skip to content
 
 
 
2017-04-28

A ma közzétett, legfrissebb Eurobarometer kutatási eredmények szerint az emberek nagy része az EU-ra jó dologként tekint, a számok már a 2008-as válság előtti adatokhoz közelítenek.

A Római Szerződés 60. évfordulójának évében az európai polgárok inkább az egységes politika integráció mellett teszik le voksukat, mintsem hogy több tagállamban is párhuzamos, de esetleg más-más irányba mutató politikákat lássanak. Ugyanakkor az sem hagyható figyelmen kívül, hogy ebben a kérdésben tagállamonként jelentős eltérések mutatkoznak.

 

Nagyon erős az EU-tól elvárt cselekvés iránti igény is. Ez mind a 15, a felmérés által vizsgált főbb politikai területen egyaránt megjelenik. Az előző évek eredményeivel összehasonlítva érdekesség, hogy a legtöbb területen jelentősen növekedett azoknak az aránya, akik helyénvalónak és eredményesnek látják az EU intézkedéseit.  Ezek az eredmények kitűnően alátámasztják, hogy az unió polgárai egyre inkább tudatában vannak annak, hogy az EU az ő nevükben cselekszik.

Jó eredménynek számít, hogy egyre inkább emelkedik azoknak a száma, akiket érdekel az európai politika. Ezek a pozitív válaszadók úgy gondolják, hogy az ő véleményük is számít és befolyásolni tudják a döntéshozatalt, habár még mindig nem éri el a számuk a kiemelkedő többséget.

Másrészről úgy tűnik, még mindig van min dolgoznia az EU-nak a demokrácia népszerűsítése terén. 50 százalék alatti ugyanis azoknak az aránya, akik szerint az EU-n belül a demokrácia látványosan jól működik. Ha a saját tagállamaikról nyilatkoztak, akkor az arány általánosságban még ennél is kevesebb. Magyarországon ebben a részben kiemelkedően pozitív volt a megítélés az unión belüli demokratikus viszonyokról.

A magyar emberek egyre inkább az Unióhoz tartozónak érzik magukat (63%), több, mint a felük felgyorsítaná a tagállamok közötti integrációt, és kiemelkedően magas számban gondolják úgy, hogy az Unió demokratikusan működik.

Ugyanakkor a többi tagállammal összehasonlítva kevésbé érzik az országra befolyással az arab és muszlim világot, a kínaiakat, vagy az Egyesült Államokat, és jobban függőnek érzik magukat Oroszországtól. A kutatás azt is vizsgálta, hogy az emberek megítélése szerint jó irányba haladnak-e a dolgok az Európai Unión belül. A magyar megkérdezettek is úgy vélik, hosszú folyamat elé nézünk, de az EU-n belül már megkezdődött a növekedés és elindult a pozitív változás.

A magyar vonatkozású adatok, magyar nyelven
A teljes Eurobarometer kutatás