skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

„Dīzeļgeita”: Eiropas Parlaments izveido izmeklēšanas komiteju

17/12/2015

Ceturtdien, 17.decembrī, Eiropas Parlaments atbalstīja īpašas izmeklēšanas komitejas izveidi, kurā darbosies 45 EP deputāti, lai izmeklētu ES noteikumu pārkāpumus saistībā ar automobiļu izmešu testu rezultātu viltošanu un iespējamo ES dalībvalstu un Eiropas Komisijas nespēju nodrošināt ES standartu ievērošanu. Komiteja 6 mēnešu laikā iesniegs starpposma ziņojumu, un 12 mēnešu laikā pēc darba uzsākšanas sagatavos gala ziņojumu.

Deputāti apstiprināja izmeklēšanas komitejas izveidi ar 354 balsīm par, 229 pret un 35 atturoties.

Izmeklēšanas komiteja pētīs:

• iespējamo Eiropas Komisijas nespēju pastāvīgi uzraudzīt testu ciklus;
• iespējamo Komisijas un ES dalībvalstu atbildīgo institūciju nespēju atbilstoši un efektīvi rīkoties, lai nodrošinātu stingru (kaitīgo izmešu datu) „pārveidošanas ierīču” aizliegumu un pārraudzītu tā ievērošanu;
• iespējamā Komisijas nespēja ieviest dzīvē izmešu līmeņa testēšanu reālās braukšanas laikā;
• iespējamā ES dalībvalstu nespēja noteikt efektīvus, samērīgus un preventīvus sodus, kas par pārkāpumiem būtu piemērojami ražotājiem;
• vai Komisijas un ES dalībvalstu rīcība nav bijuši pierādījumi par programmatūras, kas ļauj izslēgt izmešu kontroli,  izmantošanu vēl pirms skandāla nonākšanas atklātībā 2015.gada 18.septembrī.

Piezīme redaktoriem

Pieprasījums izveidot izmeklēšanas komiteju kļuva aktuāls pēc tam, kad ASV atklāja, ka  Volkswagen grupa izmanto programmatūru, lai kosmētiski samazinātu NOx izmešus pārbaudes testu laikā. Parlaments oktobrī nobalsoja par rezolūciju, aicinot veikt rūpīgu izmeklēšanu, kā arī norādīja uz Komisijas un ES dalībvalstu nozīmīgo lomu un atbildību un aicināja atklāt, kas tām zināms par klajā nākušajiem pārkāpumiem un veiktajiem pasākumiem.

Saites

·         Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (noklikšķiniet uz 17.12.2015.)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

·         Eiropas Parlamenta lēmums par izmeklēšanas komitejas izveidi saistībā ar izmešu mērījumiem autobūves nozarē, tās pilnvarām, skaitlisko un pilnvaru termiņu

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB8-2015-1424%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN

·         Preses relīze: EP prasa Komisijai uzraudzīt auto izmešu testu viltošanas izmeklēšanu

http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/20151022IPR98808/EP-prasa-Komisijai-uzraudz%C4%ABt-auto-izme%C5%A1u-testu-vilto%C5%A1anas-izmekl%C4%93%C5%A1anu

·         Eiropas Parlamenta Reglaments - 198. pants: izmeklēšanas komitejas
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150909+RULE-198+DOC+XML+V0//lv&language=lv&navigationBar=YES

 

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
EP preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu