuta ajankohtaista
- Turun Eurooppa-foorumi 2020
- Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kansalaissolidaarisuuden palkinnon haku avoinna
- Europe Direct -palvelujen haku käynnissä
- Haluaisitko oppia loistokeskustelijaksi?
- Suomen ensimmäisten Euroopan kulttuuriperintötunnusten haku on käynnistynyt

- Äänestä omaa suosikkiasi Euroopan Natura 2000 -palkinnon finalisteista
- Faktatietoja Euroopan unionista -verkkosivusto 
- Eurooppa käden ulottuvilla: Citizens’ App -sovellus
- Ilmastonmuutokseen sopeutuminen – osallistu EU:n strategiaa koskevaan kuulemiseen!
- Demokratia.fi – näin vaikutat kansalaisena
- Tilaa Euroopan parlamentin esitteitä

Parlamentissa vireillä 

Parlamentti kokoontui viime viikolla ylimääräiseen täysistuntoon puimaan huippukokouksen saavuttamaa sopua EU:n elvytyspaketista ja monivuotisesta rahoituskehyksestä. Parlamentti on kesätauolla, jonka seurauksena myös parlamentin viikkokirje jää tauolle elokuun ajaksi.  

Palaamme taas elokuun lopussa!

Viime viikolla parlamentissa. Parlamentti kokoontui ylimääräiseen täysistuntoon keskustellakseen Eurooppa-neuvoston saavuttamasta sovusta liittyen elvytyspakettiin ja  EU:n tulevaan pitkän aikavälin budjettiin vuosille 2021-2027.

Ylimääräinen täysistunto. Parlamentti kokoontui torstaiaamuna ylimääräiseen täysistuntoon keskustellakseen Eurooppa-neuvostossa tehdyistä päätöksistä.  EU-maiden johtajat olivat päässeet sopuun EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2021-2027 sekä kertaluontoisesta elvytysrahastosta. Eurooppa-neuvoston päätösasiakirja elpymissuunnitelmasta ja monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 löytyy täältä. Parlamentin puhemies David Sassoli sanoi saavutetun sopimuksen olevan ennennäkemätön kompromissi EU:n talouden elvyttämiseksi. “Meidän on työskenneltävä rahoitusinstrumenttien parantamiseksi. Emme luovu kunnianhimoisesta rahoituskehyksestä tai uusien omien varojen selkeyttämisestä. Parlamentti pyrkii suojelemaan EU-kansalaisten etuja”, korosti Sassoli twitter-tilillään tiistaina.

Elvytysrahasto hyvä asia, monivuotinen rahoituskehys riittämätön. Eurooppa-neuvoston kokouksen (17.-21.7.) tuloksia käsittelevässä päätöslauselmassa Euroopan parlamentin jäsenet osoittavat kunnioitustaan koronaviruksen uhreille ja kaikille työntekijöille, jotka ovat olleet mukana torjumassa pandemiaa. He korostavat, että ”kaikilla ihmisillä EU:ssa on velvollisuus solidaarisuuteen”. Päätöslauselma hyväksyttiin torstaina äänin 465 puolesta, 150 vastaan, 67 tyhjää. Päätöslauselma toimii parlamentin kantana EU:n tulevaa rahoitusta ja elvytystä koskevissa neuvotteluissa.

Päätöslauselmassaan mepit suhtautuvat positiivisesti EU-maiden johtajien saavuttamaan yhteisymmärrykseen elvytysrahastosta. Mepit pitävät kuitenkin avustusosuuksiin tehtyjä leikkauksia valitettavina. Parlamentin jäsenet eivät hyväksy pitkän aikavälin budjettiin ehdotettuja leikkauksia tulevaisuuteen suuntautuneisiin ohjelmiin. Ilmastoa, digitaalista muutosta, terveyttä, nuorisoa, kulttuuria, tutkimusta ja rajaturvallisuutta koskevien lippulaiva-ohjelmien määrärahat ovat meppien mukaan vaarassa pudota välittömästi vuodesta 2020 vuoteen 2021.  Lisäksi päätöslauselmassa todetaan, että ”vuodesta 2024 alkaen EU:n koko talousarvio jää alle vuoden 2020 tason, mikä vaarantaa EU:n sitoumukset ja politiikan painopisteet”.

Parlamentti ei hyväksy Eurooppa-neuvoston poliittista sopimusta vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä sen nykymuodossa ja on valmis estämään monivuotisen rahoituskehyksen hyväksynnän, ellei parlamentin ja EU:n neuvoston välillä käytävissä neuvotteluissa saada aikaan tyydyttävää yhteisymmärrystä. Meppien mukaan sopuun tulisi päästä viimeistään lokakuun loppuun mennessä, jotta uusien ohjelmien sujuvaa käynnistymistä vuoden 2021 alusta ei vaarannettaisi. Lue lisää

Faktatietoa koronaviruksesta. Koronavirustoimia koskeva EU-sivusto tarjoaa faktapohjaista ja luotettavaa tietoa Euroopan toimista virusta vastaan. Sivustolla kumotaan koronaviruspandemiaan liittyvät yleisimmät virheelliset myytit. Sivusto sisältää linkit muun muassa Euroopan tartuntatautivirasto ECDC:n ja WHO:n ajantasaiseen tietoon. Parlamentin verkkosivuille on koottu tietoa EU-tason toimista koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi ja tukea ja lääketarvikkeita tarvitsevien jäsenmaiden auttamiseksi. Komissio on julkaissut suomeksi vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, jotka koskevat komission tapoja koordinoida koronaviruksen torjuntaa. Komission sivuilla myös aikajana EU:n toimista koronaviruksen torjumiseksi.

EU-toimielinten työ koronaviruspandemian aikana. EU:n toimielimet jatkavat toimintaansa poikkeusoloissa ja mukauttavat sitä tilanteen vaatimalla tavalla. Euroopan komissio koordinoi yhteisiä toimia koronavirusepidemian torjumiseksi ja tarjoaa tietoa viruksen leviämisestä ja tehokkaista toimista sen hillitsemiseksi. Komissaarit kokoontuvat etäyhteyksin. EU:n neuvoston ministerikokouksia järjestetään videoyhteyksin. Euroopan parlamentti jatkaa työtään, ja jäsenillä on mahdollisuus osallistua täysistuntoihin ja valiokuntien kokouksiin samoin kuin äänestää etäyhteydellä. Kattavat tiedot EUn toimista koronakriissä ja toimielinten työn poikkeusjärjestelyistä on koottu valtioneuvoston kanslian verkkosivuille.

Tiedotteet
Valiokuntien kokousasiakirjat
Täysistunnot: esityslistat ja hyväksytyt tekstit
Suorat lähetykset
Puhemiehen kotisivut
Euroopan parlamentin jäsenet (haku maittain)

Kotimaan ja Eurooppasalin tapahtumia

Euroopan parlamentin Suomen-toimiston fyysiset tapahtumat on toistaiseksi peruttu tai siirretty myöhempään ajankohtaan koronaviruksen varotoimena.

Helsingissä Kampin Voimatalossa sijaitseva Eurooppasali on toistaiseksi suljettu.

Eurooppasalista lisätietoa täällä

Toimittajille 

Hakuilmoitus: Viestintäalan apurahoja tiedotusvälineille

Euroopan parlamentti on julkaissut verkkosivuillaan hakuilmoituksen tiedotusvälineille tarjottavista apurahoista yhteisrahoitettaviin projekteihin. Apurahojen tavoitteena on lisätä avointa keskustelua ja välittää luotettavaa ja monipuolista tietoa EU:n toiminnasta ja vaikutuksista arkielämään.

Projektiapurahaa voi hakea niin TV:ssä, radiossa, sanoma- tai aikakauslehdissä ja verkossa julkaistaviin tuotantoihin. Apuraha voidaan myöntää esimerkiksi puolueetonta, monipuolista ja luotettavaa tietoa välittävien TV- tai radio-ohjelmien tai niiden erikoisjaksojen tai erilaisen multimediasisällön tuotantoon. Tukea voi saada esimerkiksi faktantarkistamisen edistämiseen tai hankkeisiin, joissa käsitellään ajankohtaisia aiheita, kuten EU:n toimia covid-19 -pandemian ja sen taloudellisten ja sosiaalisten seurausten hallitsemiseksi, keskustelua Euroopan tulevaisuudesta, vihreän kehityksen ohjelmaa, tai digitaalitaloutta.

Media-alan projektien apurahahakemukset tulee jättää hakuilmoituksen ohjeiden mukaisesti viimeistään 31.7.2020.  Tukea voi hakea yhteisrahoitettavalle projektille, joka toteutetaan lokakuun 2020 ja kesäkuun 2022 välisenä aikana. Euroopan parlamentin myöntämä avustus voi kattaa enintään 80% projektin hyväksytyistä kuluista.

Hakuilmoitus, hakulomakkeet ja tarkemmat ohjeet löytyvät parlamentin verkkosivuilta: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants/media-and-events

Tilaa Euroopan parlamentin lehdistötiedotteet!
Euroopan parlamentin tiedotetilauspalvelut ovat muuttuneet. Uuden järjestelmän avulla tilaajat voivat itse hallinnoida tilauksiaan tai perua tilauksensa. Mikäli et vielä ole uusinut tilaustasi, mutta haluat yhä vastaanottaa parlamentin tiedotteita sähköpostitse, tulee sinun uusia tilauksesi Euroopan parlamentin tiedotetilauspalvelussa. Sivustolta voi tilata niin täysistuntoa koskevia tiedotteita (kaikilla EU:n virallisilla kielillä ml. suomeksi) kuin valiokuntien toimintaa koskevia tiedotteita (pääasiassa englanniksi).

Parlamentin uusimmat tiedotteet löytyvät Uutishuoneesta.

EU @Oodi jälleen avoinna

Helsingin keskustakirjasto Oodin (Töölönlahdenkatu 4) katutasossa sijaitseva vuorovaikutteinen EU @Oodi-näyttelytila on jälleen avoinna rajoitetusti. EU @Oodi esittelee Euroopan unionia ja sen toimintaa. Tila sisältää tietopisteen ja erilaisia multimediatoteutuksia EU:n päätöksenteosta ja päätöksentekijöistä. EU @Oodista lisää: https://euoodi.eu/

EU @Oodi on avoinna arkisin klo 10–20 ja viikonloppuisin klo 10-18. EU @Oodi toivottaa kerrallaan tervetulleiksi viisi vierailijaa - muistathan turvavälit!

EU:n työpaikat

Virkamieskilpailuja ja muita hakuja
EU-toimielimet rekrytoivat vakituista henkilökuntaa ns. avoimien kilpailujen kautta. Virkamieskilpailun läpäisemällä voi työllistyä pysyvälle EU-uralle. EU-uran aikana eri politiikka-aloihin liittyvät monipuoliset tehtävät voivat vaihdella toimielimestä ja pääosastosta toiseen. EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO vastaa virkamieskilpailujen järjestämisestä. Lisätietoa avoimista kilpailuista EPSO:n sivuilla, joilla voi myös täyttää Lähtisinkö EU-uralle -kyselyn, jonka avulla voi arvioida omaa soveltuvuuttaan työskentelyyn EU:n toimielimissä. 

Tällä hetkellä EU:n toimielimet etsivät pysyvälle virkauralle monikielisiä ja monitaitoisia sihteereitä. Lisätietoja pätevyyttä ja erityistä työkokemusta koskevista vaatimuksista sekä valinta- ja hakumenettelystä EPSO:n sivuilla. Hakuaika sihteerikilpailuun (kaksi vaatimustasoa ja palkkaluokkaa) päättyy 8.9. klo 13 Suomen aikaa.

EPSO järjestää hakuja myös sopimussuhteisiin ja määräaikaisiin EU-tehtäviin. EPSO:n avoimien työpaikkojen hakutietokannasta voi hakea tehtäviä aihealueen, sopimustyypin, palkkaluokan ja toimipaikan perusteella. Sopimussuhteisiin tehtäviin haetaan tällä hetkellä muun muassa rahoituksen, viestinnän, hankkeiden ja ohjelmien hallinnoinnin osaajia, korjauslukijoita, sihteereitä/virkailijoita sekä lastenhoito- ja kasvatushenkilöstöä. Näille toistaiseksi käynnissä oleville hauille ei yleensä ole määräaikaa.

Muuta ajankohtaista

Turun Eurooppa-foorumi 2020
Turun Eurooppa -foorumi järjestetään tänä vuonna kolmatta kertaa 27.–28.8.2020.  Turussa keskustellaan  ajankohtaisista EU-asioista liittyen Euroopan tulevaisuuteen. Tämän vuoden  erityisteemana on myös Suomen EU-jäsenyyden 25-vuotisjuhla ja ohjelmassa näkyvät järjestöjen lisäksi vahvasti nuoret. Voit tutustua Eurooppa-foorumin ohjelmaan tarkemmin täällä

Euroopan parlamentti on mukana Turun Eurooppa-foorumissa kahdessa keskustelutilaisuudessa. Torstain 27.8. klo 9.45-10.30 Allianssin järjestämässä nuorten EU-huippukokouksen meppipaneelissa keskustellaan tavoitteista uuden sukupolven Euroopalle. Perjantain 28.8. klo 9.00-9.45 Euroopan muuttoliikeverkoston järjestämässä keskustelussa pohditaan EU:n muuttopolitiikan tilaa.

Rajoitustoimenpiteistä johtuen  Eurooppa-foorumi toteutetaan suurelle yleisölle poikkeuksellisesti verkon välityksellä. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton - tervetuloa mukaan!

Lisätietoa tapahtumasta täällä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kansalaissolidaarisuuden palkinnon haku avoinna
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) käynnistää kertaluonteisen kansalaissolidaarisuuden palkinnon haun teemalla ”Kansalaisyhteiskunnan panos covid-19-kriisin voittamiseksi”. Se korvaa tänä vuonna vuosittaisen kansalaisyhteiskuntapalkinnon. ETSK aikoo jakaa jopa 29 palkintoa solidaarisuusaloitteille, joita on toteutettu EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa covid-19-pandemian torjumiseksi ja sen tuhoisien vaikutusten lieventämiseksi.

Kansalaissolidaarisuuden palkinto on tarkoitettu yksityishenkilöiden, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja yksityisten yritysten käynnistämille aloitteille, joilla on pyritty rajoittamaan covid-19 -kriisin vaikutuksia ja vahvistettu solidaarisuutta Euroopassa.

Määräaika hakemusten jättämiselle päättyy 30.9. kello 12.00. Palkintojenjakotilaisuus järjestetään tammikuussa 2021 Brysselissä pidettävän ETSK:n täysistunnon yhteydessä. Lue lisää

Europe Direct -palvelujen haku käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt ehdotuspyyntömenettelyn valitakseen kumppaneita ylläpitämään uudistetun mallin mukaisia Europe Direct -palveluita Suomessa vuosina 2021-2025. 

Europe Direct -toimien tavoitteena on tuoda Eurooppa ihmisten ulottuville paikallis- ja aluetasolla ja ottaa heidät mukaan keskusteluun EU:sta, sen politiikoista, painopisteistä ja tulevaisuudesta. Europe direct -pisteet tiedottavat EU:sta ja järjestävät paikallista toimintaa, kuten kansalaiskeskusteluja, ja auttavat EU:n toimielimiä ymmärtämään paremmin paikallisia erityiskysymyksiä, huolenaiheita ja näkemyksiä EU:sta. 

Paikalliset Europe Direct -tiedotuspisteet tekevät jäsenmaissa tiivistä yhteistyötä komission edustustojen ja Euroopan parlamentin yhteystoimistojen kanssa. Komissio ottaa ehdotuksia vastaan 15.10. saakka. Lisätietoa

Haluaisitko oppia loistokeskustelijaksi?
Oletko huomannut, että keskustelu netissä ja yhteiskunnassa usein kärjistyy – eivätkä ihmisten ajatukset kohtaa? Loistokeskustelija-sivusto johdattaa rakentavan keskustelun saloihin ja sisältää suomalaisten tubettajien keskustelunavauksia. Yhteiskunnalliset asiat tulevat koko ajan lähemmäksi ja jakavat mielipiteitä. Näiden videoiden avulla voit opetella loistokeskustelijaksi ja virittää ryhmässä keskustelua tärkeistä aiheista. Keskusteluteemoina ovat vastuulliset kulutusvalinnat, sukupuoli ja seksuaalisuus, tiede ja opiskelu, matkustelu ja liikkuminen, sananvapaus sekä luotettava tieto. Loistokeskustelija.fi on Suomen tubettajat ry:n tuottama nuorille ja opettajille suunnattu materiaali, joka edistää rakentavaa keskustelua yhteiskunnallisista aiheista. Hanketta on tuettu Eurooppa-tiedottamisen valtionavuista. Loistokeskustelija

Suomen ensimmäisten Euroopan kulttuuriperintötunnusten haku on käynnistynyt
Suomalaisille kulttuuriperintökohteille voidaan nyt ensimmäistä kertaa hakea Euroopan kulttuuriperintötunnusta. Euroopan kulttuuriperintötunnus (European Heritage Label) on Euroopan unionin alainen kulttuuriperintötoimi, johon Suomi liittyi mukaan marraskuussa 2018. Sen tavoitteena on lisätä Euroopan kansalaisten tietämystä Euroopan historiasta ja unionin rakentamisesta sekä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä. Tunnus voidaan myöntää EU:ssa sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. Tunnuksesta kiinnostuneet voivat tehdä Museovirastolle aiehakemuksia 10.8. saakka. Suomen hakemus lähetetään eteenpäin maaliskuussa 2021. Lue lisää

Äänestä omaa suosikkiasi Euroopan Natura 2000 -palkinnon finalisteista

Vuoden 2020 Euroopan Natura 2000 -palkinnon 27 finalistia ovat selvillä. Hankkeet ovat ehdokkaina viiden eri palkinnon saajiksi, mutta myös sinulla on nyt mahdollisuus äänestää verkossa suosikkiasi kansalaispalkinnon saajaksi. Eniten ääniä saanut ehdokas palkitaan. Euroopan Natura 2000 kansalaispalkinto on näkyvä tunnustus kansalaisten suosikista. Viime vuonna annettiin yli 50 000 ääntä. Mukana on tänä vuonna myös suomalainen VELMU-hanke, jonka ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus käynnistivät vuonna 2004. VELMU on vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma, jossa kerätään tietoa vedenalaisten luontotyyppien, lajien ja niiden muodostamien yhteisöjen esiintymisestä Suomen merialueilla. Tutustu finalisteihin ja äänestä 15.9. saakka täällä

Faktatietoja Euroopan unionista -verkkosivusto 
Faktatietoja Euroopan unionista -verkkosivusto tarjoaa tiiviissä ja selkeässä muodossa tietoa Euroopan unionin toiminnasta ja Euroopan parlamentin roolista. Se on suunnattu erityisesti henkilöille, jotka eivät ole EU-asioiden asiantuntijoita. Sivusto on saatavilla EU:n kaikilla 24 virallisella kielellä, suomi mukaan lukien. Tutustu sivustoon

Eurooppa käden ulottuvilla: Citizens’ App –sovellus
EU-tietous on nyt kätesi ulottuvilla. Euroopan parlamentin suunnittelema Citizens’ App -sovellus tarjoaa tietoa EU:n toiminnasta, saavutuksista ja tavoitteista. Sovelluksella pystyy hakemaan tietoa EU-asioista joko alueen tai aihepiirin perusteella, ja se kertoo lisäksi edistymisestä näillä aloilla. Sovelluksella voi myös katsoa videoita, diaesityksiä tai kuunnella podcasteja, poimia kiinnostavia tapahtumia omaan kalenteriin ja jakaa aloitteita sosiaalisessa mediassa, sähköpostitse tai tekstiviestein. Sovelluksen kautta on myös helppo tarkastella Näin EU toimii hyväkseni -nettisivuja, joilla esitellään, miten EU käytännössä vaikuttaa kansalaisten elämään paikallisesti ympäri Eurooppaa. Ilmainen sovellus on ladattavissa App Store ja Google Play -kaupoista. Lisätietoa

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen – osallistu EU:n strategiaa koskevaan kuulemiseen!
Komission laatiman vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa. Tätä varten on määrä hyväksyä entistä kunnianhimoisempi EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Ilmastovaikutukset tuntuvat jo kaikkialla Euroopassa, ja ajan myötä vaikutukset todennäköisesti voimistuvat. Ilman radikaaleja päästövähennystoimia ilmastonmuutoksen jatkuminen todennäköisesti lisää vakavia ja peruuttamattomia seurauksia, joita voivat olla muun muassa luonnon ekosysteemien romahtaminen, maailmanlaajuisen elintarviketurvan heikkeneminen ja ihmisten siirtyminen pois kotiseudultaan. On tärkeää kerätä laajasti eri osapuolten näkemyksiä uutta strategiaa varten, jotta voidaan valita tarkasteltavat toimintavaihtoehdot ja asettaa strategialle tavoitteet. Strategiasta on nyt käynnistetty laaja kuuleminen. Kyselylomakkeen suomenkieliseen versioon pääset sivun yläreunassa olevasta kielivalikosta. Vastausaikaa on 20.8. saakka. Lisää

Demokratia.fi – näin vaikutat kansalaisena
Oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu www.demokratia.fi/ tarjoaa ajankohtaista tietoa asioiden valmistelusta paikallisesti, Suomessa – ja myös Euroopan unionissa. Sivustolta löytyvät ajankohtaiset hankkeet, joihin kaivataan kansalaisten mielipidettä. Palvelun tavoitteena on helpottaa kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia; se on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa tarjotaan palveluita demokraattiseen vaikuttamiseen ja osallistumiseen. 

Pääset sivustolta myös eurooppalaisen kansalaisaloitteen laatimisohjeisiin. Kansalaisaloitteen avulla tavalliset ihmiset voivat pyytää Euroopan komissiota tekemään lakiehdotuksia heille tärkeistä aiheista. Se on mahdollisuus vaikuttaa suoraan EU:n toimiin ja politiikkaan. Kun aloitteelle on kerätty vähintään miljoona allekirjoitusta, voi komissio ottaa sen käsiteltäväkseen. Nimienkeruuvaiheessa on tällä hetkellä muun muassa ilmastotoimiin ja mehiläisten pelastamiseen liittyviä kansalaisaloitteita. Seuraa valmistelua ja vaikuta! Lue lisää

Tilaa Euroopan parlamentin esitteitä!
Euroopan parlamentti tuottaa aineistoa, joka on jokaisen kansalaisen saatavilla. Nettisivuiltamme voit ladata ja tilata esimerkiksi äskettäin uusitun parlamentin toimintaa esittelevän perusesitteen sekä EU:n kartan. Perusesite on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Kartta on kaksipuolinen ja kaksikielinen. Aineistojen tilaaminen on ilmaista. Sivuillamme on ladattavissa myös esite parlamentin suomalaisjäsenistä vaalikaudella 2019-2024. Aineistomme päivitetään Ison-Britannian EU-eron myötä. Esitteet ja tilauslomake.

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Jarmo Oikarinen, Hannariikka Nieminen, Niina Saloranta, Simo Ristolainen, Tuure-Eerik Niemi, Iina Jussila ja Jenni Kuisma