skip to content
 
 
 
Kuvavalikoima
Kuvavalikoima

För lärare och unga

 
 .
 

EUROSCOLA

Europaparlamentet har också ett program som heter Euroscola, som organiserar klassresor till Strasbourg för gymnasieskolor och yrkesskolor. Euroscola är ett möte för unga där elevgrupper från hela EU deltar. Mötet arrangeras i Strasbourg.

Läs mer om Euroscola på deras webbsida
 

EUROPEISKA KARLSPRISET FÖR UNGDOMAR

Europeiska Karlspriset riktar sig till ungdomar i åldern 16-30 år som har deltagit i projekt för att främja förståelse mellan EU-medborgare från olika länder.  Syftet med de vinnande projekten är att skapa förebilder för unga européer och ge praktiska exempel på européer som lever i harmoni med varandra. På webbsidan Europeiska Karlspriset finns information om hur man deltar i tävlingen.

Europeiska Karlspriset
 

PRAKTIK

Det finns också möjlighet till praktik på EU kontoret.

Praktikplatser på Europaparlamentet
 

FÖR LÄRARE: EU-MATERIAL FÖR UNDERVISNING

Europaparlamentet har mycket material som riktar sig till medborgarna. Parlamentets broschyrer är avgiftsfria och kan hämtas från informationsdisken eller beställas via post. Många av broschyrerna finns även i digital form. För undervisning finns det även en del videokassetter och dvd-filmer, affischer och annat material. Mer information finns under rubriken Material.

 

LÄNKAR FÖR UNGA