skip to content
 
 
 

Leagan Gaeilge

 .

Oifig Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa in Éirinn

Fáilte chuig leathanaigh Ghaeilge Oifig Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa in Éirinn.  Gheobhaidh tú fáisnéis anseo faoi Fheisirí Eorpacha na hÉireann, faoi na Toghcháin Eorpacha, agus faoin gClár um Scoil Ambasadóra do dhaltaí na hIdirbhliana.

Beimid ag cur leis an leathanach seo chun tuilleadh eolais a chur ar fáil faoi Pharlaimint na hEorpa i nGaeilge. Idir an dá linn, féach le do thoil ar ár bpríomhláithreán gréasáin i mBéarla le haghaidh gach faisnéise eile.

 .
 
.
Cuirtear fáilte roimh iarratais do Dhuais Shaoránach na hEorpa. Is féidir le saoránaigh, grúpaí saoránach, cumainn nó eagraíochtaí cur isteach ar an duais nó is féidir leo saoránach, grúpa, cumann nó eagraíocht amháin eile a ainmniú don duais. Sprioc-am: 30 Meitheamh 2020 (23.59, am na Bruiséile)
Read more
.
Tá foireann eolaithe i gColáiste na Trionóide, Baile Átha Cliath, ag obair chun druga frithvíreasach a fhorbairt i gcoinne COVID-19. Is faoi stiúir an Ollaimh Luke O'Neill atá siad ag obair, ar imdhíoneolaí é a bhfuil deontas aige ón gComhairle Eorpach um Thaighde.  Tá an fhoireann ina ball den líonra uile-Eorpach um Oiliúint Nuálaíoch INITIATE, atá á mhaoiniú ag an Aontas Eorpach, agus bíonn sí ag obair le saotharlanna san Ísiltír agus sa Bheilg.
Read more
Glactar le hiarratais ón 1 Meitheamh go dtí'n 30 Meitheamh do Chúrsaí Oiliúna Schuman ó chéimithe ollscoile don tréimhse 1 Deireadh Fómhair 2020 go 28 Feabhra 2021. Is deis iontach í seo léargas a fháil ar an obair a dhéanann institiúidí AE agus ar obair Pharlaimint na hEorpa, fóram ríthábhachtach do chinnteoireacht agus do dhíospóireacht pholaitiúil ar leibhéal AE.    Sprioc-am: 30 Meitheamh 2020
Read more
.
Tá sé fógartha ag an Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, an Seanadóir Seán Kyne, go bhfuil an scéim Intéirneachta in Institiúidí an Aontais Eorpaigh á réachtáil arís i mbliana. Tá an scéim dírithe ar dheiseanna a thabhairt do chéimithe socrúchain oibre a fháil i réimse speisialtóireacht an aistriúcháin agus an phrofléitheoireacht. Sprioc-am:  Dé Céadaoin, 17 Meitheamh 2020 ag 12 meán lae.
Read more
.
Tá cuideachta Éireannach ag fáil cistiú ón Aontas chun mearthástáil dhiagnóiseach do COVID-19 a fhorbairt a bheidh in ann torthaí a chur ar fáil taobh istigh d’uair an chloig. Is é tástáil HG nCoV19 an t-ainm atá ar an tionscadal agus is é an FBM Hibergene Diagnostics as Baile Átha Cliath a bheidh á reáchtáil. Leis an tionscadal, beidh oibrithe sláinte in ann diagnóis chruinn mhear a dhéanamh, rud a chiallaíonn gur féidir othair a leithlisiú agus a chur i gcoraintín go tapa.
Read more

An nuacht is deireanaí

Feisiri Eorpacha na hÉireann

Feisirí Eorpacha na hÉireann

An Clár um Scoil Ambasadóra

An Clár um Scoil Ambasadóra
 

Conas a théann an Eoraip chun tairbhe domsa?

 

2019 Torthaí na dToghchán