skip to content
 
 
 
2020-06-22

A képviselők a határok átjárhatóságának gyors és teljes helyreállítását kérik

  • A belső határokat a belépők nemzetiség szerinti megkülönböztetése nélkül meg kell nyitni
  • Sürgősen szükség van egy schengeni helyreállítási tervre
  • A schengeni szabályokat úgy kell újraírni, hogy az övezet működéséről európai szinten születhessenek döntések

A mozgás szabadságának megőrzéséhez és az EU gazdasági helyreállításához elengedhetetlen, hogy gyorsan és koordináltan visszatérjünk a teljeskörűen működő schengeni övezethez, mondja az EP.

A képviselők egy pénteken 520 szavazattal, 86 ellenszavazattal és 59 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban aggasztónak találják a még mindig fenntartott ellenőrzést a schengeni övezet egyes belső határszakaszain. A Parlament a korlátozások kedvezőtlen hatásától is féltik az európaiakat és vállalkozásaikat.


A képviselők hangsúlyozzák, hogy a teljeskörűen működő schengeni övezethez való gyors és koordinált visszatérés kulcsfontosságú a mozgás szabadságának fenntartásához, amelynek megvalósulta az európai integráció egyik legnagyobb eredménye. Az övezet működése az Unió járvány utáni gazdasági talpraállásában is kritikus szerepet játszik. A képviselők az egyes tagállamok egymás közötti, uniós szinten nem egyeztetett kétoldalú megállapodásai ellen foglalnak állást, és kiemelik: a határok újranyitása során nem lehet nemzetiség alapján különbséget tenni a belépni szándékozók között.

A képviselők emellett sürgős egyeztetést kérnek egy ún. schengeni helyreállítási tervről annak érdekében, hogy az ideiglenes belső határellenőrzés ne állandósuljon. A tervnek a járvány egy esetleges második hulláma esetére vészforgatókönyvet is tartalmaznia kellene.

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spanyolország)

„Ugyan jó hír, hogy egyre többfelé megszűnik az ellenőrzés a belső határokon, de a korlátozások megszüntetésének módja hagy kivánnivalót maga után. Ha nem térünk vissza a teljeskörűen működőképes schengeni övezethez, akkor a helyreállítás egyik fontos támaszáról mondunk le. A mozgás szabadságához, a megkülönböztetésmentes utazáshoz, a kölcsönös bizalomhoz és a szolidaritáshoz való visszatalálás nagyon fontos az Unió alapvető értékei szempontjából" - mondta az állampolgári ügyi bizottság elnöke és az állásfoglalás jelentéstevője.

Schengen jövője: új igazgatási struktúra és a bővítés kérdése

A képviselők hangsúlyozzák, hogy középtávon végig kell gondolni, hogyan fokozható a tagállamok közötti bizalom, és el kell érni, hogy a schengeni térséget valóban európai szinten igazgassák. Az új kihívások fényében a képviselők kérik a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot a schengeni zóna irányításának reformájra vonatkozóan.

A képviselők felkérik a Tanácsot és a tagállamokat, hogy tegyék teljesebbé a schengeni integrációt, és engedélyezzék Bulgária, Románia és Horvátország schengeni csatlakozását.

Háttér

A tagállamok elkezdték a koronavírus-járvány miatt az Unió belső határain bevezetett ellenőrzések fokozatos megszüntetését és az ezzel kapcsolatos utazási korlátozások felszámolását. A Bizottság a belső ellenőrzések megszüntetését június 15-ra kérte a schengeni tagállamoktól, és az utazók számára Re-open EU címmel internetes oldalt indított naprakész információval.

Bulgária, Horvátország, Ciprus, írország és Románia kivételével valamennyi uniós tagállam része a schengeni övezetnek. Rajtuk kívül Unión kívüli országként Izland, Norvégia, Svájc és Lichtenstein csatlakozott a zónához, amely a ezen a héten ünnepli a 35. évfordulóját. A belső határellenőrzés nélküli övezetet létrehozó megállapodást 1985. június 14-én írták alá a luxemburgi Schengenben.

További információ

Kapcsolat

SZONTAGH Andrásné Annamária
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3552
Mobil: +36 30 603 0575
E-mail: andrasne.szontagh@europarl.europa.eu

PÁLFY Katalin
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3549
Mobil: +36 30 173 47 33
E-mail: katalin.palfy@europarl.europa.eu

BALÁZS Eszter
Sajtóreferens
Telefon: (+32) 2 28 42373 (BXL)
Telefon: (+33) 3 881 73839 (STR)
Mobil: (+32) 470 88 08 77
sajto-hu@europarl.europa.eu