skip to content
 
 
 
2020-02-13

A nők jogai: további erőfeszítés szükséges a nemi esélyegyenlőség megteremtése érdekében

  • A képviselők a nők helyzetével foglalkozó ENSZ-bizottság 64. ülése előtt fogalmazták meg legfontosabb elvárásaikat
  • A Parlament felszólítja az Uniót, hogy az minden, a nők jogait a tagállamokban aláásó intézkedés ellen lépjen fel

A Parlament megfogalmazta a nemi esélyegyenlőséggel kapcsolatos elvárásait a nők helyzetével foglalkozó ENSZ-bizottság márciusi, New Yorkban megrendezett 64. ülése előtt.

A képviselők a 463 szavazattal, 108 ellenszavazat és 50 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban bírálják, hogy a 25 évvel a Pekingi nyilatkozat és cselekvési platform megszületését követően a nyilatkozatban beazonosított problémák jelentős része továbbra is fennáll.

A képviselők felszólítják a tagállami miniszterekből álló Tanácsot, hogy jussanak egységes uniós álláspontra, és ne hagyják, hogy a nemi esélyegyenlőséggel és a női jogokkal egyet nem értők tábora kerekedjen felül.

A képviselők az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának márciusi ülésére készülve felsorolták, melyek azok a legfontosabb lépések, amelyekkel a nők gazdasági és politikai jogai megerősíthetők:

nagyobb szerephez kell juttatni a nőket a munkaerőpiacon;

több támogatást kell biztosítani a vállalkozószellemű nők számára;

fel kell számolni a bérszakadékot (16 százalék) és a nők és férfiak nyugdíja közötti különbséget (37 százalék);

támogatni kell a háztartási és a gyermek- és idősgondozási feladatok egyenlő elosztását férfi és nő között;

ösztönözni kell a lányok iskoláztatását és tudományok, technológia, matematika és műszaki témák felé terelését;

a nemek szempontjából kiegyensúlyozott döntéshozatali fórumokat kell létrehozni minden szinten; és

a Tanácsban véget kell vetni annak a bojkottnak, amely a a nőket a vállalati igazgatótanácsba juttató irányelv elfogadásának útjában áll.

   

A nők védelmének céljából az Uniónak az alábbi lépéseket kellene megtennie:

azonnal le kell zárni a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemről és annak megelőzéséről szóló isztambuli egyezmény ratifikációját;

megfelelő forrást kell szánni a nemen alapuló erőszak felszámolására és az áldozatok védelmére; és

biztosítani és védelmezni kell a többszörös, sok szinten érvényesülő erőszaknak kitett csoportok jogait, legyen szó fogyatékossággal élő nőkről, nem fehér nőkről, bevándorló nőkről vagy LGBTQ nőkről.

   

A nemzetközi színtéren az Uniónak:

 

minden új szabadkereskedelmi és befektetésvédelmi megállapodásá külön nemi esélyegyenlőségi fejezettel kell kiegészíteni;

el kell ítélnie az amerikai, ún. „általános tilalmi szabályt", amelynek értelmében az Egyesült Államok megszünteti azoknak a nemzetközi szervezeteknek a támogatását, amelyek abortuszt végeznek vagy támogatják azt;

jelentős támogatást kell nyújtania a szexuális és reproduktív egészség és jogok előmozdítására; és

segítenie kell abban, hogy minél több nő vehessen részt az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, békefenntartásban és békeépítésben, és konfliktusokban való közvetítésben.

 

Háttér

A Pekingi nyilatkozat. c. ENSZ-állásfoglalást 1995. szeptember 15-én, a nőkről szóló 4. világkonferencia végén fogadták el annak érdekében, hogy világszerte elterjedjenek a nők és férfiak egyenjogúságának alapelvei. A cselekvési platform több téren (gazdaság, oktatás, egészségügy, erőszak, döntéshozatal, stb.) stratégiai fellépést szorgalmazott.

Hamarosan a Parlamentben: „Hosszú út a nemek közti egyenlőségig: milyen feladatok állnak még előttünk?"

Meghívjuk az újságírókat a Pekingi nyilatkozat 25. évfordulója alkalmából rendezett szemináriumra Brüsszelbe, március 4-én. A következő napon a Parlament női jogokkal és esélyegyenlőséggel foglalkozó bizottsága nemzeti parlamenti képviselőkkel szervez találkozót a témában. A március 16-18. között New Yorkban megrendezett ENSZ-konferencián a Parlament részéről a női jogokkal foglalkozó képviselők egy küldöttsége vesz részt.

A vita magyar felszólalói

Cseh Katalin (RE)

További információ

Az elfogadott szöveg itt lesz elérhető (2020.2.13.)

Vita az ENSZ-konferencián képviselendő legfontosabb ügyekről, videófelvétel (2020.2.12.)

Vita a nemi esélyegyenlőségi stratégiáról, videófelvétel (2020.2.12.)

Az eljárás lépései (2019/2967(RSP))

Az eljárás lépései (2020/2515(RSP))

EP kutatószolgálat: Az új nemi esélyegyenlőségi stratégia felé (2020.2.5., angolul)

EP kutatószolgálat: Nők elleni erőszak az Unióban - helyzetkép (2019.11.22., angolul)

Szabadon felhasználható kép- és hanganyag

Kapcsolat

SZONTAGH Andrásné Annamária
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3552
Mobil: +36 30 603 0575
E-mail: andrasne.szontagh@europarl.europa.eu

PÁLFY Katalin
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3549
Mobil: +36 30 173 47 33
E-mail: katalin.palfy@europarl.europa.eu

BALÁZS Eszter
Sajtóreferens
Telefon: (+32) 2 28 42373 (BXL)
Telefon: (+33) 3 881 73839 (STR)
Mobil: (+32) 470 88 08 77
sajto-hu@europarl.europa.eu