Tłumaczy ustny

Parlament Europejski korzysta z usług tłumaczy ustnych zatrudnionych na etacie oraz akredytowanych tłumaczy konferencyjnych, nazywanych ACI.

Tłumacze ustni zatrudnieni na etacie: blisko 275 osób pracujących w 24 działach odpowiadających językom urzędowym. Wszyscy oni zdali egzamin organizowany przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO).

Akredytowani tłumacze konferencyjni: to niezależni tłumacze ustni zatrudniani przez PE w zależności od potrzeb. Są oni wpisani na wspólną listę międzyinstytucjonalną i wszyscy zdali egzamin akredytacyjny. Ponad połowa tłumaczy potrzebnych do obsługi sesji plenarnej w Strasburgu to akredytowani tłumacze konferencyjni.

Profil tłumacza ustnego

Znajomość języków pasywnych
Tłumacze ustni to profesjonaliści o doskonałej znajomości języków, z których tłumaczą (tzw. języków pasywnych).

Stopień opanowania języka aktywnego
Ponieważ język aktywny jest narzędziem pracy tłumacza ustnego, musi on opanować go w stopniu doskonałym, aby potrafić przekazać wszystkie jego niuanse.

Bardzo bogata kultura ogólna i otwartość
Tłumacze ustni muszą stale uzupełniać swoją wiedzę, aby móc pracować nad skrajnie zróżnicowanymi tematami.

Umiejętność dostosowania się
Tłumacze mogą znaleźć się w różnych sytuacjach i muszą być w stanie dokonać tłumaczenia ustnego każdego rodzaju wystąpienia, które nie jest odczytaniem tekstu, niezależnie od jego tematyki, kontekstu, tożsamości uczestników czy miejsca, w którym odbywa się owo wystąpienie.

Śledź tłumaczy konferencyjnych PE na: