skip to content
 
 
 
2020-06-18

EU-brit partnerség: a Parlament töretlenül kiáll az uniós álláspont mellett

  • A képviselők mindenben támogatják Michel Barnier uniós főtárgyalót
  • A tárgyalási témák közötti „szemezgetés” elfogadhatatlan az EU számára
  • A jövőbeli partnerségről szóló megállapodáshoz való parlamenti hozzájárulás előfeltétele, hogy a két fél megegyezzen az egyenlő versenyfeltételekről és a halászatról

A Parlament sajnálatosnak tartja, hogy továbbra sem közelednek érdemben az uniós és a brit álláspontok, miközben fogy a megállapodáshoz szükséges idő.

A Parlament a csütörtökön nagy többséggel elfogadott állásfoglalásában számba veszi az EU és az Egyesült Királyság közötti partnerségi tárgyalások eddigi eredményeit.

A képviselők bírálják, hogy négy tárgyalási forduló után sincs lényegi áttörés, nem közeledtek az álláspontok, de tudomásul veszi, hogy a felek a tárgyalássorozat felgyorsítását tervezik júliusra.

Az Unió számára elfogadhatatlan, hogy a brit tárgyaló fél tetszés szerint szemezget azon területek között, amelyekről tárgyalni szeretne, miközben ragaszkodik az egységes piachoz való hozzáféréséhez, áll az állásfoglalásban. A képviselők aggályosnak tartják, hogy a brit kormány csak azon kérdésekről hajlandó vitába bocsátkozni, amelyek a saját érdekei szempontjából fontosak, holott mindkét fél érdekeit az szolgálná a legjobban, ha átfogó megállapodás születne.

A képviselők teljes és töretlen támogatásukról biztosították Michel Barnier-t, aki az uniós tagországok és a Parlament által adott politikai mandátum alapján az EU főtárgyalójaként vezeti a brit féllel folytatott tárgyalásokat.

A képviselők felszólítják az Egyesült Királyságot, hogy tartsa tiszteletben azokat a kötelezettségeit, amelyeket a Boris Johnson miniszterelnök által aláírt, és az EU és az Egyesült Királyság által egyaránt ratifikált politikai nyilatkozatban vállalt.

A kilépéssel járó kötelezettségek

Az Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv és a kilépési megállapodás maradéktalan végrehajtása - beleértve az uniós tagállamokban élő britek jogaira vonatkozó rendelkezéseket - elengedhetetlen ahhoz, hogy a felek között meglegyen a megállapodáshoz szükséges bizalom egymás iránt, fogalmaz az állásfoglalás.

Verseny egyenlő feltételekkel, halászat

A Parlament bármilyen jövőbeli kereskedelmi megállapodás feltételéül szabja, hogy a brit kormány elfogadja az egyenlő versenyfeltételek (mindenkire egyaránt érvényes, közös szabályok és normák) kialakítását többek között a környezetvédelem, a foglalkoztatás és az állami támogatás területén. A Parlament szintén előfeltételként tekint a mindkét fél számára kielégítő halászati megállapodás megszületésére. Ezek azért feltétlenül szükségesek, mert az Egyesült Királyság az Unióhoz földrajzi és szabályzási szempontból egyaránt közel áll, és a két fél kölcsönösen egymásra utalt, vélik a képviselők.

A brit kormány eddig még nem bocsátkozott tárgyalásba az egyenlő versenyfeltételekről.

Az 572 szavazattal, 34 ellenszavazat és 91 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalást itt lehet majd megtekinteni (2020.6.18.) 

David McAllister (EPP, Németország)

„Az Európai Unió és az Egyesült Királyság kifejezte szándékát, hogy júliusban jelentős előrelépést érjen el a tárgyalásokon. A Parlament a ma elfogadott, időszerű állásfoglalással jelezte, hogy egy nagyratörő és méltányos megállapodást elfogad majd, azonban elveiből és a céljaiból nem enged” – nyilatkozta a Külügyi Bizottság és az Egyesült Királysággal foglalkozó koordinációs csoport elnöke a plenáris ülésen tartott szavazásról, illetve az EU és az Egyesült Királyság közötti, 2020. június 15-i magas szintű találkozó eredményeiről.

Az egyes felszólalásokról készült videofelvételek megtekintéséhez kattintson a képviselő nevére:

David McAllister (EPP, Németország), a Külügyi Bizottság és az Egyesült Királysággal foglalkozó koordinációs csoport elnöke

Bernd Lange (S&D, Németország), a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnöke, az Egyesült Királysággal foglalkozó koordinációs csoport tagja

Kati Piri (S&D, Hollandia) társ-jelentéstevő, az Egyesült Királysággal foglalkozó koordinációs csoport tagja

Christophe Hansen (EPP, Luxemburg) társ-jelentéstevő, az Egyesült Királysággal foglalkozó koordinációs csoport tagja

Háttér

A jelenlegi átmeneti időszak 2020. december 31-ig tart. A tárgyaló feleknek legkésőbb októberben alá kell írniuk a kereskedelmet és a jövőbeli kapcsolatokat szabályozó, új megállapodást ahhoz, hogy az januárban életbe léphessen. A két fél közötti megállapodás megszületését követően azt az Európai Parlamentnek és az Egyesült Királyság parlamentjének (az ún. „vegyes”, azaz tagállami hatásköröket is érintő megállapodás esetén pedig az összes uniós tagállam parlamentjének) is ratifikálnia kell.

További információ

 

A vita felvételről (2020.6.17.)

A név szerinti szavazás eredménye (2020.6.17. és 18.)

EU-Egyesült Királyság: nem kell bármi áron megállapodás, mondják a képviselők (2020.6.17.)

Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazást követően (2020.6.12., angolul)

Sajtóközlemény: „Jövőbeli EU-brit kapcsolat: csak egyenlő versenyfeltételek mellett” (2020.2.12.)

Jelentéstevő – külügyi bizottság: Kati Piri (S&D, Hollandia)

Jelentéstevő – kereskedelmi bizottság: Christophe Hansen (EPP, Luxemburg)

Az eljárás lépései (angolul)

Brexit: A brit népszavazás eredményének következményei

Szabadon felhasználható kép- és hanganyag

A Parlament a brit fél tárgyaláshoz való hozzáállását élesen bíráló állásfoglalást fogadott el ©Thaut Images/AdobeStock

Kapcsolat

SZONTAGH Andrásné Annamária
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3552
Mobil: +36 30 603 0575
E-mail: andrasne.szontagh@europarl.europa.eu

PÁLFY Katalin
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3549
Mobil: +36 30 173 47 33
E-mail: katalin.palfy@europarl.europa.eu

BALÁZS Eszter
Sajtóreferens
Telefon: (+32) 2 28 42373 (BXL)
Telefon: (+33) 3 881 73839 (STR)
Mobil: (+32) 470 88 08 77
sajto-hu@europarl.europa.eu