skip to content
 
 
 
2018-12-17

A plenáris az EU-ban működő digitális vállalatok adóztatására vonatkozó irányelv kiterjesztését javasolta.

  • Az adóköteles szolgáltatások listája a digitális felületeken keresztül történő tartalomszolgáltatással bővül
  • • Az adóköteles bevételek alsó határa az EU-ban 40 millió euróra csökken
  • • A parlament állásfoglalását nagy többséggel fogadták el

Az Európai Parlament mindkét tanácsi irányelvre - a digitális jelenléttel bíró vállalatok adóztatásáról, valamint a digitális szolgáltatási adóról szólóra - vonatkozó állásfoglalását nagy többségel fogadta el.

A digitális tartalomszolgáltatásthozzáadták az adóköteles szolgáltatások listájához

A képviselők az adóköteles szolgáltatások listájához hozzáadták “a digitális interfészeken keresztül történő tartalomszolgáltatást, mint például videók, hanganyagok, játékok vagy szövegek szolgáltatása”. A digitális tartalomszolgáltatás attól függetlenül adóköteles, hogy a szóban forgó digitális tartalom az adott jogalany tulajdonát képezi, vagy arra vonatkozóan terjesztési joggal rendelkezik. A digitális tartalmat értékesítő online platformok, mint például a Netflix, tehát adókötelesnek minősülnének.

Alacsonyabb küszöbérték az adóköteles bevételekre

A képviselők megegyeztek az EU-ban megtermelt adóköteles bevétel alsó határának csökkentésében. A jogszabály minden olyan jogalany esetében alkalmazandó lenne, amelynek európai uniós bevételei az adott pénzügyi évben meghaladják a 40 millió eurót. Az Európai Bizottság 50 millió eurót elérő küszöbértéket javasolt.

Digitális szolgáltatási adó (dsza): átmeneti megoldás

A képviselők hangsúlyozták, hogy a digitális szolgáltatási adó mindössze átmeneti megoldás. Állandó megoldásnak a jelentős digitális jelenlét, a közös vállalati konszolidált adóalap, vagy más hasonló, az OECD és az ENSZ szintjén elfogadott szabályok minősülhetnének.

Idézetek

A digitális szolgáltatási adóról szóló irányelv jelentéstevője, Paul Tang (S&D, Hollandia) szerint „mind az Európai Parlament, mind pedig az európai emberek azt akarják, hogy a technológiai óriások fizessék az adóikat. Ezért szavaztunk egy ambiciózusabb digitális szolgáltatási adóra, megadóztatva az online streaming szolgáltatásokból származó bevételeket is. Az alapvető méltányosságról van szó, ahol mindenki méltányos részt fizet.”

A jelentős digitális jelenlétről szóló irányelv jelentéstevője, Dariusz Rosati (EPP, Lengyelország) szerint: „Az adót ott kell megfizetni, ahol az adott cég értékteremtése megvalósul, függetlenül attól, hogy digitális, vagy pedig hagyományos vállalatról beszélünk. A viták és a kölcsönös vétók a Tanácsban odáig vezettek, hogy az EU képtelen megbirkózni ezzel a problémával. Az Európai Uniónak irányadónak kellene lennie, eközben pedig folytatni kell a munkát egy nemzetközi megoldás kidolgozása érdekében az OECD szintjén. Itt az ideje cselekedni!”

Szavazási eredmények

A digitális szolgáltatási adóról szóló irányelvről taglaló jelentést 451 igen, 69 nem és 64 tartózkodó szavazat mellett fogadták el. A jelentős digitális jelenlét társasági adóztatásáról szóló irányelvet tárgyaló jelentést 439 igen, 58 nem és 81 tartózkodó szavazattal fogadták el.

Következő lépések

A Parlamentnek konzultációs jogköre van az adójogszabályok tekintetében (EUMSz 115. cikkely). Ennélfogva a jelentések a Tanács elé kerülnek, amely egyhangúlag dönthet a szabályok végleges tartalmáról. A Parlament jóváhagyást sürget még azelőtt, hogy mandátuma 2019 áprilisában lejár.

Háttér

2013 júliusában az uniós miniszterek egyetértettek abban, hogy közös vállalati adóalapot kell létrehozni. Az Európai Bizottság ezután egy korábbi, 2011-es javaslatát két irányelvre osztotta: egy közös társaságiadó-alapra (CCTB) és egy közös összevont társasági adóalapra (CCCTB) vonatkozó irányelvre. Mindkét irányelv tervezetét 2016 októberében nyújtották be és mindkettő vár a Tanács beleegyezésére. Állásfoglalásaiban az Európai Parlament határozottan támogatta a társasági adózás átfogó reformját, és bevezette a "digitális jelenlét" fogalmát, amely lehetővé tenné a tagállamok számára a digitális vállalatok megadóztatását.

2018 márciusában az Európai Bizottság két külön jogszabályt terjesztett elő a digitális tevékenységeknek az EU-ban való igazságosabb adóztatására vonatkozóan. Az első javaslatnak (a jelentős digitális jelenlét vállalati adóztatása), amelyet az előnyben részesített megoldásként mutattak be, a társasági adószabályok megreformálása a célja, így a nyereség bejegyzése és adóztatása ott történne, ahol a vállalkozások kapcsolatba lépnek a felhasználókkal a digitális csatornákon keresztül. A második javaslat (digitális szolgáltatási adó) egy átmeneti adó, amely lefedi azokat a főbb digitális tevékenységeket, amelyek jelenleg az EU-ban adómentességet élveznek.

További információk:

Az elfogadott szöveg itt lesz elérhető

A vita felvételről

Kapcsolat

SZONTAGH Andrásné Annamária
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3552
Mobil: +36 30 603 0575
E-mail: andrasne.szontagh@europarl.europa.eu

PÁLFY Katalin
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3549
Mobil: +36 30 173 47 33
E-mail: katalin.palfy@europarl.europa.eu

BALÁZS Eszter
Sajtóreferens
Telefon: (+32) 2 28 42373 (BXL)
Telefon: (+33) 3 881 73839 (STR)
Mobil: (+32) 470 88 08 77
sajto-hu@europarl.europa.eu