skip to content
 
 
 
2019-02-12

Hatékonyabb fellépést kér a Parlament a cigányellenességgel szemben

A romák alapjogai továbbra is rendszeresen sérülnek, ezért a Parlament szigorúbb fellépést sürget az Unióban a cigányellenességgel szemben.

  • • a romák alapvető jogai továbbra is rendszeresen sérülnek az Unióban
  • • komoly problémák az oktatáshoz, lakhatáshoz, foglalkoztatáshoz és egészségügyhöz való hozzáférésben
  • • konkrét integrációs célokra és nemzeti stratégiára van szükség a 2020 utáni időszakra
  • • a médiában, a közintézményekben és a politikai testületekben is növelni kell a romák számát

A cigányellenesség a történelmi gyökerekkel rendelkező, intézményes rasszizmus egyik fajtája, amely többek között „erőszak, gyűlöletbeszéd, kizsákmányolás, megbélyegzés és a hátrányos megkülönböztetés legkirívóbb formájában nyilvánul meg”, fogalmaznak a képviselők egy kedden kézfeltartással elfogadott, nem törvényerejű állásfoglalásban.

Európa szerte az iskolai szegregáció, a lakhatáshoz, munkához és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés jelenti a legnagyobb problémát, amellyel a romák szembenéznek. Az állásfoglalás kiemeli: a legnehezebb helyzetben a roma fiatalok vannak, akik egyre nagyobb arányban sem az oktatásban, sem a munkaerőpiacon nem vesznek részt.

Egyértelmű és kötelező célok a romák integrációjára

A képviselők a legfontosabb területek, egyértelmű és kötelezően teljesítendő célértékek, határidők és mutatók kijelölését várják az Európai Bizottságtól és a tagállamoktól a 2020 utáni időszakra. Ezen adatok segítségével lehet majd felmérni a roma integráció eredményét azt követően, hogy a jelenlegi uniós keret kifut. A képviselők a célok elérésére „jelentős közforrásokat” kérnek.

A képviselők az uniós és nemzeti fellépés során kérik a nemek közötti egyenlőség érvényesítését és a gyermekek szempontjainak figyelembe vételét. Az állásfoglalás szerint védelmezni kell a roma gyerekek jogait, és biztosítani kell számukra, hogy egyenlő mértékben élhessenek a jogaikkal. A Parlament hangsúlyozza: az integrációs politika kidolgozásába szorosan be kell vonni a romák képviselőit és a civil szervezeteket.

Az állásfoglalás kiemeli: a közélet minden területén, így a médiában, a közintézményekben és a politikai testületekben is több romának kellene megjelennie.

A romák életkörülményeinek és kilátásainak javításához fel kell használni az Unió strukturális alapjait, fogalmaznak a képviselők, akik a jelenlegi és korábbi finanszírozás visszaélések kivizsgálását, és az elkövetők elleni jogi lépések elindítását kérik.

További információ

Az elfogadott szöveg itt lesz elérhető (2019.2.12)

A plenáris vita felvételről (2019.1.30)

Az eljárás lépései (angolul)

Szabadon elérhető kép- és hanganyag

 

Kapcsolat

SZONTAGH Andrásné Annamária
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3552
Mobil: +36 30 603 0575
E-mail: andrasne.szontagh@europarl.europa.eu

PÁLFY Katalin
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3549
Mobil: +36 30 173 47 33
E-mail: katalin.palfy@europarl.europa.eu

BALÁZS Eszter
Sajtóreferens
Telefon: (+32) 2 28 42373 (BXL)
Telefon: (+33) 3 881 73839 (STR)
Mobil: (+32) 470 88 08 77
sajto-hu@europarl.europa.eu