skip to content
 
 
 
2020-09-17

A romák integrációja: az Uniónak többet kell tennie a társadalmi kirekesztés és a cigányellenesség ellen

  • Kötelezően megvalósítandó tagállami célkitűzések szükségesek a társadalmi befogadás előmozdítására és az iskolai szegregáció felszámolására
  • Kompenzálni kell a kényszersterilizálás áldozatait
  • A koronavírus-járvány fokozza a romák hátrányos megkülönböztetését és rontja a marginalizált közösségek helyzetét

Véget kell vetni a rendszerszintű cigányellenességnek, mondják a képviselők, és egyenlő hozzáférést kérnek a romani emberek számára a lakhatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz és a munkához.

A Parlament a csütörtökön 545 szavazattal, 96 ellenszavazat és 54 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban hangsúlyozza, hogy a állandó cigányellenesség miatt Európában a romani emberek körében a legnagyobb a szegénység és ők esnek leggyakrabban áldozatául a társadalmi kirekesztésnek. A képviselők ezért inkluzív oktatást, a kisgyermekkori fejlődés elősegítését, és a szegregáció megszüntetését kérik.

Az állásfoglalás bírálja, hogy az Unióban élő romani népek helyzete nem változott, és ennek részben „a politikai akarat hiánya" az oka. A képviselők felróják a tagállamoknak, hogy az európai romani emberek jelentős része „rendkívül bizonytalan körülmények között él", és nagy részüket alapvető emberi jogaitól is megfosztották.

A képviselők felszólítják a Bizottságot, hogy terjesszen be jogalkotási indítványt a szegénység és a cigányellenesség elleni fellépésre és a romani emberek életkörülményeinek és egészségi állapotának javítására. A javaslatnak a lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási és oktatási egyenlőtlenségek felszámolására is ki kell terjednie, és konkrét és kötelezően megvalósítandó célértékek meghatározásával kell javítania a társadalmi befogadást.

Hozzáférés az egészségügyhöz és kártalanítás a kényszersterilizáció áldozatainak

A tagállamokak javítaniuk kellene a romani csoportok hozzáférését a jó minőségű és megfizethető egészségügyi ellátáshoz, amelybe a szexuális és reprodukciós egészségügyi ellátás is beletartozik. Az egészségügyi intézményekben mindenféle etnikai alapú szegregációt be kell tiltani, így a terhesgondozással és gyermekágyi időszakkal kapcsolatos ellátás során tapasztalhatót is. A képviselők a kényszersterilizáción átesettek tagállami kártalanítását is kéri.

Ne legyen szegregáció az iskolában

Az öröklődő szegénység ördögi körének megtöréséhez elengedhetetlen, hogy a romani gyerekek másokkal egyenlő esélyt kapjanak az életkezdéshez, fogalmaznak a képviselők, akik az iskolák vagy osztályok közötti szegregáció minden formáját megszüntetnék. A Parlament elítéli a még mindig több uniós országban élő, és hátrányos megkülönböztetést jelentő gyakorlatot, amikor a romani gyerekeket értelmi fogyatékos gyerekek iskolájába helyezik. Felszólítják a Bizottságot, hogy továbbra is gyakoroljon nyomást a tagállamokra az iskolák deszegregálására akár úgy is, hogy az Európai Bíróság elé viszik az ügyet.

Romló helyzet a koronavírus miatt

A képviselők végül megjegyzik, hogy a túlzsúfolt helyeken, embertelen körülmények között élő romani emberek marginalizált közösségeinek helyzetén a koronavírus-járvány csak rontott. Az egészségügyhöz, ivóvízhez, tisztálkodási lehetőségekhez és élelmiszerekhez való korlátozott hozzáférésük miatt ezek az emberek méginkább kitettek a vírus jelentette kockázatnak, figyelmetetnek a képviselők.

Romeo Franz (Zöldek/EFA, Németország) jelentéstevő szerint

„Az Uniónak többet kell tennie a romani emberek társadalmi befogadásának biztosításáért. Már túl régóta tart, hogy a romani emberekre vonatkozó szakpolitikák nem kötelező érvényűek, ennek változnia kell. Felszólítjuk a tagállamokat, hogy ismerjék el hivatalosan a cigányellenesség létezését, amely a romani emberek kirekesztésének a legfőbb oka. Majd hozzanak jogszabályokat ellene."

További információ

Az elfogadott szöveg itt lesz olvasható (2020.9.17.)

A név szerinti szavazás eredménye (2020.9.17.)

A romák integrációja Európában: tények és adatok (Európai Bizottság, angolul)

Az Európai Unió kisebbségeiről és a megkülönböztetésről szóló második felmérés: romák (Alapjogi Ügynökség, 2016., angolul)

Az eljárás lépései (angolul)

EP kutatószolgálat: A nemzeti romaintegrációs stratégiák rendszere 2020-ig: a végrehajtás értékelése (2020. április, angolul)

A romaintegrációs stratégiákról szóló parlamenti állásfoglalás (2019.2.12.)

A koronavírus-járvány miatti intézkedések hatása az EU marginalizált roma közösségeire (Európai Bizottság, 2020.4.23., angolul)

Szabadon felhasználható kép- és hanganyag

Kapcsolat

SZONTAGH Andrásné Annamária
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3552
Mobil: +36 30 603 0575
E-mail: andrasne.szontagh@europarl.europa.eu

PÁLFY Katalin
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3549
Mobil: +36 30 173 47 33
E-mail: katalin.palfy@europarl.europa.eu

BALÁZS Eszter
Sajtóreferens
Telefon: (+32) 2 28 42373 (BXL)
Telefon: (+33) 3 881 73839 (STR)
Mobil: (+32) 470 88 08 77
sajto-hu@europarl.europa.eu