skip to content
 
 
 
2019-02-13

AA képviselők elutasították a gazdasági mutatóktól függő régiós támogatás elvét

A Parlament szerdán elfogadta a regionális támogatások egyszerűsített szabályzásáról alkotott álláspontját a 2021-2027 közötti időszakra.

  • • a Parlament szerint a 2021-2027-es időszakban fenn kell tartani az uniós régióknak járó támogatások jelenlegi szintjét
  • • támogatni kell az innovációt, a digitalizációt, a kis-és középvállalkozásokat, és az átmenetet a széndioxid-kibocsátás nélküli gazdaságba
  • • jobban ki kell használni a különböző alapok együttműködésében rejlő előnyöket
  • • több támogatás a kevésbé fejlett régióknak

A Parlament ugyanakkor elutasította, hogy az uniós regionális támogatás felfüggeszthető legyen abban az esetben, ha a nemzeti gazdasági mutatók nem megfelelőek.

Az új szabályokat 460 szavazattal, 170 ellenszavazat és 47 tartózkodás mellett fogadta el a Parlament. Az átfogó szabályzás határozza majd meg, hogy 2021 és 2027. között hogyan költik el az Unió regionális, kohéziós és szociális költségvetését. A szabályok garantálják, hogy az uniós régiók és közösségek folyamatosan forráshoz juthassanak, és hogy a kevésbé fejlett területek nagyobb támogatást kapjanak.

Finanszírozási szintek

A képviselők meggyőződése, hogy a finanszírozási rátáknak és a támogatásra biztosított teljes összegnek a 2021-2027 közötti időszakban is a jelenlegi szinten, azaz (2018-as árakon számítva) 378,1 milliárd eurón kell maradnia. A kevésbé fejlett térségeket továbbra is jelentős uniós támogatásban kell részesíteni, esetükben a társfinanszírozási ráta a Parlament szerint akár 85 százalékos is lehet (szemben a Bizottság által javasolt 70 százalékkal), a regionális fejlesztési, a szociális, és a kohéziós büdzsé 61,6 százalékának felhasználásával.

A Parlament az elmaradottabb és fejlett régiók közötti állapotban lévő térségek társfinanszírozási rátáját 65 százalékra, a fejlett régiókét pedig 50 százalékra emelte. Az Unió legtávolabbi térségeinek (Guadeloupe, Francia Guyana, Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Martin, az Azori-szigetek, Madeira és a Kanári-szigetek) nyújtott extratámogatásra 1,6 milliárd eurót (a költségvetés 0,4 százalékát) különítene el.

Általános elvek mentén

A finanszírozásra vonatkozó alapelvek most szorosabban kapcsolódnak az Unió általános céljaihoz, többek között az alábbiakhoz:

  • a versenyképesség fokozása, a kis- és középvállalkozások megerősítése;
  • hatékonyságfokozó lépések előtérbe helyezése az energiaellátás és felhasználás területén;
  • környezetvédelem és a környezet állapotának javítása, harc az éghajlatváltozás ellen;
  • intelligens és fenntartható közlekedés ösztönzése; és
  • az alapvető jogok tiszteletben tartása, a nemek egyenlőségének biztosítása és bármilyen hátrányos megkülönböztetés megelőzése.

A jelentéstevő szerint

„A Parlament teljes mértékben támogatja a támogatások rendszerének egyszerűsítését és az uniós kohéziós támogatások által érintett felek bevonását partnerségi megállapodásokon keresztül. Azonban ha - amint a Bizottság azt javasolta - a regionális támogatásokat makrogazdasági mutatók teljesítésétől tesszük függővé, akkor igazságtalan módon a helyi hatóságokat büntetjük a nemzeti kormányok lépései miatt. A Parlament ezért utasította el a javaslat ezen részét” - mondta Constanze Krehl német szocialista társ-jelentéstevő.

„Mindenki nyer az Unió kohéziós politikáján, mert az egységes terepet teremt. Csak egyfajta európai van: a nyertes. Sikerült gyorsan végigvinnünk a jogszabálytervezetet a parlamenti folyamaton, most pedig készen állunk arra, hogy azonnal elkezdődjenek a tárgyalások a Tanáccsal” - tette hozzá a tervezet társ-jelentéstevője, Andrej Novakov bolgár néppárti képviselő.

A következő lépések

A Parlament készen áll a jogszabály végső formáját meghatározó tárgyalások megkezdésére a tagállami szakminiszterekből álló Tanáccsal.

Háttér

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra (ESzA+), a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó, úgynevezett „közös rendelkezések” a 2021 és 2027. közötti időszakban a Menekültügyi és Migrációs Alap, a Belső Biztonsági Alap és a Határigazgatási és Vízumeszköz számára is meghatározzák a finanszírozási szabályokat. Ezek az alapok összesen az Unió teljes költségvetésének harmadát költik el.

További információ

 

Az elfogadott szöveg itt lesz elérhető (2019.2.13.)

A sajtótájékoztató felvételről (2019.2.13.)

Az eljárás lépései (angolul)

Szabadon elérhető kép- és hanganyag

Európának köszönhetjük (interaktív weboldal)

Kapcsolat

SZONTAGH Andrásné Annamária
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3552
Mobil: +36 30 603 0575
E-mail: andrasne.szontagh@europarl.europa.eu

PÁLFY Katalin
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3549
Mobil: +36 30 173 47 33
E-mail: katalin.palfy@europarl.europa.eu

BALÁZS Eszter
Sajtóreferens
Telefon: (+32) 2 28 42373 (BXL)
Telefon: (+33) 3 881 73839 (STR)
Mobil: (+32) 470 88 08 77
sajto-hu@europarl.europa.eu