skip to content
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΚ 2020-2021 Έναρξη νέας διαδικασίας υποβολής προτάσεων στον τομέα των επικοινωνιακών δράσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (COMM/SUBV/2020E) για την συγχρηματοδότηση επικοινωνιακών δράσεων με στόχο την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος επιχορηγήσεων στον τομέα της επικοινωνίας 2020 - 2021. Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2020

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που αφορούν επιχορηγήσεις για συγχρηματοδότηση επικοινωνιακών δράσεων.

Ο κύριος στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τους στόχους του πολυετούς προγράμματος επιχορηγήσεων, είναι να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον ρόλο και τις δημοκρατικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας τη στρατηγική συνεργασία με τους πολίτες της ΕΕ μέσω τριών διαφορετικών οδών: συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, συμμετοχή της κοινότητας και συμμετοχή των νέων.

Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις που επιχορηγούνται πρέπει να εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
1) Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών
2) Οργάνωση μιας Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Νεολαίας (European Youth Event) τοπικού χαρακτήρα, με στόχο την ενεργό συμμετοχή των νέων
3) Ενεργός συμμετοχή των νέων στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Κατηγορία Δράσεων 1
Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών

Οι δράσεις για συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών αφορούν δράσεις οι οποίες οργανώνονται και εκτελούνται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλα πολλαπλασιαστικά δίκτυα, με σκοπό να επικοινωνήσουν στους πολίτες θέματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ρόλο και τις δημοκρατικές αξίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και να υποστηρίξουν τη δημοκρατική συμμετοχή. Οι δράσεις αυτές  πρέπει να παρέχουν στους πολίτες και/ή στους αντιπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών την ευκαιρία να συζητήσουν για θέματα που απασχολούν τα κράτη μέλη σχετικά με την ΕΕ, καθώς επίσης να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να δραστηριοποιηθούν περισσότερο μέσω της κοινότητας «μαζί.eu» .

Τύπος πιθανών δικαιούχων:
Εθνικές και πανευρωπαϊκές μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις με ρητό στόχο την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Μέγιστη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
Η μέγιστη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιας τέτοια δράσης, της οποίας η εμβέλεια είναι εθνική ή περιορίζεται σε λιγότερα από 5 κράτη μέλη, ανέρχεται στα 60.000 ευρώ. Το όριο αυτό δεν εφαρμόζεται για δράσεις με εμβέλεια από 5 κράτη μέλη και άνω. Στις περιπτώσεις συμμετοχής πολλών κρατών μελών, ο αντίκτυπος της  δράσης θα πρέπει να είναι ισόρροπος μεταξύ των κρατών μελών.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός της συγκεκριμένης κατηγορίας δράσεων:
EUR 1.320.000

Περίοδος πραγματοποίησης δράσεων
Οι δράσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν το νωρίτερο την 1η Δεκεμβρίου 2020 και να λήξουν το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2020.

Κατηγορία Δράσεων 2
Οργάνωση μιας Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Νεολαίας (European Youth Event) τοπικού χαρακτήρα με στόχο την ενεργό συμμετοχή των νέων

Οι δράσεις για τη συμμετοχή της νεολαίας αναφέρονται σε δράσεις επικοινωνίας που στοχεύουν συγκεκριμένα στη νεολαία (πολίτες ηλικίας 16 - 30 ετών) παράλληλα με υφιστάμενες δράσεις για τη νεολαία που διοργανώνονται τακτικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (διετείς Ευρωπαϊκές Διασκέψεις για τη Νεολαία, Σεμινάρια Νέων, Euroscola & το πρόγραμμα Σχολείων Πρέσβεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).  Ο στόχος των δράσεων αυτών είναι να ενθαρρύνουν και να προτρέψουν τους νέους να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες, να τους δώσουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά και να προάγουν έναν γνήσιο και ειλικρινή διάλογο ανάμεσα στους ίδιους και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τύπος πιθανών δικαιούχων:
Εθνικές οργανώσεις κερδοσκοπικού ή μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Μέγιστη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Η μέγιστη χρηματοδότηση μια δράσης ανέρχεται στα 60.000 ευρώ

Ενδεικτικός προϋπολογισμός αυτής της κατηγορίας δράσεων
60.000 ευρώ

Περίοδος εκτέλεσης των δράσεων
Η δράση θα πρέπει να ξεκινήσει το νωρίτερο την 1η Δεκεμβρίου 2020 και να λήξει το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου 2021.

Κατηγορία Δράσεων 3
Ενεργός συμμετοχή των νέων στην Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης οργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος, να προσδιοριστεί η μελλοντική μορφή της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Σύμφωνα με την θέση που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2020, η Διάσκεψη πρέπει να θεμελιωθεί στη συμμετοχή των πολιτών, με αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση της κοινωνίας, και ειδικότερα να εστιάζει στην «εξασφάλιση της συμμετοχής των νέων (που) θα είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων της Διάσκεψης». Τα συμπεράσματα αυτής της διαδικασίας αναμένεται να παρουσιαστούν στην ομάδα εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Διάσκεψη έως τα μέσα του 2021.

Τύπος πιθανών δικαιούχων:
Πανευρωπαϊκές οργανώσεις νεολαίας μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Μέγιστή χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Δεν αναφέρεται

Ενδεικτικός προϋπολογισμός της κατηγορίας δράσεων:
1.260.000 ευρώ  

Περίοδος εκτέλεσης των δράσεων αυτής της κατηγορίας
Οι δράσεις πρέπει να ξεκινήσουν το νωρίτερο τον Νοέμβριο 2020 και να λήξουν το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2022.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης των έργων είναι 80% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών των δράσεων. Κατά συνέπεια, μέρος του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που εγγράφονται στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό πρέπει να χρηματοδοτείται από πηγές άλλες από την επιχορήγηση (αρχή συγχρηματοδότησης).

Όλα τα σχετικά έγγραφα και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/el/grants/media-and-events

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα πρέπει να απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Χρονοδιάγραμμα
Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων:  Τέλη Ιουλίου 2020

Προθεσμία υποβολής προτάσεων:  30 Σεπτεμβρίου 2020

Περίοδος αξιολόγησης:  Οκτώβριος 2020

Ενημέρωση των αιτούντων:  Νοέμβριος 2020

Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης:  Νοέμβριος 2020