Parlaimint na hEorpa:Cumhachtaí nua

Ról níos mó ag

 •  

  De réir na n-athruithe ar na conarthaí, is í an Pharlaimint a thoghann ceannaire an Choimisiúin, comhlacht feidhmiúcháin AE

   
 •   I ndiaidh an chonartha, tá   ag an bParlaimint agus ag an gComhairle.

Parlaimint na hEorpa Le Conradh Liospóin, tugadh cumhachtaí breise do :

    
 •  

  Le Conradh Liospóin, rinneadh cumhacht reachtach na Parlaiminte a leathnú chuig os cionn 40 réimse nua agus d’fhág sé sin go bhfuil an Pharlaimint go hiomlán ar an leibhéal céanna leis an gComhairle mar reachtóir

  Réimsí comhchinnteoireachta a bhí ann roimhe sin:

  • An Comhshaol
  • Iompar
  • An Margadh inmheánach
  • Poist agus beartas sóisialta
  • Oideachas
  • Sláinte phoiblí
  • Cosaint tomhaltóirí

  Réimsí nua breise le Conradh Liospóin

  • Talmhaíocht agus Iascach
  • Tacaíocht do réigiúin bhochta
  • Slándáil agus ceartas
  • Beartas tráchtála
  • Comhar le tíortha lasmuigh de AE
  • Gníomhartha cur chun feidhme
 •  

  Comhaontuithe idirnáisiúnta – an ceart chun toiliú/diúltú

 •  

  Déanann PE cinneadh ar an mbuiséad iomlán (seachas ar chaiteachas neamhéigeantach amháin)

 •  

  Foirm nua daonlathais rannpháirtigh atá ann. Rinne PE iarracht na nósanna imeachta a éascú agus geallann sí go mbeidh éisteachtaí ar siúl aici maidir le tionscnaimh a bhfuil an líon riachtanach sínithe bailithe ina leith