Parlament Europejski:Nowe uprawnienia

Większa rola

 •  

  Po zmianach traktatowych to Parlament wybiera szefa Komisji Europejskiej, która jest organem wykonawczym UE

   
 •   Po wejściu w życie traktatu Parlament i Rada mają   .

Traktat lizboński zwiększył uprawnienia Parlamentu Europejskiego :

    
 •  

  Traktat lizboński rozszerzył kompetencje ustawodawcze Parlamentu o ponad 40 nowych dziedzin i uczynił go prawdziwie równorzędnym prawodawcą w stosunku do Rady

  Poprzednie obszary objęte procedurą współdecyzji:

  • Środowisko
  • Transport
  • Rynek wewnętrzny
  • Zatrudnienie i polityka społeczna
  • Edukacja
  • Zdrowie publiczne
  • Ochrona konsumentów

  Nowe obszary wprowadzone w traktacie lizbońskim

  • Rolnictwo i rybołówstwo
  • Wsparcie dla uboższych regionów
  • Bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości
  • Polityka handlowa
  • Współpraca z krajami spoza UE
  • Akty wykonawcze
 •  

  Umowy międzynarodowe – prawo do zatwierdzania/odrzucania

 •  

  Parlament podejmuje decyzje w sprawie całego budżetu (a nie tylko w sprawie wydatków nieobowiązkowych)

 •  

  Nowa forma demokracji uczestniczącej. PE dąży do ułatwienia procedur i zobowiązuje się do przeprowadzenia wysłuchań dotyczących inicjatyw, które zgromadziły wymaganą liczbę podpisów