Euroopa Parlamendi eelarve 2018

Euroopa Liidu eelarve

See eelarve hõlmab järgmist:
 • 94% : Euroopa Liidu tegevuskulude eelarve ( ELi tasandil elluviidava poliitika rahastamine )
 • 6% : Euroopa Liidu institutsioonide halduseelarve ( Euroopa Parlamendi eelarve moodustab sellest viiendiku )

Euroopa Parlamendi eelarve

Euroopa Parlamendi eelarve moodustab 1,2% ELi üldeelarvest

 • Poliitiline tegevus:

  • Parlamendiliikmed : 22%
  • Fraktsioonide, erakondade ja poliitiliste sihtasutuste tegevus : 6%
 • Tegevuskulud:

  • Infotehnoloogia : 7%
  • Hooned : 14%
  • Haldus : 3%
 • Personal:

  • Lepingulised töötajad ja keeleteenused : 7%
  • Personalikulud : 34%
  • Töötajatega seotud muud kulud : 3%
 • Komm.:

  • Kommunikatsioon : 5%

Neid kategooriaid kasutatakse aruandes, mille peasekretär esitab parlamendi juhatusele esialgse eelarvestuse projekti kohta.

Ümardatud arvude kasutamise tõttu on protsendimäärade summa 101%