skip to content
 
 
 

Díjak

Szaharov-díj

Az emberi jogok tiszteletben tartása az Európai Unió egyik alapvető értéke. E jogok bármilyen megsértése a társadalmunk alapját képező demokratikus értékeket érinti, függetlenül attól, hogy az Unión belül vagy azon kívül került-e rá sor.  Az Európai Parlament az ilyen jogsértések ellen jogszabályi fellépéssel küzd, amely magában foglalja a választási megfigyelést, a havonta  Strasbourgban megrendezett emberi jogi vitákat, illetve hogy a külső kereskedelmi megállapodásokba belefoglalják az emberi jogok kérdését.

Az Európai Parlament emellett az 1988-ban létrehozott, a gondolatszabadságért évente odaítélt Szaharov-díj révén is támogatja az emberi jogokat. A díjat az emberi jogokért világszerte folytatott küzdelemben kivételes eredményt elért személyeknek ítélik oda, ami ráirányítja a figyelmet az emberi jogi jogsértésekre, emellett támogatja a díjazottakat és ügyüket.

Szaharov-díj

Lux filmdíj

Az Európai Parlament 2007 óta létező Lux-díja minden évben ráirányítja a figyelmet azokra a filmekre, amelyek kapcsolódnak az Európában zajló legfontosabb vitákhoz. A Parlament véleménye szerint a mozi – a tömegkultúra eszközeként – ideális hordozója az Európáról és Európa jövőjéről folytatott vitáknak és továbbgondolkodásnak. A mozi olyan közkedvelt és megfizethető médium, amely képes különböző nemzedékeket is magához vonzani.

A díj célja, hogy népszerűsítse az európai filmeket és nagyobb közönség számára is elérhetővé tegye azokat, illetve a mozik segítségével ösztönözze a kulturális párbeszédet a nemzetek között.
Minden évben egy nemzetközi zsűri választja ki a három döntős alkotást, amelyeket a közönség az Európai Unió mind a 28 tagállamában megtekinthet a Lux-filmnapok keretében. A Lux-filmnapok egyedülálló kulturális eseményként olyan európai közösségi teret hoz létre, amely lehetővé teszi a nézők számára, hogy megtapasztalják az európai filmművészet sokszínűségét, és megvitassák a Lux-díjért versengő filmekben felvetődő érzékeny témákat. A határokon átívelő Lux-filmnapok különlegessége, hogy a három filmet mindenütt az adott ország nyelvén feliratozva vetítik. A győztes alkotást az Európai Parlament novemberi plenáris ülésén jelentik be Strasbourgban.

A közönség minden évben szavazhat kedvenc filmjére a www.luxprize.eu honlapon.

Lux-díj

Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj

Az Európai Unió különböző országaiban élő fiatalok eltérő nyelveken beszélnek, más a kultúrájuk, történelmük és különböző szokásaik vannak. Mindez azonban nem akadályozza őket egymás megismerésében, hanem sokkal inkább jó lehetőség a nemzetközi barátságok és kapcsolatok kialakítására. Az Európai Ifjúsági Károly-díj olyan csereprogramok, nemzetközi ifjúsági események, projektek megszervezését támogatja, melyek az európai fiatalokat együttműködésre, egymás megértésére és megismerésére ösztönzik, valamint erősítik bennük az európai azonosságtudatot. Az Európai Ifjúsági Nagy Károly-díjjal nem megvalósítandó ötleteket, hanem már futó programokat jutalmaz a zsűri, hogy támogassa a projekt további menetét, fejlődését.

Európai Ifjúsági Nagy Károly-díjra pályázhat bármely olyan fiatal vagy ifjúsági csoport, melynek tagjai 17 és 30 év közöttiek, akik az Európai Unió valamelyik tagországának állampolgárai. Az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Károly-díj Alapítvány (www.karlspreis.de) közösen jutalmazza a legjobb programot nyújtó pályázókat. A győztes kiválasztása két lépésben történik. Elsőként a nemzeti zsűrik mind a 28 tagállamban kiválasztanak egy-egy győztest, majd a 28 projektből az európai zsűri jelöli ki a három dobogóst. A három legjobb projektnek járó pénzjutalmat az Európai Parlament elnöke és az aacheni Nemzetközi Károly-díj Alapítvány képviselője nyújtja át. A nemzeti projektek részvevői meghívást kapnak az aacheni (Németország) díjkiosztó ünnepségre, a három legjobb pályázó pedig ellátogathat az Európai Parlamentbe.

Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj

Európai Polgár díj

Az Európai Parlament minden évben odaítéli az Európai Polgár díjat. A díj az alábbi területeken nyújtott kivételes teljesítmények jutalmazására szolgál:

    - A tagállamok polgárai közötti kölcsönös megértés elmélyítését és a szorosabb integrációt, illetve az Európai Unión belüli határokon átnyúló vagy a nemzetek közötti együttműködést elősegítő projektek.
    - Az európai szellemiség megerősítéséhez hozzájáruló, hosszú távú, határokon átnyúló vagy nemzetek közötti kulturális együttműködéssel járó projektek.
    - Az aktuális Európai Évhez kapcsolódó projektek (ha alkalmazható).
    - Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt értékeket konkrétan kifejező projektek.

Magánszemélyek, magánszemélyek csoportjai, egyesületek vagy szervezetek az általuk megvalósított projektekkel pályázhatnak, vagy egy másik magánszemélyt, csoportot, egyesületet vagy szervezetet jelölhetnek az Európai Polgár díjra.  Az Európai Parlament képviselői jogosultak jelölést benyújtani – képviselőnként és évente egyet-egyet.

A díj honlapja és jelölés

Díjazottak